O ŠUMARSKOM LISTUŠumarski list na InternetuGeodetski list 2008,4Nedjeljko Frančula
Digitalizacija Šumarskog listaŠumarski list 2008, s.551Branko Meštrić
Šumarski list - Bibliografska baza podataka i njena prezentacijaŠumarski list 2005, s.279Branko Meštrić

                UNDER CONSTRUCTION