IZDVOJENO
Prilozi za povjest šuma i šumskoga gospodarstva kod Hrvata
ŠL 1882, s.57,117,165,279Fran X. Kesterčanek (obrađeno)
        Urbarium Marije Terezije 1755.ŠL 1882, s.165prenio Fran X. Kesterčanek
        Šumski red Marije Terezije 1769.ŠL 1882, s.281prenio Fran X. Kesterčanek

K pitanju pomladjivanja posavskih hrastika
ŠL 1886, s.50Josip Kozarac (obrađeno)
        Zašto „fraxinus excelsior" strašilo?.ŠL 1886, s.193
        Odgovor J. Kozarca na ocjenu „zašto fraxinus excelsior" strašilo?ŠL 1886, s.241Josip Kozarac

Šumarske viesti sa milenijske izložbe u Budimpešti
ŠL 1896, s.257,323,380,524Pavle Barišić, Mitrovica

                UNDER CONSTRUCTION