DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2023 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Damir Delač
Zapisnik 1. elektroničke sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva (HŠD) 2023. godine
1. Elektronička sjednica Upravnog odbora HŠD 2022. godine održana je od 20. veljače u 0,00 sati do 21. veljače u 24,00 sata.
Nazočni: Akademik Igor Anić, Emil Balint, dipl. ing., mr. sc. Boris Belamarić, Daniela Cetinjanin, dipl. ing., mr. spec. Mandica Dasović, Damir Dramalija, dipl. ing., Goran Gobac, dipl. ing., prof. dr. sc. Marijan Grubešić, prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Marina Juratović, dipl. ing., Josip Kovačić, dipl. ing., Ivan Krajačić, dipl. ing., Valentina Kulaš, Dorica Matešić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., Krešimir Pavić, dipl. ing., dr. sc. Sanja Perić, Marko Perković, dipl. ing., Krasnodar Sabljić, dipl. ing., mr. sc. Dalibor Tonc, Davor Topolnjak, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., doc. dr. sc. Dinko Vusić, Silvija Zec, dipl. ing., Dražen Zvirotić, dipl. ing.
Ispričani: prof. dr. sc. Milan Glavaš, Krešimir Jakupak, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, Darko Mikičić, dipl. ing., Darko Posarić, dipl. ing., Ante Taraš, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić,
Dnevni red
1. Usvajanje Financijskog izvješća – izvješća o izvršenju financijskog plana HŠD za 2022. godinu.
2. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2022. godine.
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora HŠD za 2022. godinu.
4. Usvajanje prijedloga za rashod osnovnih sredstava.
5. Usvajanje Odluke o rasporedu viška prihoda HŠD ostvarenog u 2022. godini.
 
Kako je od ukupno 33 člana Upravnog odbora sjednici nazočilo njih 26 utvrđen je kvorum.
Rezultati glasanja su sljedeći:
 
Ad. 1. Usvajanje Financijskog izvješća – izvješća o izvršenju financijskog plana HŠD-a za 2022. godinu.