DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2022 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Masa sitne granjevine kretala se od 27,75 kg za debljinski stupanj 12,5 cm do 799,75 kg za debljinski stupanj 72,5 cm, a izjednačenje ovisnosti obujma sitne granjevine (izračunatog na temelju prosječne gustoće u svežem stanju i utvrđene mase) prikazano je na slici 5.
3.3 Debljina kore – Bark thickness
Na svakom izmjerenom sortimentu primjernog stabla izmjerena je i debljina kore. Ukupno je izmjereno 515 podataka dvostruke debljine kore i promjera oblovine. Izmjerene vrijednosti dvostruke debljine kore kretale su se u rasponu od 0,53 cm do 3,37 cm sa srednjom vrijednošću 1,66 ± 0,57 cm. Promjeri na sredini komada oblog drva s kojih su uzimani uzorci izmjereni su u rasponu od 17,2 cm do 78,1 cm sa srednjom vrijednošću 36,7 ± 12,4 cm (slika 6).
U uzorku se postotni udio kore kretao u rasponu od 4,77 % do 16,46 %, sa srednjom vrijednošću 9,02 ± 2,01 %. Izjednačenjem postotnog udjela kore u obujmu drvnog sortimenta izračunat je postotni udio kore za debljinski stupanj 22,5 cm od 9,59 %, a za debljinski stupanj 72,5 cm 7,19 %. Rezultati su potvrdili tezu kako s povećanjem promjera oblovine, postotak dvostruke debljine i obujma kore opada.
3.4 Sortimentna struktura – Assortment structure
Ukupno je na 120 primjernih stabala izrađeno 364 komada tehničke oblovine i to: 50 trupaca F razreda kakvoće, 78 pilanskih trupaca I. razreda kakvoće, 200 pilanskih trupaca II. razreda kakvoće i 36 komada tanke oblovine.
Duljine furnirskih trupaca kretale su se u rasponu od 2,02 m do 5,07 m sa srednjom vrijednošću 3,09 ± 0,80 m. Srednji promjeri trupaca izmjereni su u rasponu od 37,5 cm do 74,3 cm sa srednjom vrijednošću 52,08 ± 9,7 cm. Obujam trupaca kreće se u rasponu od 0,20 m3 do 1,41 m3 sa srednjom vrijednošću 0,61 ± 0,32 m3. Pilanskim trupcima I. razreda kakvoće duljine izmjerene su u rasponu od 2,00 m do 5,99 m sa srednjom vrijednošću 2,95 ± 0,83 m. Promjeri su izmjereni u rasponu od 27,2 cm do 63,1 cm sa srednjom vrijednošću 42,0 ± 10,4 cm. Obujam se prema normi nalazi u rasponu od 0,11 m3 do 1,20 m3 sa srednjom vrijednošću 0,37 ± 0,22 m3. Kod pilanskih trupaca II. razreda kakvoće duljine su izmjerene u rasponu od 2,00 m do 5,46 m sa srednjom vrijednošću 2,92 ± 0,75 m. Promjeri se kreću u rasponu od 22,3 cm do 60,7 cm sa srednjom vrijednošću 32,1 ± 8,8 cm. Obujam je prema normi u rasponu od 0,06 m3 do 0,87 m3 sa srednjom vrijednošću 0,22 ± 0,16 m3. Kod