DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2021 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Ljekovite papratnjače
Damir Drvodelić
Nedavno je iz tiska izašla nova knjiga uvaženog umirovljenog prof. dr. sc. Milana Glavaša s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, pod nazivom Ljekovite papratnjače. Izlazak ovakve knjige knjige je pravo iznenađenje i osvježenje ne samo u šumarskoj struci, nego i u području biotehnologije, farmacije i veterine. Nakladnik knjige je Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Recenzenti i autori fotografija su prof. dr. sc. Jozo Franjić i dr. sc. Dario Kremer. Priprema i tisak obavila je firma Denona d.o.o. Obrađene su papratnjače odjeljka Pteridophyta (Monilophyta) i tri razreda. Prvi razred je Lycopodiopsida (Lycopodiatae) – crvotočine u kojem je obrađena vrsta Lycopodium clavatum L., obična crvotočina iz reda Lycopodiales. U drugom razredu Equisetopsida (Sphenopsida, Equistatae, Equisetophyta) – preslice, obrađen je red Equisetales s 9 ljekovitih papratnjača a to su: poljska preslica (Equisetum arvense L.), velika preslica (Equisetum telmateia Ehrh.), zimska preslica (Equisetum hyemale L.), močvarna preslica (Equisetum palustre L.), riječna preslica (Equisetum fluviatile L.), šumska preslica (Equisetum sylvaticum L.), razgranjena preslica (Equisetum ramosissimum Desf.), šarena preslica (Equisetum variegatum Schleich) i livadna preslica (Equisetum pratense Ehrh.). Drugi obrađeni razred je Pteridopsida (Filocopsida, Filicinae, Filicatae, Polypodiopsida, Pteropsida) s dva reda a to su Pteridales (Filicales, Polypodiales) – paprati i red Osmundales. Unutar reda Pteridales opisane su vrste iz 6 porodica. Iz porodice Dennstaedtiaceae opisana je bujad, Pteridium aquilinium (L.) Kuhn; iz porodice Aspleniaceae – slezenice, opisane su četiri vrste: crna slezenica (Aspelnium adiantum-nigrum L.), ljekovita slezenica (Asplenium ceterach L.), obični jelenak (Asplenium scolopendrium L.) i smeđa slezenica (Asplenium trichomones L.); iz porodice Woodsiaceae – bujatke, vudsije, opisana je vrsta ženska paprat (Athyrium filix-femina (L.) Roth); iz porodice Polypodiaceae – osladi, osladnjače, vrsta oslad (Polypodium vulgare L.) dok su iz porodice Dryopteridaceae – paprati, papratke, opisane tri vrste i to: muška paprat (Dryopteris filix-mas (L.) Schott), bodljikava papratnjača (Polystichum aculeatum (L.) Roth i kopljasta papratnjača, paprat oštra (Polystichum lonchitis (L.) Roth. Iz reda Osmundales obrađena je porodica Osmundaceae – pujanike, pujanikovke, pujanice, pujanici s vrstom kraljevska paprat (Osmunda regalis L.). Za pisanje ove nadasve zanimljive i posebno vrijedne knjige, autor se koristio s 35 izvora literature.
Ova knjiga je zanimljiva zbog činjenice da su pojedine vrste papratnjača vrlo rijetko opisane kao ljekovite biljke, a u ovoj knjizi se mogu pronaći sve na jednom mjestu. U knjizi su navedeni osnovni podaci o svakoj vrsti papratnjača na razumljiv i koristan način. Zanimljiv je podatak kako u svijetu ima od 9 000 do 12 000 vrsta papratnjača, a u Republici Hrvatskoj od prirode raste tek manji broj vrsta koje ljudi obično ne prepoznaju niti im daju veće značenje, iako su vrlo ljekovite i korisne. Neke vrste su ukrasne, a druge ljekovite i otrovne za ljude i životinje. Pojedine vrste su jedne od najstarijih i najznačajnijih živućih biljaka, pojavile su se

ŠUMARSKI LIST 5-6/2021 str. 99     <-- 99 -->        PDF

prije oko 380 milijuna godina. Nažalost, osim preslica (Eqisetidae) i reda Equisetales L. sve druge su izumrle. Od 15 vrsta preslica kod nas raste devet vrsta, neke su snažne korovske vrste, druge pak otrovne za životinje i ljude, treće su opet suprotne, jestive i ljekovite te pružaju mnogostruke koristi u stabilnosti šumskih i livadnih fitocenoza. Najvažnija je ljekovita poljska preslica o kojoj autor detaljno piše. Svaka vrsta je prikazana narodnim i latinskim nazivom, sinonimima i drugim narodnim nazivima. Za neke vrste autor piše o povijesnim podacima o nekadašnjoj uporabi kod nas i u svijetu. Uz svaku vrstu opisan je areal i stanište, što uključuje tlo i klimatske čimbenike. Prikazom morfoloških karakteristika i fotografija pojedine papratnjače, omogućeno nam je lakše prepoznavanje u prirodi i razlikovanje. Kod ljekovitosti biljaka važno je poznavati koji dijelovi biljke se koriste, kalendar berbe, kako se obrađuju i spremaju. Kemijski sastav biljke određuje njezinu ljekovitost ili toksičnost. U knjizi je opisana uporaba pojedine vrste u ljekovite svrhe, ali i otrovnost za ljude i životinje te pripadajuće nuspojave. U smislu široke uporabe posebno se ističu poljska preslica, crvotočina, bujad, ženska i muška paprat. Papratnjače su prve biljke s provodnim sustavom, a razmnožavaju se sporama, no mnoge se mogu razmnožavati i vegetativno. Važnost papratnjača je u stvaranju fosilnog goriva, tako da su danas velika nalazišta ugljena i nafte nastala upravo procesom karbonizacije tih biljaka. Papratnjače mogu biti jednogodišnje i višegodišnje zeljanice, dok u tropskim krajevima ima i drvenastih vrsta. Pomno čitajući svaku riječ ove nadasve zanimljive, poučne i vrijedne knjige, ponekad ostajem bez teksta, stanem i ispočetka čitam neku rečenicu u nevjerici kakve ljekovite i djelotvorne tvari se pronalaze u pojedinoj vrsti s kojima se može liječiti ili preventivno spriječiti pojava mnogih bolesti kod ljudi i životinja, posebice onih pogubnih. Osim poznavanja rasprostranjenosti, staništa, morfologije biljke, njezinih ljekovitih dijelova i sastava, važno je znati koji se dio biljke bere, kada se bere te kako se pravilno prerađuje i upotrebljava. Knjiga je pisana kozmopolitskim jezikom, baš kako i od prirode rastu većina papratnjača. Autorov jezik je čist, znanstven, stručan, popularan i nadasve razumljiv. Iz toga razloga knjiga se može preporučiti ne samo šumarima, biolozima, prehrambenim tehnolozima, veterinarima ili farmaceutima, već svakom čovjeku koji šeta prirodom i voli biljke, a svoje zdravlje smatra imperativom života. Svom predragom prijatelju i profesoru od srca čestitam na još jednom vrhunskom izdanju koje će obogatiti naše knjižnice i kućne biblioteke. Čestitam mu na univerzalnoj knjizi za svakoga tko želi dobiti ili proširiti znanje o ljekovitim papratnjačama u Hrvatskoj i svijetu. Profesore, moj naklon na ideji i ostvarenju iste!