DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2020 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Dr. sc. Stevo Orlić (1934. – 2020.)
Sanja Perić
S velikom tugom u srcu i posebnim poštovanjem opraštamo se od prijatelja, kolege, umirovljenog znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, gospodina dr. sc. Steve Orlića.
Dana 25. studenog 2020. godine napustio nas je naš dragi prijatelj, kolega i znanstvenik. Ispraćaj dragoga nam kolege obavljen je na Gradskom groblju Mirogoj. Zbog teške epidemiološke situacije u kojoj se nalazimo, naš dragi kolega ispraćen je u krugu obitelji i nekolicine prijatelja, na isti način kako je i živio, samozatajno i tiho, ali uz veliku ljubav.
Dr. sc. Stevo Orlić rođen je 15. studenog 1934. godine u Brinju. Osnovnu školu završio je u Brinju 1950. godine, a Srednju šumarsku školu u Karlovcu 1955. godine. Kao šumarski tehničar radio je u šumarijama Crikvenica i Brinje. Od šumarije Brinje dobio je stipendiju za studij šumarstva, koji je i upisao školske godine 1956./57. na Poljoprivredno šumarskom fakultetu u Zagrebu, na kojemu je apsolvirao. Diplomirao je na već osamostaljenom Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1961. godine. Nakon završetka studija zaposlio se u Šumskom gospodarstvu Ogulin kao referent za uzgoj i zaštitu šuma.
Godine 1963. primljen je u radni odnos u tadašnjem Zavodu za četinjače, Jastrebarsko, koji se tijekom godina povezao s drugim institucijama iz kojih je formiran i današnji Hrvatski šumarski institut. Tijekom rada u Institutu upisao je poslijediplomski studij 1964. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja silvikulture, gdje je magistrirao 1971. godine te doktorirao 1986. godine. Nakon doktorata svojim aktivnim znanstveno-istraživačkim radom napredovao je u znanstvenim zvanjima, od znanstvenog suradnika (1975. godine) do znanstvenog savjetnika (1991. godine). Njegova ljubav i predanost prema šumarskoj znanosti, ali i iznimna znanstvena kvaliteta prepoznata je već vrlo rano u njegovoj znanstvenoj karijeri. Na temelju toga dobiva stipendiju najstarijeg i prestižnog sveučilišta u Sjedinjenim Američkim Državama, Sveučilišta Harvard te boravi studijsku godinu 1970./1971. u znanstvenom usavršavanju u Sjedinjenim Američkim Državama.
Znanstveni i stručni opus dr. sc. Steve Orlića bilježi preko 100 znanstvenih i stručnih radova iz područja uzgajanja šuma objavljenih u nacionalnim i međunarodnim znanstvenim časopisima. Evidentirano je više od 150 projekata, elaborata i ekspertiza koje je izradio za potrebe hrvatske šumarske prakse.
Njegov doprinos hrvatskoj šumarskoj znanosti i praksi očituje se kroz istraživanja šumskih kultura crnogoričnih vrsta šumskog drveća; od osnivanja šumskih kultura i analize produktivnosti pojedinih tala; preko izbora adekvatnih vrsta šumskog drveća; istraživanja produktivnosti i adaptabilnosti domaćih i stranih vrsta crnogorice u komparativnim pokusima; rasadničke proizvodnje šumskih sadnica i praćenja njihovog uspijevanja nakon presadnje na teren, do istraživanja uzgojnih zahvata njege u šumskim kulturama.
Posebno se ističe i dugogodišnje zalaganje dr. sc. Orlića u prijenosu znanja znanstvenoj i stručnoj javnosti tijekom brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih savjetovana na kojima je sudjelovao, ali i mnogim generacijama studenata šumarskog smjera na Šumarskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom održavanja terenske nastave na pokusnim objektima koje je i sam osnovao i istraživao, studentima je nesebično prenosio svoje znanje, ali i strast i ljubav prema šumarskoj struci. Znanstveni objekti koje je osnovao nalaze se diljem Hrvatske, od Durgutovice u Slavoniji (Uprava šuma podružnica Vinkovci), Mikleuške u Kutini, Slatkog potoka u Bjelovaru (Veliki Grđevac), Breznika i Gajna u Jastrebarskom, Zelendvora u Varaždinu, Lokvi u Karlovcu (Bosiljevo), Roga u Delnicama, Kontije u Istri, niza lokacija oko Josipdola i Ogulina te Medak, Žitnik, Mušaluk i Laudonov Gaj u Upravi šuma podružnici Gospić. Njegov trud i predanost, a napose znanstvena kvaliteta rezultirali su međunarodno priznatim