DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2020 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Dario Kremer i Krešimir Čulinović: Drveće i grmlje Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ Slikovni vodič
Milan Glavaš
Nakladnik knjige je Javna ustanova Nacionalni park „Plitvička jezera“. Tisak je obavila firma Denona d. o. o, Zagreb, 1919. godine. Knjiga započinje Predgovorom i Zahvalama. Slijedi Uvod (autor je Krešimir Čulinović), pa značajno poglavlje Botanički podatci. Glavni dio knjige je Pregled biljnih vrsta, autor je Dario Kremer, obuhvaća 400 stranica teksta i brojnih fotografija. Nakon toga je navedena literatura, 263 domaća i strana autora. Na kraju je Kazalo latinskih, hrvatskih i engleskih naziva opisanih biljaka. Knjiga završava biografskim podacima o autorima. Ukupno obuhvaća 464 stranice s oko 2300 slika. Slijedi prikaz knjige.
U Predgovoru autori navode što knjiga – vodič predstavlja i kome je namijenjena. Temelj knjige čine brojne fotografije stručni opis pojedinih vrsta. Ukazuju na namjeru vodiča posjetiteljima Nacionalnog parka. Objašnjavaju značenje dendrologije i botanike. Na kraju ukazuju na doprinos i namjeru vodiča za važnost biljnog svijeta.
Slijede Zahvale svima, ponajprije Upravi i djelatnicima Nacionalnog parka, zatim pojedincima koji su pomogli pri dvogodišnjem radu na identifikaciji drvenastih biljnih vrsta na području Parka.
Na početku Uvoda je navedeno da je raznovrsnost biljnog svijeta na području Nacionalnog parka velika, s preko 1450 biljnih vrsta, među kojima značajan dio čine drvenaste biljne vrste. Ukazuju tko su bili posjetitelji i posebno navodi imena istraživača prirodoslovaca toga područja. Zatim ukazuje na važnost geoloških i klimatskih prilika. Posebno je naglašeno da je najveći ekosustav u Parku šuma koja prekriva gotovo ¾ njegove površine. Daju se i drugi podaci. Tekst je popraćen slikama.
Na početku poglavlja Botanički podaci navedeno je da su u knjizi opisane drvenaste vrste koje rastu od prirode ili su unesene na područje Parka. Zatim objašnjavaju što je stablo, grm i polugrm. Navode kako započinje opis svake vrste. Naglašavaju da su opisane biljne vrste grupirane na Domaće i udomaćene i na Unesene biljne vrste. Kod svake grupe najprije su opisane četinjače, a listače su razvrstane u skupine podjednake boje cvjetova. Unutar pojedine skupine biljke su naveden abecednim redom prema latinskom nazivu vrste. Za svaku opisanu vrstu naveden je njen latinski nazive ( i sinonimi), hrvatski naziv (jedan ili više uobičajenih), te engleski naziv i porodica kojoj dotična vrsta pripada. Opis vrste teče sljedećim redom: habitus, kora, izbojci, pupovi, listovi i plodovi. Zatim je navedeno stanište, razmnožavanje, zanimljivosti, rasprostranjenost i predio Plitvičkih jezera na kojemu je vrsta uočena. Navodi pod stavkom Zanimljivosti su posebno značajni. Tu je naglasak dat na ljekovita svojstva dotične vrste. Značajno je da su uz opis biljne vrste priloženi grafički znakovi: vrijeme cvatnje, vrijeme dozrijevanja plodova, da li je biljka otrovna, ljekovita medonosna, zakonom zaštićena, osjetljiva, ugrožena i znakovi za spolnost cvijeta. Izuzetno je značajno da je opis svake vrste (jedna stranica) dopunjen s više fotografija s važnim detaljima za svaku biljku.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2020 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Poglavlje PREGLED BILJNIH VRSTA
Autor je Dario Kremer. To je u stvari cijela knjiga, obuhvaća 400 stranica, podijeljena je u dva dijela. O tome se daje nužan prikaz i to grupirano prema boji cvjetova.
Domaće i udomaćene biljne vrste
To je najveći dio knjige, obuhvaća 265 stranica.
Od četinjača u 3 porodice i 5 rodova opisno je 6 vrsta među kojima je 5 ljekovitih i 5 medonosnih.
Skupina zelenih cvjetova obuhvaća 11 porodica, 25 rodova i 47 vrsta; 30 ljekovitih, 39 medonosnih, 10 otrovnih.
Skupina bijelih cvjetova obuhvaća 11 porodica, 23 roda i 39 vrsta. Najbrojnija je porodica Rosaceae. U skupini je 21 ljekovita, 29 medonosnih, 6 otrovno-ljekovitih i preko 20 vrsta čiji su plodovi jestivi.
Skupina ružičastih i crvenih cvjetova obuhvaća 11 porodica, 14 rodova i 21 vrstu; ljekovitih 15, medonosnih 18, s jestivim plodovima 8.
Skupina ljubičastih i plavih cvjetova obuhvaća 4 porodice, 4 roda i 4 vrste; ljekovite 2, medonosne 3, otrovno-ljekovite 2.
Skupina žutih cvjetova obuhvaća 7 porodica, 10 rodova i 15 vrsta; ljekovite 4, medonosnih 11, otrovno-ljekovite 4, otrovne 4.
U ovoj skupini opisane su 132 vrste.
Unesene vrste
To je drugi po veličini dio knjige, obuhvaća 132 stranice.
Od četinjača u 2 porodice i 10 rodova opisano je 14 vrsta, 11 ljekovitih, 5 medonosnih, 2 ljekovito-otrovne.
Skupina zelenih cvjetova obuhvaća 8 porodica, 8 rodova i 12 vrsta; ljekovite 4, medonosnih 7, jestivih plodova 1.
Skupina bijelih cvjetova obuhvaća 6 porodica, 11 rodova i 12 vrsta; ljekovite 4, medonosnih 7, otrovna 1, ljekovito-otrovne 3. Po jestivosti plodova važne su 2 vrste.
Skupina ružičastih i crvenih cvjetova obuhvaća 8 porodica, 12 rodova i 13 vrsta; ljekovitih 6, medonosnih 3, otrovna 1, otrovno-ljekovite 3.
Skupina ljubičastih i plavih cvjetova obuhvaća 4 porodice, 5 rodova i 5 vrsta; ljekovite 2, medonosne 4, ljekovito-otrovna 1.
Skupina žutih cvjetova obuhvaća 8 porodica, 9 rodova i 9 vrsta; ljekovitih 3, medonosna 1, otrovna 1, otrovno-ljekovite 3.
U ovoj skupini opisano je 65 vrsta.
Ukupno je u knjizi opisano 197 vrsta, domaćih 132 unesenih 65. Opisane vrste pripadaju u 3 porodice i 9 rodova četinjača i 45 porodica i 102 roda listača. Među svim opisanim biljkama najbrojnija je porodica Rosaceaea koja obuhvaća 18 rodova i 44 vrste. Slijede je porodice Fagaceae (9 rodova i 12 vrsta), Laminaceae (5 rodova i 5 vrsta), Oleaceae (4 roda i 7 vrsta) i Salicaceae (2 roda i 12 vrsta, rod Salix je najbrojniji s 10 vrsta).
Zaključno
Ovo je vrijedna knjiga za upoznavanje flore Plitvičkih jezera i svestranih koristi od biljaka. Knjiga može poslužiti svim posjetiteljima, jer upućuje na prepoznavanje biljaka, njihovu važnost i čuvanje. Također može dobro poslužiti stručnjacima i znanstvenicima biološke struke, pogotovo šumarima. Zato je preporučujem za uporabu, a autori zaslužuju svaku pohvalu.