DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2020 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Prof. dr. sc. Joso Vukelić professor emeritus Sveučilišta u Zagarebu
Dario Baričević
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u lipnju je 2020. godine pokrenuo postupak za dodjelu počasnoga zvanja professor emeritus dr. sc. Josi Vukeliću, redovitomu profesoru u trajnom zvanju. Odluku s pripadajućom dokumentacijom Fakultet je uputilo Senatu Sveučilišta u Zagrebu, koji je imenovao Povjerenstvo za ocjenu prijedloga u sastavu dr. sc. Milan Oršanić, redoviti profesor u trajnom zvanju, dr. sc. Dario Baričević, redoviti profesor u trajnom zvanju, i akad. dr. sc. Vladimir Beus, professor emeritus, Univerzitet u Sarajevu.
Senat je prihvatio pozitivno izvješće Povjerenstva i na 1. redovitoj sjednici u 352. akademskoj godini, održanoj 13. listopada 2020. godine, donio Odluku o dodjeli počasnoga zvanja i titule professor emeritus profesoru Josi Vukeliću. U obrazloženju odluke ističe se da prof. dr. sc. Joso Vukelić ima „posebne zasluge za razvitak i napredak Sveučilišta te međunarodno priznatu znanstvenu izvrsnost, a svojim je plodnim pedagoškim i znanstvenim doprinosom uvelike pridonio ugledu Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskoga fakulteta i Republike Hrvatske“.
Time je prof. dr. sc. Joso Vukelić postao četvrti professor emeritus na Šumarskom odsjeku Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iz izvješća Povjerenstva donosimo najznačajnije podatke.
Prof. dr. sc. Joso Vukelić rođen je 3. travnja 1955. godine u Senju. Po završetku Osnovne škole u Krasnu i srednje Kemijske tehničke škole u Zagrebu diplomirao je na Šumarskom odsjeku Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine. Nakon dvije godine rada u Šumskom gospodarstvu Sisak i jedne godine predavanja stručnih predmeta u srednjoj Šumarskoj školi u Karlovcu, 1981. godine zaposlio se na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, na kojemu je magistrirao 1984. i doktorirao 1990. godine. Iste godine izabran je za docenta, 1993. za izvanrednoga profesora, 1997. redovitoga profesora, a 2000. godine za redovitoga profesora u trajnom zvanju.
Prof. dr. sc. Joso Vukelić vrlo je aktivno sudjelovao u kreiranju i izvođenju diplomske i poslijediplomske nastave iz više kolegija na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a osim toga predavao je predmet Fitocenologija na studiju Krajobrazne arhitekture Agronomskoga fakulteta i na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je mentor triju doktorata znanosti, četiriju magisterija i preko pedeset diplomskih radova. Proveo je više od godinu dana na stručnim usavršavanjima u inozemstvu, od kojih izdvajamo tromjesečne boravke u Botaničkom institutu u Grazu (1985), na Sveučilištu za kulturu tla u Beču (1986) i na šumarskim fakultetima u Freiburgu i Münchenu (1990).
Na temelju opsežnoga i bogatoga znanstvenoistraživačkog rada, profesor Vukelić je samostalno ili u suautorstvu objavio pet udžbenika, priručnika i knjiga, 101 znanstveni rad, 20 stručnih članaka, 10 vegetacijskih karata, tri biografije i preko 30 različitih priopćenja. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i znanstvenoistraživačkim projektima vezanim uz fundamentalne, ali i primijenjene spoznaje iz problematike sastava, strukture i funkcioniranja šumskih ekosustava. O istraženoj problematici profesor Vukelić više je puta javno nastupao i iznosio znanstvene spoznaje u radijskim i televizijskim emisijama.
Tijekom rada na Šumarskom fakultetu u Zagrebu prof. dr. sc. Joso Vukelić bio je dekan i prodekan Šumarskoga fakulteta, član Nacionalnoga vijeća za visoku naobrazbu te glavni urednik Glasnika za šumske pokuse. Od ostalih dužnosti ističemo da je bio pomoćnik ministra za poljoprivredu i šumarstvo, tajnik razreda za Uzgajanje šuma u Akademiji šumarskih znanosti i urednik područja Šumski ekosustavi u Šumarskom listu. Za svoj je rad dobio više priznanja, među kojima su najznačajnija odlikovanje Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za doprinos razvoju znanosti (1997), Nagrada Šumarskoga fakulteta za izvrsnost u nastavi

ŠUMARSKI LIST 11-12/2020 str. 81     <-- 81 -->        PDF

i radu sa studentima (2019), Priznanje Akademije šumarskih znanosti za zasluge u njezinu stvaranju, razvoju i promicanju (2016) te Zlatnik Hrvatskoga šumarskoga društva i Priznanje za višegodišnji rad na dobrobiti šumarske struke (2016).
Od ostalih aktivnosti profesora Vukelića podsjećamo na njegovu vrlo važnu ulogu u osnivanju Akademije šumarskih znanosti u Hrvatskoj, stručno-popularne manifestacije „Dani hrvatskoga šumarstva“, u osnivanju i opremanju Šumarskoga muzeja u Krasnu, a bio je i poticatelj i glavni urednik šest znanstvenih i stručnih monografija u Hrvatskoj, od kojih ističemo monografije Silvae nostrae Croatiae (1995), Šume i šumarstvo sjevernoga Velebita (2004) i Poplavne šume u Hrvatskoj (2005).
Čestitamo profesoru Josi Vukeliću na zasluženom priznanju i želimo mu i dalje plodonosan znanstveni i stručni rad.
Kratki prikaz stručnog skupa „Politike i zakonodavstvo EU i RH u potrajnom gospodarenju šumama – izazovi i posljedice“
Tibor Pentek
Online stručni skup „Politike i zakonodavstvo EU i RH u potrajnom gospodarenju šumama ‒ izazovi i posljedice“ održan je 2. prosinca 2020. godine u organizaciji Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika.
Skup je okupio preko 150 sudionika, među kojima vodeće stručnjake iz znanstvenih i gospodarskih institucija te kreatore javnih politika u Republici Hrvatskoj, a svoja iskustva predstavili su gosti iz Austrije i Slovenije. Iako su mjerodavni za pripremu i provedbu mjera zaštite prirode, skupu nisu prisustvovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Uvodni govor održao je dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Tibor Pentek čiji sadržaj zbog aktualnosti problematike za budućnost šumarske struke u Hrvatskoj prenosimo u cijelosti.
„Poštovane dame i gospodo, cijenjene kolegice i kolege, dopustite mi da vam se u povodu stručnoga skupa „Politike i zakonodavstvo EU i RH u potrajnom gospodarenju šumama – izazovi i posljedice“, kojega je naš Fakultet, zajedno s Hrvatskim savezom udruga privatnih šumovlasnika suorganizator, obratim s nekoliko prigodnih riječi.
Na početku vas sve srdačno pozdravljam i zahvaljujem što na daljinu, on-line, sudjelujete na ovom stručnom skupu, svjesni iznimne važnosti teme o kojoj ćemo danas raspravljati kako za buduće gospodarenje šumama u Hrvatskoj, za sektor šumarstva, sektor drvne industrije i sve sektore temeljene na šumi, tako i za cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, ali i za svekoliku društvenu zajednicu Lijepe Naše.
Poseban pozdrav upućujem saborskoj zastupnici gospođi Marijani Petir, predsjednici saborskog Odbora za poljoprivredu i izaslanici predsjednika Hrvatskoga sabora gospodina Gordana Jandrokovića, koja je prepoznala značaj današnjeg stručnog skupa te svojom nazočnošću uveličala ovaj događaj.
Osobita mi je čast i veliko zadovoljstvo srdačno pozdraviti sve cijenjene pozvane predavače iz Hrvatske i inozemstva na današnjem skupu te im zahvaliti na vremenu i trudu uloženom u pripremu zanimljivih predavanja.
Lijep pozdrav i veliku zahvalu upućujem svim domaćim i stranim sudionicima panel-rasprave koji će, siguran sam, dati značajan doprinos kvaliteti, dinamičnosti i zanimljivosti panel-rasprave.
Republika Hrvatska je zahtjev za ulazak u Europsku uniju podnijela 21. veljače 2003. godine, a država članica EU postala je 1. srpnja 2013. godine. Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju, osim svojih mnogih ostalih prirodnih i kulturnih bogatstava kojima je oplemenila EU, unijela i jedne od najljepših i najprirodnijih šuma u čitavoj Europi, koje se prostiru na 47 % kopnene površine naše države, odnosno na približno 2,7 milijuna hektara.