DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2020 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Prof. dr. sc. Joso Vukelić professor emeritus Sveučilišta u Zagarebu
Dario Baričević
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u lipnju je 2020. godine pokrenuo postupak za dodjelu počasnoga zvanja professor emeritus dr. sc. Josi Vukeliću, redovitomu profesoru u trajnom zvanju. Odluku s pripadajućom dokumentacijom Fakultet je uputilo Senatu Sveučilišta u Zagrebu, koji je imenovao Povjerenstvo za ocjenu prijedloga u sastavu dr. sc. Milan Oršanić, redoviti profesor u trajnom zvanju, dr. sc. Dario Baričević, redoviti profesor u trajnom zvanju, i akad. dr. sc. Vladimir Beus, professor emeritus, Univerzitet u Sarajevu.
Senat je prihvatio pozitivno izvješće Povjerenstva i na 1. redovitoj sjednici u 352. akademskoj godini, održanoj 13. listopada 2020. godine, donio Odluku o dodjeli počasnoga zvanja i titule professor emeritus profesoru Josi Vukeliću. U obrazloženju odluke ističe se da prof. dr. sc. Joso Vukelić ima „posebne zasluge za razvitak i napredak Sveučilišta te međunarodno priznatu znanstvenu izvrsnost, a svojim je plodnim pedagoškim i znanstvenim doprinosom uvelike pridonio ugledu Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskoga fakulteta i Republike Hrvatske“.
Time je prof. dr. sc. Joso Vukelić postao četvrti professor emeritus na Šumarskom odsjeku Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iz izvješća Povjerenstva donosimo najznačajnije podatke.
Prof. dr. sc. Joso Vukelić rođen je 3. travnja 1955. godine u Senju. Po završetku Osnovne škole u Krasnu i srednje Kemijske tehničke škole u Zagrebu diplomirao je na Šumarskom odsjeku Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine. Nakon dvije godine rada u Šumskom gospodarstvu Sisak i jedne godine predavanja stručnih predmeta u srednjoj Šumarskoj školi u Karlovcu, 1981. godine zaposlio se na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, na kojemu je magistrirao 1984. i doktorirao 1990. godine. Iste godine izabran je za docenta, 1993. za izvanrednoga profesora, 1997. redovitoga profesora, a 2000. godine za redovitoga profesora u trajnom zvanju.
Prof. dr. sc. Joso Vukelić vrlo je aktivno sudjelovao u kreiranju i izvođenju diplomske i poslijediplomske nastave iz više kolegija na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a osim toga predavao je predmet Fitocenologija na studiju Krajobrazne arhitekture Agronomskoga fakulteta i na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je mentor triju doktorata znanosti, četiriju magisterija i preko pedeset diplomskih radova. Proveo je više od godinu dana na stručnim usavršavanjima u inozemstvu, od kojih izdvajamo tromjesečne boravke u Botaničkom institutu u Grazu (1985), na Sveučilištu za kulturu tla u Beču (1986) i na šumarskim fakultetima u Freiburgu i Münchenu (1990).
Na temelju opsežnoga i bogatoga znanstvenoistraživačkog rada, profesor Vukelić je samostalno ili u suautorstvu objavio pet udžbenika, priručnika i knjiga, 101 znanstveni rad, 20 stručnih članaka, 10 vegetacijskih karata, tri biografije i preko 30 različitih priopćenja. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i znanstvenoistraživačkim projektima vezanim uz fundamentalne, ali i primijenjene spoznaje iz problematike sastava, strukture i funkcioniranja šumskih ekosustava. O istraženoj problematici profesor Vukelić više je puta javno nastupao i iznosio znanstvene spoznaje u radijskim i televizijskim emisijama.
Tijekom rada na Šumarskom fakultetu u Zagrebu prof. dr. sc. Joso Vukelić bio je dekan i prodekan Šumarskoga fakulteta, član Nacionalnoga vijeća za visoku naobrazbu te glavni urednik Glasnika za šumske pokuse. Od ostalih dužnosti ističemo da je bio pomoćnik ministra za poljoprivredu i šumarstvo, tajnik razreda za Uzgajanje šuma u Akademiji šumarskih znanosti i urednik područja Šumski ekosustavi u Šumarskom listu. Za svoj je rad dobio više priznanja, među kojima su najznačajnija odlikovanje Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za doprinos razvoju znanosti (1997), Nagrada Šumarskoga fakulteta za izvrsnost u nastavi