DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2020 str. 98     <-- 98 -->        PDF

2012. godina
4. svibnja
Na redovnoj izbornoj skupštini Ogranka u Krasnu, uz nazočnost 52 člana izabran je Upravni odbor, i to: predsjednik Domagoj Devčić, dipl. ing. (dotadašnji je bio Zdravko Vukelić, dipl. ing.), potpredsjednik Elvis Vuleta, dipl. ing., tajnik Krešimir Blažević, dipl. ing.; članovi dipl. ing. Boris Belamarić, Boris Miklić, Miljenko Butorac i Tomo Devčić, te Đurđa Devčić, šum. tehn.,a u Nadzorni odbor dipl. ing: Jurica Tomljanović, Marija Vukušić, Vlatko Skorup i Damir Vukelić (slika 2.).
* Hrvatsko šumarsko društvo 1846-1996, Zagreb 1996.
30. svibnja
Šumarski stručnjaci Zavoda za gozdovje Slovenije gospodarskog područja Brežice (15 članova) posjetili su Šumariju Krasno – gdje su se upoznali s gospodarenjem pretplaninskih šuma bukve i pritom posjetili Šumarski muzej, Velebitski botanički vrt, planinarski dom na Zavižanu i svetište Krasno.
6-8. srpnja
Druženje članova ogranaka Bjelovar, Požega, Zagreb, Karlovac, Gospić i Senj na području Šumarije Krasno. U stručnom dijelu organiziran je posjet Velebitskom botaničkom vrtu, Štirovači, Šumarskom muzeju i Premužićevoj stazi.
12-17. rujna
U suorganizaciji senjskog Ogranka i novljanske knjižnice u Novom Vinodolskom priređena je izložba „Šuma okom šumara“.
Listopad:
Popravljena je grobnica Jurja Sabolića, dipl. ing. na groblju u Krasnu, nekadašnjeg uspješnog i tragično stradalog upravitelja Šumarije Krasno, o kojoj će ubuduće brinuti naš Ogranak.
20. prosinca
Tradicionalni susret aktualnog vodstva Ogranka s umirovljenim članovima.
2013. godina
1. veljače
Za članove Ogranka Senj i Gospić u Senju je Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠIDT) organizirala predavanja prema programu stručnog usavršavanja. Predavači prof. Željko Zečić i Marinko Prka, dipl. ing. šum. obradili su teme o europskom standardu za drvne sortimente.
18. i 21. veljače
U suorganizaciji Ogranka i stručno vodstvo dr.sc. Petra Vrgoča dvije grupe sudionika 45. europskog šumarskog natjecanja u nordijskom skijanju (EFNS) održanom u Gorskom kotaru posjetili su u dva navrata otok Krk.
Lipanj:
U dvodnevnoj ekskurziji 30 članova Ogranka Zagreb posjetili su Krasno, Zavižan, Premužićevu stazu (dio) i Štirovaču, te Goli otok, Sveti Grgur, Zavratnicu i Rab (brodom).
6-8. srpnja
Senjski ogranak kao domaćin nekolicine ogranaka: Bjelovar, Gospić, Karlovac, Požega i Zagreb s ukupno 30 članova posjetili su Štirovaču te Goli otok i Sveti Grgur (brodom).
22-23. rujna
Ekskurzija Ogranka od 18 članova u gostima kod karlovačkog Ogranka. Stručni dio obuhvatio je obnovu sastojina hrasta lužnjaka na području šumarije Jastrebarsko, a turistički obilazak Karlovca, Petrove gore, vojnog kompleksa Turanj i Jastrebarskog.
3. i 4. listopada
Šumarima Inspektorata pokrajine Koruška od 15 članova prezentirano je gospodarenje prebornih šuma šumarije Krasno s posjetom Šumarskom muzeju, kuli Nehaj i požarištu Barbara (iznad Selca).
Prosinac:
Tradicionalni susret s umirovljenim članovima Ogranka.