DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2020 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Hrvatsko šumarsko društvo – Ogranak Senj u proteklom osmogodišnjem razdoblju (2012-2019)
Vice Ivančević
Senjski Ogranak osnovan je 1966.g. u Jablancu, sjedištu tadašnje šumarije Jablanac u sastavu Šumskog gospodarstva Senj pod nazivom “Društvo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Senj”. O radu šumarskih društava na ovom širem području poslije Drugog svjetskog rata prvi put se spominje Šumarsko društvo Rijeka 1950.godine.* Naime, novoizabrani Upravni odbor Šumarskog društva NRH te godine pristupio je osnivanju šumarskih društava na terenu, među ostalima najbliži nama u Rijeci i Gospiću. Matično društvo organiziralo je savjetovanje stručnjaka šumarstva i drvne industrije u Crikvenici 1950. god., na kojemu je sudjelovalo 308 stručnjaka. Na kraju savjetovanja održana je stručna ekskurzija na senjsko-novljansko područje visokih šuma s posjetom područnim pilanama. Na godišnjoj skupštini Šumarskog društva NRH 1954. god. podnijela su izvješća pojedina šumarska društva među kojima se navodi i riječko. Na sljedećoj godišnjoj skupštini 1955. god. poimenice se navode neaktivna društva, među kojima nema riječkog društva. Kao nadopunu gore navedenih izvora navodi se jedan podatak o stručnoj ekskurziji Šumarskog društva Rijeka 1957. god. na području Velebita. Na toj fotografiji prepoznaje se nekoliko šumarskih stručnjaka koji su bili zaposleni u šumarijama novljansko-senjskog područja (slika 1.). Prema tim saznanjima senjski ogranak zapravo predstavlja nastavak rada Šumarskog društva Rijeka sa crikveničko-novljansko-senjskog područja. Zbog toga njegov početak možemo okarakterizirati kao nastavak rada Šumarskog društva Rijeka. Zadnji podatak o Šumarskom društvu Rijeka potječe iz 1958. god. kada je u Opatiji održana redovita godišnja skupština Šumarskog društva NRH. Skupu je nazočilo 250 članova, pod predsjedanjem Nikole Šepića, dipl. ing. istaknutog šumarskog stručnjaka rodom s riječkog područja. Inače šumarska struka bila je organizirana u Šumarsko društvo NRH od 1950-1960. god. s područnim društvima, Savez šumarskih društava NRH od 1961-1965. god., Savez inženjera I tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske od 1966-1990. god., te Hrvatsko šumarsko društvo s ograncima od 1991. god. do danas.
Detaljan opis rada senjskog Ogranka u razdoblju od tri desetljeća (1966-1996) nalazi se u gore spomenutoj knjizi *. Uz to, povremeno je o senjskom Ogranku pisao autor ovog članka na stranicama “Šumarskog lista”, do ovog najnovijeg članka.

ŠUMARSKI LIST 7-8/2020 str. 98     <-- 98 -->        PDF

2012. godina
4. svibnja
Na redovnoj izbornoj skupštini Ogranka u Krasnu, uz nazočnost 52 člana izabran je Upravni odbor, i to: predsjednik Domagoj Devčić, dipl. ing. (dotadašnji je bio Zdravko Vukelić, dipl. ing.), potpredsjednik Elvis Vuleta, dipl. ing., tajnik Krešimir Blažević, dipl. ing.; članovi dipl. ing. Boris Belamarić, Boris Miklić, Miljenko Butorac i Tomo Devčić, te Đurđa Devčić, šum. tehn.,a u Nadzorni odbor dipl. ing: Jurica Tomljanović, Marija Vukušić, Vlatko Skorup i Damir Vukelić (slika 2.).
* Hrvatsko šumarsko društvo 1846-1996, Zagreb 1996.
30. svibnja
Šumarski stručnjaci Zavoda za gozdovje Slovenije gospodarskog područja Brežice (15 članova) posjetili su Šumariju Krasno – gdje su se upoznali s gospodarenjem pretplaninskih šuma bukve i pritom posjetili Šumarski muzej, Velebitski botanički vrt, planinarski dom na Zavižanu i svetište Krasno.
6-8. srpnja
Druženje članova ogranaka Bjelovar, Požega, Zagreb, Karlovac, Gospić i Senj na području Šumarije Krasno. U stručnom dijelu organiziran je posjet Velebitskom botaničkom vrtu, Štirovači, Šumarskom muzeju i Premužićevoj stazi.
12-17. rujna
U suorganizaciji senjskog Ogranka i novljanske knjižnice u Novom Vinodolskom priređena je izložba „Šuma okom šumara“.
Listopad:
Popravljena je grobnica Jurja Sabolića, dipl. ing. na groblju u Krasnu, nekadašnjeg uspješnog i tragično stradalog upravitelja Šumarije Krasno, o kojoj će ubuduće brinuti naš Ogranak.
20. prosinca
Tradicionalni susret aktualnog vodstva Ogranka s umirovljenim članovima.
2013. godina
1. veljače
Za članove Ogranka Senj i Gospić u Senju je Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠIDT) organizirala predavanja prema programu stručnog usavršavanja. Predavači prof. Željko Zečić i Marinko Prka, dipl. ing. šum. obradili su teme o europskom standardu za drvne sortimente.
18. i 21. veljače
U suorganizaciji Ogranka i stručno vodstvo dr.sc. Petra Vrgoča dvije grupe sudionika 45. europskog šumarskog natjecanja u nordijskom skijanju (EFNS) održanom u Gorskom kotaru posjetili su u dva navrata otok Krk.
Lipanj:
U dvodnevnoj ekskurziji 30 članova Ogranka Zagreb posjetili su Krasno, Zavižan, Premužićevu stazu (dio) i Štirovaču, te Goli otok, Sveti Grgur, Zavratnicu i Rab (brodom).
6-8. srpnja
Senjski ogranak kao domaćin nekolicine ogranaka: Bjelovar, Gospić, Karlovac, Požega i Zagreb s ukupno 30 članova posjetili su Štirovaču te Goli otok i Sveti Grgur (brodom).
22-23. rujna
Ekskurzija Ogranka od 18 članova u gostima kod karlovačkog Ogranka. Stručni dio obuhvatio je obnovu sastojina hrasta lužnjaka na području šumarije Jastrebarsko, a turistički obilazak Karlovca, Petrove gore, vojnog kompleksa Turanj i Jastrebarskog.
3. i 4. listopada
Šumarima Inspektorata pokrajine Koruška od 15 članova prezentirano je gospodarenje prebornih šuma šumarije Krasno s posjetom Šumarskom muzeju, kuli Nehaj i požarištu Barbara (iznad Selca).
Prosinac:
Tradicionalni susret s umirovljenim članovima Ogranka.

ŠUMARSKI LIST 7-8/2020 str. 101     <-- 101 -->        PDF

3.-5. svibnja
Na ekskurziji Ogranka 23 člana posjetili su brodom otoke Rab, Mali Lošinj, Olib, Silbu i Susak. Na Rabu su razgledali park Komrčar pod stručnim vodstvom mr. sc. Borisa Belamarića, a na Lošinju privatni mirisni otočki vrt, s obiljem flore lošinjsko-creskog otočja i muzej Apoksiomena. Na 3551m² spomenutog vrta koji je otvoren 2005.godine raste preko 250 samoniklih ili ukupno 102.000 komada sadnica (slika 5.).
19. svibnja
Šumarija Novi Vinodolski zajedno sa senjskim Ogrankom i Gradskom knjižnicom priredili su u Novom Vinodolskom izložbu „125 godina Šumarije Novi Vinodolski“ autora dr. sc. Vice Ivančevića. Na 64 velikih panoa s više manjih slika i popratnog teksta prikazano je razdoblje od 125 godina novljanskog šumarstva visokih šuma i krša. Uz to, afirmirani kolega fotograf Goran Dorić, koji je rodbinski vezan za susjedni Bribir, izložio je seriju najnovijih slika šuma i prirodnih motiva novljanskog područja, zajedno sa slikama starijih kolega Zaljesova i Vilima Hiblera te Damira Bičanića, darovitog mladog fotografa šumarije Novi Vinodolski. Pri tome ističemo lijepu gestu akademika prof.dr. sc. Matića, Olivera Vlainića dipl. ing., mr. sc. Damira Delača i Gorana Dorića dipl. ing. koji su nazočili otvorenju izložbe (slika 6.).
24. studeni
Za nastavno osoblje i đake gimnazije „Pavao Ritter Vitezović“ u Senju održao je predavanje dr. sc. Vice Ivančević pod nazivom „Krasno – 250 godina Šumarije, najstarije u našoj zemlji“ (slika 7.).

ŠUMARSKI LIST 7-8/2020 str. 99     <-- 99 -->        PDF

2014. godina
9-11. svibnja
Ekskurzija od 29 članova Ogranka bila je u gostima kod zagrebačkog Ogranka. Stručni dio obuhvatio je poslovanje šumarije Velika Gorica, te gospodarenje šuma hrasta lužnjaka i nizinskih šuma. U turističkom dijelu organiziran je obilazak dvoraca Hrvatskog zagorja i Muzeja krapinskog pračovjeka (slika 3.).
7. i 8. lipnja
Ekskurzija od 37 članova ogranka Karlovac na otok Krk obuhvatila je poslovanje Šumarije, posjet bonsai zbirci i hortikulturnom rasadniku, te obilazak grada Krka, Košljuna, Vrbnika, kuće Klović(Grižane), gospodarenje prebornih šuma, vjetroparka Vrataruša, biološko-tehničke radove u Senjskoj dragi, kulu Nehaj i grad Senj.
2. listopada
Mješovitoj grupi austrijskih šumara i šumoposjednika od 50 sudionika prezentirani su biološko-tehnički radovi Senjske drage, gospodarenje prebornim šumama šumarije Krasno, s posjetom Šumarskom muzeju.
25. i 26. listopada
Ogranak Zagreb od 50 članova, većinom umirovljenika, po povratku iz Raba, gdje su bili gosti Šumarskog fakulteta, posjetili su kulu Nehaj uz stručno vodstvo, koje je završilo zajedničkim druženjem.
Studeni:
Na izbornoj Skupštini HKIŠIDT u Zagrebu sudjelovalo je devet delegata Ogranka, koji su ujedno nazočili predavanjima u sklopu programa stručnog usavršavanja.
Prosinac:
U Senju je održan već tradicionalni susret umirovljenih članova s aktualnim vodstvom Ogranka.
2015. godina
Veljača:
U suorganizaciji senjskog Ogranka za 15 svojih članova Komore održano je u Senju predavanje o EU fondovima u šumarstvu prema programu stručnog usavršavanja.
Travanj:
U akciji „Zelena čistka“ 15 članova Ogranka prikupilo je 10m³ komunalnog otpada na području Šumarije Senj.
28-30. svibnja
Na eskurziji Ogranka 40 članova posjetilo je dubrovačko primorje i Crnu Goru (arboretum Trsteno uz stručnu pratnju, te Ston, Dubrovnik, Budvu, Lovćen, Cetinje i Kotor uz pratnju turističkog vodiča) (slika 4.).
Lipanj:
U informativnoj polusatnoj emisiji uživo Radio Otočca gostovao je dr.sc. Vice Ivančević na temu „Šumarski muzej Krasno“.

ŠUMARSKI LIST 7-8/2020 str. 100     <-- 100 -->        PDF

12. lipnja
Na središnjem stručnom skupu u povodu „250 godina hrvatskog šumarstva“ u Otočcu dr.sc. Vice Ivančević održao je predavanje:Krasno- najstarija šumarija u našoj zemlji u neprekidnom razdoblju od 250 godina (1765-2015), više na stranicama „Šumarskog lista“.
Srpanj:
U organizaciji Ogranka i povodom 250 godina hrvatskog šumarstva priređena je u kuli Nehaj izložba „Povijest šumarstva“ i „Šuma okom šumara“.
14. kolovoza
U Krasnu je održan stručni skup u povodu 250.godina šumarije Krasno u suorganizaciji senjskog Ogranka i Mjesnog odbora Krasno i pokroviteljstvom prof. Darka Nekića, gradonačelnika Senja. Prigodnim govorom skupu su se obratili prof. Darko Nekić i Oliver Vlainić, dipl.ing. predsjednik HŠD, a u stručnom dijelu „Šume i šumarstvo krasnarskog područja“ prezentirali su svoje radove prof. dr. sc. M. Glavaš, prof. dr. sc. J. Vukelić i dr. sc. Vice Ivančević. U suorganizaciji senjskog Ogranka priređena je izložba „250 godina hrvatskog šumarstva“. Za sudionike organiziran je besplatni posjet Šumarskom muzeju uz stručno vodstvo dr. sc. Vice Ivančevića, a nakon toga je snimljena milenijska fotografija posvećena obljetnici (više na stranicama „Šumarskog lista“).
17. i 18. listopada
Sjednica Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a u Krasnu zajedno sa senjskim Ogrankom u jednom je dijelu bila posvećena obljetnici Šumarije Krasno. U kratkom programu prilikom otkrivanja spomen ploče sudjelovali su: kolegica Marina Mamić, dipl.ing., prof. dr. Milan Glavaš i dr.sc. Vice Ivančević. U terenskom dijelu programa članovi Upravnog i Nadzornog odbora obišli su zaštićene šume NP Sjeverni Velebit i gospodarske šume šumarije Krasno, gdje su razmatrane metode zaštite gospodarskih šuma od šuma NP Sjeverni Velebit prema prijedlogu prof.dr. Borisa Hrašovca. Cjelovite podatke o sušenju crnogorice na području gospodarskih šuma Šumarije Krasno od 1992.godine do danas obradio je i prezentirao Domagoj Devčić, dipl.ing. (više na stranicama „Šumarskog lista“).
19. listopada
Gostovanje predsjednika Olivera Vlainića, dipl.ing. , tajnika mr.sc. Damira Delača i dr.sc. Vice Ivančevića na Radio Otočcu u polusatnoj emisiji uživo „Gackom zajedno“ o šumarstvu, radu HŠD-a i protekloj važnoj obljetnici 250 godina hrvatskog šumarstva.
Prosinac:
Još jedan ugodni susret umirovljenih članova i aktualnog vodstva Ogranka.
2016. godina
29. travnja
U suorganizaciji Gradske knjižnice Senj, senjskog planinarskog društva „Zavižan“ i našeg Ogranka, održao je predavanje dr. sc. Vice Ivančević „250 godina Šumarije Krasno (1765-2015), najstarije u našoj zemlji“ .

ŠUMARSKI LIST 7-8/2020 str. 102     <-- 102 -->        PDF

9. prosinca
Na svečanoj akademiji u povodu 170.obljetnice osnutka HŠD-a i 140 godina izlaženja Šumarskog lista u Muzičkoj akademiji – koncertnoj dvorani Blagoje Bersa u Zagrebu među 34 nagrađena člana svih ogranaka, dodijeljen je zlatnik 170 godina HŠD-a s priznanjem za višegodišnji rad na dobrobit šumarske struke našim članovima Vlatku Skorupu, dipl.ing.(posthumno) i dr. sc. Vici Ivančeviću.
Prosinac
Tradicionalni susret vodstva Ogranka s umirovljenim članovima. Napominjemo da se ove godine navršilo 50 godina od osnutka Ogranka, koji je nažalost prošao nezapaženo.
2017. godina
Veljača:
Na izbornoj skupštini (dopisnoj) izabrani su: mr. sc. Boris Belamarić, predsjednik, Zdravko Vukelić, dipl. ing., dopredsjednik, Krešimir Blažević dipl. ing., tajnik i Đurđica Devčić, šum. tehn., blagajnik. U Upravni odbor izabrani su dipl. ing.: Ljuba Stipančić, Krešimir Blažević, Miljenko Butorac, Željko Landić, Boris Miklić i Ana Butorac, te Đurđica Devčić, šum. tehn., a u Nadzorni odbor dipl. ing.: Dalibor Tomljanović, Jurica Tomljanović, Damir Vukelić i Marija Vukušić (slika 2b.).
7.-9. travnja
Na tematskoj sjednici HŠD-a u Istri sudjelovali su mr. sc. Boris Belamarić i Domagoj Devčić, dipl. ing.
6. lipnja
U organizaciji senjskog Ogranka u Senju je HKIŠDT održala dva predavanja za članove Uprave šuma podružnice Senj, i to: Samir Glavaš, dipl. ing.: „Šumski red – praktični primjeri“ i prof. dr. sc. Boris Hrašovec: „Šumski red – pravni pojam i znanstveno-stručni temelji za njegovu realizaciju na terenu“.
7. lipnja
Ekskurzija Pro silva Švicarske od 29 članova na otok Rab i NPO u organizaciji Šumarskog fakulteta pod vodstvom dr.sc. Stjepana Mikeca i mr. sc. Borisa Belamarića prilikom terenskog obilaska šuma crnike i grada Raba.
21. i 22. lipnja
Ekskurzija HŠD-a ogranka Požega od 30 članova uz stručno vodstvo obuhvatila je Gradski muzej, gradsku jezgru i kulu Nehaj u Senju, svetište Krasno, Šumarski muzej i NP Sjeverni Velebit.
4. listopada
U organizaciji senjskog ogranka u gradu Rabu je priređena izložba fotografija „Šuma okom šumara“ s 13. bjelovarskog salona fotografija. Prilikom otvorenja četvorica profesora Šumarskog fakulteta (Mikac, Ugarković, Barčić i Tikvić) održali su zanimljiva izlaganja o šumarstvu mediteranskih šuma, s posebnim osvrtom na šume otoka Raba.
6.-8. listopada
Ekskurzija senjskog ogranka u Istru od 19 članova domaćinu istarskom Ogranku. Pod stručnim vodstvom domaćina, predsjednika Čedomira Križmanića, dipl. prirode), motovunska šuma (posebni rezervat šumske vegetacije), NP Brijuni, sajam tartufa, posjet Poreču, Grožnjanu, ponor uređene jame Baredine (čovječja ribica), te izložba starih traktora, kruha, ulja i vina (slika 8.).
28. i 29. studeni
Domaćini ekskurzije HŠD Ogranka Zagreb na otok Krk. Program je obuhvaćao posjet rasadniku našeg kolege Petra Vrgoča, koji je održao prezentaciju „Bonsai tehnike“, razgledavanje grada Krka, posjet otočiću Košljunu, obilazak Novog Vinodolskog i na kraju zajedničko druženje.
15. prosinca
Tradicionalno druženje Ogranka s umirovljenim članovima u Senju. Zahvaljujući dr. sc. Vici Ivančeviću koji je sačuvao video kasete o zadnjoj 11.šumarskoj zabavi u Crikvenici 1999 .godine prikazana je zabava u novoj tehnici reprodukcije, pa se nadamo da će pobuditi interes kod mladih kolega za ponovno oživljavanje ovakvog sadržaja.
2018. godina
13.-15. travnja
Ogranak Senj bio je suorganizator trodnevnog susreta članova Upravnog odbora HŠD-a na Rabu i Lošinju. Pod stručnim vodstvom mr. sc. Borisa Belamarića prilikom

ŠUMARSKI LIST 7-8/2020 str. 103     <-- 103 -->        PDF

obilaska rapskih šuma, parka Komrčar, grada Raba, NPO Šumarskog fakulteta i muzeja Apoksiomena na Lošinju (više na stranicama „Šumarskog lista“).
19. svibnja
Ekskurzija Ogranka Ogulin na području šumarije Krasno.
30. svibnja – 3. lipnja
Ekskurzija od 39 članova našeg Ogranka u Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru. Nakon cjelodnevnog putovanja do Skopja drugog dana organiziran je posjet Šumarskom fakultetu zajedno s HŠD- ogrankom Buzet. Uz srdačne dobrodošlice predstavnici Fakulteta upoznali su goste s organizacijom fakultetske nastave, a potom predstavnici jedinstvenog poduzeća „Makedonske šume“ o poslovanju i šumama Makedonije. Tom prilikom kolega Čedomir Križmanić dipl. ing. upoznao je domaćine o poslovanju organizacije „Hrvatske šume“, a mr. sc. Boris Belamarić o HŠD-u. Potom su članovi dvaju ogranaka razgledali Skopje, poznat u novije vrijeme kao grad kipova i trećeg dana nastavili putovanje preko NP Mavrovo za Ohrid. Četvrtog dana upriličena je vožnja brodom do svetog Nauma, posjet Tirani i noćenje u Podgorici, dok su sudionici peti dan proveli na putovanju do svojih kuća (slika 9.).
19. i 20. listopada
Na znanstvenom skupu Matice hrvatske, odjela za prirodoslovlje i matematiku u Senju, prezentirali su svoje zapažene stručne radove o krškom šumarstvu našeg podneblja kolege Boris Miklić dipl. ing. i dr. sc. Vice Ivančević.
20. i 21. listopada
Ekskurzija Savinjskog gozdarskog društva Nazarje (Slovenija) od 15 članova na području šumarije Krasno (preborno gospodarenje s posjetom Štirovači) i šumarije Rab (Kalifront i Dundo- gospodarenje šumama i zaštita šuma od požara).
8. studenog
Za naše članove Komore u Upravi šuma podružnici Senj održana su predavanja u organizaciji Komore i Ogranka, i to: prof. dr. sc. Ivan Martinić: Novosti u propisima Zakona o šumama, zaštiti prirode i Nature 2000.; mr. Branko Sitaš: Kotroling radnih strojeva u gospodarenju šumama.
10. i 11. studenog
Ekskurzija našeg Ogranka od 22 člana u Požegu.
7. prosinca
Na Rabu je otvorena izložba 14.bjelovarskog salona fotografije „Šuma okom šumara“ s međunarodnim sudjelovanjem pod pokroviteljstvom HŠD-a ogranak Senj, grada Raba i Pučkog otvorenog učilišta. U sklopu izložbe održana su dva zanimljiva predavanja o rapskim šumama, i to mr. sc. Borisa Belamarića:“Gospodarenje rapskim šumama u posljednjih 30 godina“ i prof. dr. sc. Željka Španjola: “Prirodni prostor otoka Raba u funkciji njegova razvoja“.
14. prosinca
Kao svake, tako i ove godine organiziran je susret sadašnjeg vodstva Ogranka s umirovljenim članovima.
2019. godina
14. ožujka
U gimnaziji „P.R. Vitezović“ u Senju za učenike i nastavno osoblje održao je predavanje dr.sc. Vice Ivančević pod nazivom: „140.obljetnica osnutka Kr. Nadzorništva –

ŠUMARSKI LIST 7-8/2020 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Inspektorata u Senju 1878. godine- naše najstarije posebne šumarske organizacije za pošumljavanje krša“.
16. travnja
U organizaciji Ogranka i HKIŠDT-e u Senju su održana dva predavanja za članove Komore Uprave šuma podružnice Senj, i to: doc. dr. sc. Krunoslava Teslaka: “Planiranje i provedba raznodobnog načina gospodarenja“ i „Dozvoljena odstupanja u realizaciji etata“. Tom prilikom prof.dr.sc. Ivica Tikvić predstavio je svoju monografiju i suradnika pod naslovom „Branimir Prpić – ekologija šuma i šumarstvo“.
10.-12. svibnja
Na području šumarije Rab i grada Senja boravila su 52 člana ekskurzije vinkovačkog ogranka pod stručnim vodstvom mr.sc. Borisa Belamarića. Program je obuhvatio obilazak grada Raba, Luna (masline) na Pagu, Zavratnice, šume Dundo i kule Nehaj.
25.-26. svibnja
Ogranak Gospić od 17 članova pod stručnim vodstvom dr.sc. Borisa Belamarića posjetili su šumu Dundo, Kalifront, park Komrčar i razgledali grad Rab, a u nastavku kulu Nehaj, kuću Velebit, Šumarski muzej i NP Sjeverni Velebit.
30. svibnja
Istaknuti član starije generacije Milan Krmpotić, dipl. ing. i uspješni pisac, predstavio je u Gradskoj knjižnici Senj najnoviji roman „Kraljevstvo pružene ruke“. Od prve zbirke pjesama „Skamenjene svirale“ 1978. godine do danas objavio je 27 različitih književnih ostvarenja, s kojima se šumarska struka opravdano ponosi.
4.-6. listopada
U ekskurziji našeg Ogranka od 21 člana organiziran je posjet Vukovaru, Iloku, Osijeku i Đakovu u aranžmanu vinkovačkog i osječkog ogranka. Program je obuhvatio posjet Šumarskom muzeju u Bošnjacima, Vukovaru, Osijeku (staroj jezgri) i Sajmu antikviteta. Uz to, organizirana je vožnja brodom do Baranje i prijemnog centra Parka prirode „Kopački rit“, te obilazak Katedrale sv. Petra i državne ergele u Đakovu (slika 10.).
12. prosinca
Tradicionalno druženje vodstva Ogranka s članovima umirovljenika. dr. sc. Vice Ivančević sačuvao je video-kasetu sa stručne ekskurzije našeg Ogranka u Austriju 1999.godine, koja je tom prilikom prikazana članovima Ogranka.
Brojno stanje članstva
                                                 2013. g.             2018. g.    2019. g.
Punopravni                             96                       79             91
Izvanredni                               35                       38             33
Ukupno                                   131                     117           124
 

ŠUMARSKI LIST 7-8/2020 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Pregled izvanrednih članova po zvanjima 2019. g.
1.    dr. sc.                                                   1               1-3  30%
2.    dipl. ing. šum.                                     6                      
3.    dipl. ing. drv. tehnologije 3                              
4.    ing. lovstva i zaštite prirode             1               4-5  70%
5.    šum. teh.                                             22                   
        Ukupno                                                33                     100
 
Broj članova po zvanjima – ukupno 2019. g.
1.     dr. sc.                                                           1              -
2.     dipl. ing. šum.                                              47            39%
3.     ing. lovstva i zaštite prirode                     2              2%
4.     šum. teh.                                                      59            48%
5.     dipl. ing. drv. tehnologije                          3              2%
6.     dipl. ing. godezije                                       1              -
7.     dipl. oec.                                                      3              2%
8.     ostali inženjeri                                            1              -
9.     ostale srednjoškolske struke                   2              2%
10.   Ostalo                                                           5              4%
        Ukupno                                                        124         100%
 
 
Na kraju prisjećamo se s tugom i pijetetom naših članova Ogranka koji su nas napustili u proteklom razdoblju, i to:
2013. god. – Zdravko Tot, dipl .ing. drvne tehnologije
2014. god. – Božena Vujasinović, dipl. ing. šum. i Anton Devčić, šum. tehničar
2015. god. – Vlatko Skorup, dipl. ing. šum., Damir Piškulić, dipl. ing. šum. i Dinko Podnar, dipl. ing. šum.
2016. god. – Darko Fekeža, dipl. ing. drvne tehnologije i Edi Lopac, šum. tehničar
2017. god. – Boris Miklić, dipl. ing. šum., Petar Prpić, dipl. ing. šum., Mate Mavrić, dipl. oec.; Jozo Granić, šum.tehničar, Vinko Smojver, šum. tehničar i Dragan Ažić, šum. tehničar
2019. god.- Ivan Vukelić, šum. tehničar i Marko Biondić, šum. tehničar
Od 16 preminulih članova, osim Edija Lopca, šum. tehničara koji je bio u radnom odnosu, svi ostali su bili umirovljenici.
Izražavamo zahvalnost umrlim članovima i njihovim obiteljima, koji su svojim angažmanom pridonijeli ugledu našeg Ogranka, njegovoj važnosti u boljem međusobnom razumijevanju uvažavanju i poticanju pozitivnih ljudskih vrijednosti, ali i uspješnijem radu naše cjelokupne šumarske struke.
Obilježavanje važnih obljetnica našeg područnog šumarstva
Situacija oko korone u mnogome je usporila, pa čak i zaustavila organizaciju nekoliko važnih obljetnica šumarstva na području Uprave šuma podružnice Senj. U takvim okolnostima će vjerojatno doći do njihove redukcije ili spajanja u manji broj manifestacija. Od više važnih obljetnica izdvajamo 60. obljetnicu osnutka Šumskog gospodarstva Senj, 1 .7. 1960. godine, te potom 130 godina osnutka šumarije Novi Vinodolski (1890-2020), 15 godina osnutka i rada Šumarskog muzeja Krasno (2005-2020) i 75 godina života našeg kolege Milana Krmpotića, istaknutog šumarskog stručnjaka i afirmiranog književnika s ukupno 27 različitih književnih ostvarenja.
Ukoliko se u sljedećem razdoblju pogorša situacija oko korone, jedan dio predloženih manifestacija može se prolongirati za sljedeću godinu, ali bi 75 godina života Milana Krmpotića svakako trebalo obilježiti još ove godine. U njegovoj pripremi osim našeg Ogranka svakako bi bilo potrebno uključiti središnjicu HŠD-a, senjsko književno društvo „Ognjište“ i Hrvatsko društvo književnika, čiji je član i kolega Krmpotić.
Međutim, nadamo se da će se situacija oko korone uskoro poboljšati i da ćemo se ponovno vratiti u normalnu kolotečinu te obilježiti navedene obljetnicea. U tome želimo puno uspjeha sadašnjoj garnituri senjskog Ogranka na čelu s mr. Borisom Belamarićem, aktualnim predsjednikom.
Ovim kronološkim redom ukratko su opisane sve aktivnosti senjskog Ogranka u razdoblju od osam godina, pa se nadamo da će se takva praksa i ubuduće nastaviti. Na taj način pisanom riječi čuvamo spomen na protekli uspješni rad senjskog Ogranka, koji je zasigurno doprinijeo boljem sveukupnom radu i upoznavanju aktivnosti našeg šumarskog društva kao sastavnog dijela jedinstvenog Hrvatskog šumarskog društva naše zemlje.