DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2020 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Hrvatsko šumarsko društvo – Ogranak Senj u proteklom osmogodišnjem razdoblju (2012-2019)
Vice Ivančević
Senjski Ogranak osnovan je 1966.g. u Jablancu, sjedištu tadašnje šumarije Jablanac u sastavu Šumskog gospodarstva Senj pod nazivom “Društvo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Senj”. O radu šumarskih društava na ovom širem području poslije Drugog svjetskog rata prvi put se spominje Šumarsko društvo Rijeka 1950.godine.* Naime, novoizabrani Upravni odbor Šumarskog društva NRH te godine pristupio je osnivanju šumarskih društava na terenu, među ostalima najbliži nama u Rijeci i Gospiću. Matično društvo organiziralo je savjetovanje stručnjaka šumarstva i drvne industrije u Crikvenici 1950. god., na kojemu je sudjelovalo 308 stručnjaka. Na kraju savjetovanja održana je stručna ekskurzija na senjsko-novljansko područje visokih šuma s posjetom područnim pilanama. Na godišnjoj skupštini Šumarskog društva NRH 1954. god. podnijela su izvješća pojedina šumarska društva među kojima se navodi i riječko. Na sljedećoj godišnjoj skupštini 1955. god. poimenice se navode neaktivna društva, među kojima nema riječkog društva. Kao nadopunu gore navedenih izvora navodi se jedan podatak o stručnoj ekskurziji Šumarskog društva Rijeka 1957. god. na području Velebita. Na toj fotografiji prepoznaje se nekoliko šumarskih stručnjaka koji su bili zaposleni u šumarijama novljansko-senjskog područja (slika 1.). Prema tim saznanjima senjski ogranak zapravo predstavlja nastavak rada Šumarskog društva Rijeka sa crikveničko-novljansko-senjskog područja. Zbog toga njegov početak možemo okarakterizirati kao nastavak rada Šumarskog društva Rijeka. Zadnji podatak o Šumarskom društvu Rijeka potječe iz 1958. god. kada je u Opatiji održana redovita godišnja skupština Šumarskog društva NRH. Skupu je nazočilo 250 članova, pod predsjedanjem Nikole Šepića, dipl. ing. istaknutog šumarskog stručnjaka rodom s riječkog područja. Inače šumarska struka bila je organizirana u Šumarsko društvo NRH od 1950-1960. god. s područnim društvima, Savez šumarskih društava NRH od 1961-1965. god., Savez inženjera I tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske od 1966-1990. god., te Hrvatsko šumarsko društvo s ograncima od 1991. god. do danas.
Detaljan opis rada senjskog Ogranka u razdoblju od tri desetljeća (1966-1996) nalazi se u gore spomenutoj knjizi *. Uz to, povremeno je o senjskom Ogranku pisao autor ovog članka na stranicama “Šumarskog lista”, do ovog najnovijeg članka.