DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 93     <-- 93 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI RAD
Utjecaji okolišnih čimbenika na prostornu rasprostranjenost jelena u Poljanskoj dolini i Polhograjskim dolomitima (Miran HAFNER, Blaž ČERNE)
KRATKI ZNANSTVENI DOPRINOS
Dostupnost taninskih i ligninskih izvora za kompletnu zamjenu sintetičkih ljepila za drvo u Europi (Jaša SARAŽIN, Igor POTOČNIK, Milan ŠERNEK)
STRUČNI RAD
70. obljetnica sveučilišnog studija šumarstva u Sloveniji: razvoj i izazovi (Andrej BONČINA)
IZ STRANOG TISKA
RITY – fenološki model osmozubog smrekovog potkornjaka (Ips typographus) kao alat za optimizaciju njegovog praćenja
Ovisnost ekonomičnosti pčelarstva o drvnoj zalihi medonosnih vrsta i gustoći pčelinjih obitelji
ŠUMARSTVO U VRIJEME I PROSTORU
Projektom Julijskih Alpa poboljšati stanje ugroženih vrsta i staništa u Triglavskom nacionalnom parku (Brigita Oblak)
Sastanak europskih šumskih pedagoga u Ljubljani (Špela PLANINŠEK, Kristina SEVER)
50 godina europskih pješačkih putova (Jože PRAH)
Gdje kupiti šumarske knjige? (Maja Peteh)
U sjećanju: Prof. dr. Marjan Lipoglavšek (1941. - 2019.) (Janez Krč)
Vol. 77 • br. 10
UVODNIK
Uloga šumarstva u bioekonomiji (Mitja Skudnik, Polona Hafner)
PREGLED NAUČNIH RAZGOVORA
Uporaba drva u slovenskoj bioekonomiji (Domen ARNIČ, Peter PRISLAN, Luka JUVANČIČ)
PREGLEDNA ZNANSTVENA RASPRAVA
Mikroklimatski uvjeti u sastojinama i prazninama dinarskih jelovo-bukovih šuma Slovenije sa stajališta klimatskih promjena (Janez KERMAVNAR, Mitja FERLAN, Aleksander MARINŠEK, Klemen ELER, Andrej KOBLER, Lado KUTNAR)
STRUČNA RASPRAVA
Karantenske štetočine u slovenskim šumama - jesmo li spremni? (Barbara PIŠKUR, Andreja KAVČIČ, Tine HAUPTMAN, Peter SMOLNIKAR, Nike KRAJNC, Matevž TRIPLAT)
IZ STRANOG TISKA
Alternativne vrste drveća u uvjetima globalnog zatopljenja u gospodarenim europskim šumama
Analiza dugoročnog utjecaja jelena na prizemnu vegetaciju u miješovitim šumama umjerene zone
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Obavezna kopija = obveza izdavača (Maja Peteh)
Svečana akademija u povodu 70. obljetnice sveučilišnog studija šumarstva (Andrej Bončina, Robert Brus)
Obrazovna i turistička uloga šuma za održivi razvoj (Jože PRAH)
Vol. 77 • br. 9
UVODNIK
25 godina javne službe u šumarstvu (Gregor Meterc)
STRUČNA RASPRAVA
Šumsko planiranje u Zavodu za gozdove Slovenije - dosadašnja dostignuća i vizija budućnosti (Matjaž GUČEK, Dragan MATIJAŠIĆ, Aleš POLJANEC)
Klimatske promjene postaju glavni izazov za javnu službu šumarstva u oblasti uzgajanja i zaštite šuma (Andrej BREZNIKAR)
Gospodarenje velikim zvjerima u Sloveniji (Matej BARTOL, Matija STERGAR)
Istraživački rad kao dio javne službe za šumarstvo (Nike KRAJNC i sur.)
IZ STRANOG TISKA
Alternativne vrsta drveća u uvjetima globalnog zagrijavanja u gospodarenim europskim šumama)
Pristup strojnom učenju za analizu veza između temperature i više varijabli
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Dojmovi putnika o Ukrajini, njezinim šumama i šumarstvu (Vasja LEBAN, Anton POJE, Matevž MIHELIČ)
Znamo li kako zaštititi kulturnu baštinu Alpa od prirodnih katastrofa (Anže Japelj)