DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Reinženjering lanca opskrbe drveta u Rumunjskoj iz perspektive upravljanja procesima (Rauch Peter, Borz Stelian Alexandru)
Produktivnost u mehaniziranosti ranih proreda u nasadima smreke (Routa Johanna, Nuutinen Yrjö, Asikainen Antti
Procjena troškova u sustavima sječe pomoću web-alata WoodChainManager (Triplat Matevž, Krajnc Nike
Poboljšanje odluka o upravljanju šumama u šumarstvu uz SorSim sortimentni model (Lemm Renato, Blattert Clemens, Holm Stefan, Bont Leo, Thees Oliver)
Praćenje kvalitete i količine bukovine od stabla do pilanskog proizvoda (Marenče Jurij, Šega Bogdan, Gornik Bučar Dominika)
Analiza utroška vremena u aktivnosti forvardera u proredama (Hildt Eduardo, Leszczuk Andrés, Donagh Patricio Miguel Mac, Schlichter Tomás Miguel)
Bimanualna motorička vještina u zapošljavanju operatera harvestera (Pagnussat Millana, Hauge Theresa, Lopes Eduardo da Silva, Almeida Rosa Maria Martins de, Naldony Alana)
Vrsta lanca i brzina bubnja za bolje razdvajanje vlakana u operacijama lančano-udarnog Delimber-Debarker-Chipper stroja (Spinelli Raffaele, Mitchell Rick, Brown Mark, Magagnotti Natascia, McEwan Andrew)
Utjecaj vrste alata na razinu buke trimera kod njege mladih šuma (Naskrent Bartłomiej, Grzywiński Witold, kowukowski Adrian, Polowy Krzysztof
Modeliranje radne učinkovitosti privlačenja traktorom primjenom metoda najmanjih kvadrata i robusnom regresijom (Ünver-Okan Saliha)
GOZDARSKI VESTNIK
Vol. 78 • br. 2
UVODNIK
Invazivne strane bolesti i štetočine i povezani izazovi (Mitja Skudnik, Polona Hafner)
PREGLEDNI RAD
Što se događa s jasenom kod nas? - peti nastavak (Tine HAUPTMAN)
STRUČNI RAD
Određivanje vlažnosti drva pomoću mjerača električnog otpora (Peter PRISLAN, Domen ARNIČ, Špela ŠČAP, Nike KRAJNC, Aleš STRAŽE)
Radionice iz područja fitocenologije i pedologije za pripremu stručnih polazišta za izradu planova gospodarenja šumama područja (Valerija BABIJ, Lado KUTNAR, Aleksander MARINŠEK, Janez KERMAVNAR)
IZ STRANOG TISKA
Učinci poremećaja na prizemnu vegetaciju u slovenskim šumskim ekosustavima
Opseg, rasprostranjenost i podrijetlo stranih šumskih vrsta drveća u Europi
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Doživljaj 25. svjetskog kongresa IUFRO i dijela Brazila (Vasja LEBAN)
Šume za budućnost - od znanosti do ljudi - Jubilarna konferencija Pro Silva Europe povodom 30. godišnjice osnutka (Anton Lesnik, Jurij Diaci, Kristina Sever)
Šumar koji je dugo živio, puno je znao i puno nas je napustio’’’’????????? (Ljubo ČIBEJ, Egon OBID, Igor DAKSKOBLER)
Vol. 78 • br. 1
UVODNIK
2020. će biti godina intenzivnih priprema za obnovu regio­nalnih planova gospodarenja šumama (Mitja Skudnik, Polona Hafner)