DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 82     <-- 82 -->        PDF

tijela posebice se ističu oči, a vid im je ponajbolji među gotovo svim beskralješnjacima. Od skoro svih ostalih paučnjaka ističu se kretanjem u skokovima. Također, iako posjeduju predljive žlijezde i stvaraju paučinu, nikad ne pletu mreže kao ostali pauci.
Najviše ih ima u toplim područjima svijeta, u Hrvatskoj je do sada zabilježeno stotinjak svojti, iako sustavna istraživanja nisu  završena.
Odlikuju se čitavim nizom prilagodbi i zauzimaju gotovo sva kopnena staništa. Dio svojti prilagodio se životu među kamenjem i na stijenama u raznim visinskim pojasevima.
Sa specifičnim adaptacijama manji dio svojti živi na pjeskovitim staništima, dapače, neke svojte i ispod površine pijeska. Tako, primjerice, dvije vrste s vrlo malim populacijama ustanovljene su u Hrvatskoj samo na podravskim pijescima kod Kalinovca.
Rijetke svojte obitavaju uz morske obale u zoni litorala (supralitoral) i u neposrednom su doticaju sa svim onim utjecajima koji vrši more i vjetrovi koji ga šibaju. Među njima najpoznatija je i jedinstvena svojta u Hrvatskoj i u svijetu, Sitticus damini Chyzer, koja je dobila ime po arahnologu,  Hrvatu iz Senja, nekadašnjem profesoru bakarske Nautike Narcisu Daminu (1845-1905). Ova svojta živi na otoku Pagu i na nekim obalama u Kvarneru na šljunčanim obalnim naslagama koje oplakuje more (kod Kolana i na još nekoliko drugih sličnih nalazišta). Ova vrsta pauka, skoro najbrža među svim paucima, može roniti i preživjeti najžešći mlat mora kao i neprestanu slanost svog staništa.
Svojta Mendoza canestrinii Ninni, 1868. ne pliva i ne roni u slatkim stajaćim vodama, ali se može munjevito kretati površinom vode, ona brzo trči po vodi i tako hvata plijen. Gnijezdo pravi među listovima trske (Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud.) tako da „zašije“ rubove listova u tuljac. Česta je u nizinskim dijelovima uz stajaće vode. Na vlažnim staništima u kontinentalnom i primorskom dijelu Hrvatske obitava desetak svojti kao mala zajednica higrofilnih svojti, a koja je pretežito svojim mikro-staništima vezana uz trsku i vrbove sastojine.
Mali paučić pelenes (Pellenes nigrociliatus  Simon 1876a) koji obitava na suhim travnjacima, ima sposobnost podizanja prazne puževe kućice koja je osam puta teža od njega, na vlat trave ili kojeg drugog bilja, do 15 cm visoko od tla. U tako „posuđenom“ domu provodi najveći dio ljeta i u njemu ženka othranjuje potomstvo.
PS su  vrlo mobilne životinje i često ih opažamo na mjestima gdje ne bismo  očekivali bilo koju sličnu vrstu životinja.