DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Vladović D., Ilijanić Lj., 1995: Treći prilog flori planine Mosor (Hrvatska). Acta Bot. Croat. 54: 41-46.
Vukojević M., 2011: Vaskularna flora sjeverne padine planine Matokit i okolice Vrgorca. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb.
Vukojević M., Vitasović Kosić I., 2012: Mountain Matokit and Vrgorac city: a new localities of threatened and invasive plant taxa in Croatia. J. Cent. Eur. Agric. 13:150-166.
Vukojević M., Vitasović Kosić I., Alegro A., Lakušić D., Bogdanović S., 2016: Cardamine fialae Fritsch (Brassicaceae) a new species in Croatian flora. Acta Bot. Croat. 75(2):213-216.
Vukosav B., 2006: Prostorna diferencijacija vrgoračkog područja na temelju krških prirodno-geografskih i društveno-geografskih obilježja. Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru, Geoadria 11/2, 241-281.
SAŽETAK
Istraživana je vaskularna flora planine Matokita (Biokovo masiv) u južnoj Hrvatskoj u različitim vegetacijskim razdobljima od 2010.-2015., a pronađene su ukupno 604 vaskularne biljne svojte, iz 86 porodica i 337 rodova. Proučavano područje nikada nije istraženo u prošlosti i ovo su prvi detaljni floristički podaci za travnjake u različitim stadijima zarastanja. Sakupljeni herbarijski uzorci (345 listova) digitalizirani su i dostupni su na ZAGR herbariju on-line (http://herbarium.agr.hr). Dominantne porodice su mahunarke (Fabaceae 9,9%), trave (Poaceae 9,1%), glavočike cjevnjače (Asteraceae 7,4%) i usnjače (Lamiaceae 6,8%). Analiza životnih oblika pokazuje da su na planini Matokit dominantni hemikriptofiti (39,9%) i terofiti (26,2%) što ukazuje na veliki utjecaj mediteranske klime. Na istraživanom području zabilježeno je 36 ugroženih i 17 invazivnih biljnih svojti. Ukupno 32 biljne svojte su endemične (26 endema u širem smislu i 6 stenoendema) i predstavljaju nova nalazišta u flori Hrvatske. Pojava nekih vrlo rijetkih endema (Cardamine fialae Fritsch i Erysimum croaticum Polatschek) u flori Matokita od posebnog su interesa za nacionalnu floru.
Ključne riječi: biljna raznolikost, endemične vrste, sukcesija travnjaka, Vrgorac