DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2020 str. 23     <-- 23 -->        PDF

iznosila je 51,65 ± 0,47 mm. Najmanji stupanj varijabilnosti navedenog svojstva specifičan je za populaciju Sarajevo kod koje je vrijednost koeficijenta varijacije iznosila 7,50 %, dok je najveći stupanj varijabilnosti zabilježen kod populacije Ljubuški, sa vrijednošću koeficijenta od 13,21 %.
Koeficijent varijabilnosti za svojstvo dužina plojke lista do vrha bočnih režnjeva (L4) iznosio je 19,86 %, sa pojedinačnim variranjem od minimalnih 10,00 do maksimalnih 48,00 mm. Srednja vrijednost ovoga svojstva, na razini svih populacija, iznosila je 28,60 ± 0,10 mm. Najmanja srednja vrijednost ovoga svojstva utvrđena je za populaciju Trebinje i iznosila je 18,01 ± 0,28 mm, dok je najveća srednja vrijednost utvrđena za populaciju B. Luka i iznosila je 38,40 ± 0,40 mm. Najmanji stupanj varijabilnosti navedenog svojstva specifičan je za populaciju Rogatica kod koje je koeficijent varijacije iznosio 8,98 %, dok je najveći stupanj varijabilnosti ovoga svojstva specifičan za populaciju Trebinje, sa vrijednošću koeficijenta varijacije od 17,27 %.
Svojstvo dužina središnjeg režnja do ureza bočnih režnjeva (L7) imalo je koeficijent varijabilnosti od 21,69 %, sa pojedinačnim variranjem od 8,00 do 37,00 mm. Srednja vrijednost ovoga svojstva iznosila je 19,45 ± 0,08 mm. Najmanja srednja vrijednost svojstva utvrđena je za populaciju Trebinje i iznosila je 14,52 ± 0,22 mm, dok je najveća utvrđena za populaciju B. Luka i iznosila je 25,70 ± 0,41 mm. Najmanji stupanj varijabilnosti svojstva bio je specifičan za populaciju Olovo, a najveći za populaciju B. Petrovac.
Koeficijent varijabilnosti svojstva širina plojke lista između vrhova donjih režnjeva (L8) iznosio je 20,50 %. Pojedinačne vrijednosti ovoga svojstva varirale su od 20,00 do 84,00 mm. Srednja vrijednost ovoga svojstva, na razini svih populacija zajedno, iznosila je 45,15 ± 0,17 mm. Najmanja srednja vrijednost ovoga svojstva utvrđena je za populaciju Trebinje i iznosila je 28,15 ± 0,36 mm, a najveća za populaciju B. Luka i iznosila je 59,97 ± 0,65 mm. Najmanji stupanj varijabilnosti ovoga svojstva specifičan je za populaciju Bratunac, a najveći za populaciju Ljubuški.
Svojstvo maksimalna širina plojke lista (L10) imalo je koeficijent varijabilnosti od 16,32 %. Pojedinačna variranja ovoga svojstva kretala su se od 26,50 do 84,00 mm. Srednja vrijednost ovoga svojstva iznosila je 50,77 ± 0,15 mm. Najmanja srednja vrijednost registrirana je za populaciju Trebinje i iznosila je 34,49 ± 0,30 mm, dok je najveća srednja vrijednost registrirana kod populacije B. Luka i iznosila je 64,25 ± 0,53 mm. Najmanji stupanj varijabilnosti ovoga svojstva specifičan je za populaciju Bihać, kod koje je vrijednost koeficijenta varijacije iznosio 6,06 % a najveći za populaciju Posušje, sa vrijednošću koeficijenta varijacije od 13,79 %.
Širina plojke lista između vrhova bočnih režnjeva (L11) je svojstvo koje se odlikovalo koeficijentom varijabilnosti od 16,09 %. Pojedinačna variranja ovoga svojstva kretala su se od 26,50 do 80,00 mm. Srednja vrijednost ovoga svojstva iznosila je 49,91 ± 0,15 mm. Najmanja srednja vrijednost ovoga svojstva utvrđena je za populaciju Trebinje i iznosila je 34,28 ± 0,30 mm dok je najveća utvrđena za populaciju B. Luka i iznosila je 61,52 ± 0,54 mm. Najmanji stupanj varijabilnosti svojstven je populaciji Bratunac kod koje je koeficijent varijacije iznosio 6,70 %, a najveći populaciji Posušje sa vrijednošću koeficijenta varijacije od 14,39 %.
Koeficijent varijabilnosti svojstva širina plojke lista između ureza bočnih režnjeva (L12) iznosio je 20,61 %, a pojedinačna variranja kretala su se od 7,50 do 35,00 mm. Srednja vrijednost ovoga svojstva iznosila je 17,46 ± 0,07 mm. Najmanja srednja vrijednost svojstvena je populaciji Trebinje i iznosila je 11,37 ± 0,18 mm, dok je najveća svojstvena populaciji Derventa i iznosila je 22,30 ± 0,29 mm. Najmanji stupanj varijabilnosti ovoga svojstva dobiven je za populaciju Tuzla, kod koje koeficijent varijacije iznosi 10,64 %, a najveći za populaciju Posušje, sa vrijednošću koeficijenta varijacije od 20,88 %.
Kod svojstva širina središnjeg režnja (L13) utvrđen je koeficijent varijabilnosti sa vrijednošću od 18,92 %, sa pojedinačnim variranjima od 8,00 do 35,00 mm. Srednja vrijednost ovoga svojstva iznosila je 18,41 ± 0,06 mm. Najmanja srednja vrijednost svojstvena je populaciji Trebinje i iznosila je 12,63 ± 0,18 mm, dok je najveća svojstvena populaciji Derventa i iznosila je 22,65 ± 0,30 mm. Najmanji stupanj varijabilnosti ovoga svojstva utvrđen je za populaciju Višegrad sa vrijednošću koeficijenta varijacije od 10,33 %, a najveći za populaciju Posušje sa vrijednošću od 20,55 %.
Za svojstvo veličina kuta (α) između nerva središnjeg i bočnoga režnja (L14) determiniran je koeficijent varijabilnosti od 13,06 %. Veličina kuta (α) između nerva središnjeg i bočnoga režnja (L14) varirala je od 30,00 do 75,00°. Srednja vrijednost ovoga svojstva iznosila je 47,23 ± 0,11°. Najmanja srednja vrijednost ovoga svojstva utvrđena je kod populacije B. Luka i iznosila je 43,02 ± 0,53°, dok je najveća utvrđena kod populacije Mostar i iznosila je 50,53 ± 0,69°. Najmanja varijabilnost ovoga svojstva dobivena je za populaciju Derventa kod koje je koeficijent varijacije iznosio 10,26 %, dok je najveća varijabilnost bila specifična za populaciju B. Grahovo, sa vrijednošću koeficijenta varijacije od 15,88 %.
Veličina kuta (β) između nerva središnjeg i donjega režnja (L15) je bilo svojstvo sa koeficijentom varijabilnosti od 10,63 %. Pojedinačna variranja bila su u rasponu od 58,00 do 118,0°. Srednja vrijednost ovoga svojstva iznosila je 85,88 ± 0,17°. Najmanja srednja vrijednost karakteristična je za populaciju Kreševo i iznosila je 80,20 ± 0,95°, dok je najveća srednja vrijednost svojstvena populaciji Mostar i iznosila je 93,28 ± 1,03°. Najmanji stupanj varijabilnosti ovoga svojstva dobiven je za populaciju Rama kod koje je koeficijent varijacije iznosio 5,76 %, dok je najveći stupanj