DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2020 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Zapisnik 123. Redovite sjednice Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva
održane 5. prosinca 2019. godine u Šumarskom domu
Damir Delač
Sjednica Skupštine sazvana temeljem članka 37. Statuta Hrvatskoga šumarskog društva počela je u 13,00 sati.
Dnevni red:
1. OTVARANJE SKUPŠTINE I POZDRAVNI GOVORI
a) Usvajanje Dnevnoga reda
2. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE:
a) Radnog predsjedništva (Predsjednik + 2 člana)
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
e) Povjerenstva za zaključke (3 člana)
3. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU U 2019. GODINI:
a) Izvješće Predsjednika
b) Izvješće Glavnog urednika Šumarskog lista
4. AKTUALNA PROBLEMATIKA
5. RASPRAVA PO IZVJEŠĆIMA I ZAKLJUČCI.
6. SLOBODNA RIJEČ.
14,30 h: Domjenak
Ad. 1.
a) Predsjednik Hrvatskoga šumarskog društva Oliver Vlainić dipl. inž. pozdravio je sve nazočne skupštinare i goste. Kako je su od 94 moguća delegata na Skupštini nazočna 82 delegata, utvrdio je kvorum.
Nakon toga prešlo se na usvajanje Dnevnog reda, koji je jednoglasno usvojen.
Skup je prigodnim riječima ispred Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ujedno ispričavši dekana prof. dr. sc. Tibora Penteka, koji zbog ranije preuzetih obaveza nije mogao nazočiti Skupštini, kao i u ime Akademije šumarskih znanosti, pozdravio akademik Igor Anić.
Kao gost Skupštini je nazočio Glavni tajnik Hrvatskog inženjerskog saveza, Davor Podgorčić, dipl. inž. koji je pozdravio nazočne u ime HIS-a.
Ad. 2.
a) Za radno predsjedništvo predloženi su: Mr. sc. Ivan Grginčić, predsjednik, Goran Gobac, dipl. inž., član, i ­Marina Juratović, dipl. inž., član.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
b) Za zapisničara je predložen mr. sc. Damir Delač.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
c) Za ovjerovitelje zapisnika predloženi su: Mr. sc. Ivica Milković i Branko Meštrić, dipl. inž. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
d) U Povjerenstvo za zaključke predloženi su Goran Bukovac, dipl. inž., Boris Belamarić, dipl. inž. i Emil Balint, dipl. inž. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad. 3. a)
Nakon što je Radno predsjedništvo zauzelo mjesta predsjednik Ivan Grginčić pozvao je predsjednika HŠD-a Olivera Vlainića da podnese izvješće o radu HŠD-a u razdoblju od prethodne 122. sjednice Skupštine.
Poštovani uzvanici i gosti, poštovane dame i gospodo, cijenjeni članovi Skupštine HŠD-a, drage kolegice i kolege!
Protekla je prva godina novoga mandatnog razdoblja nakon 122. Redovite izborne sjednice Skupštine održane 23. listopada 2018. u Novinarskom domu. Istog dana svečano je obilježena 120. godišnjica izgradnje Šumarskog doma i početka rada Šumarske akademije u njoj. U spomen na tu veliku obljetnicu na zgradi Šumarskog doma postavljena je spomen-ploča, koju su podigli Hrvatsko šumarsko društvo i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Krajem iste godine 19. prosinca održana je u Šumarskom domu još jedna sjednica Skupštine, kako bi se usvoijo program rada i financijskog plana za 2019. godinu. Ta je sjednica protekla u svečanijem ozračju radi promocije knjige o hrvatskom šumarskom bardu prof. dr. sc. Branimiru Prpiću, čime je odana zaslužena počast svemu što je profesor uradio u svojoj dugogodišnjoj znanstvenoj, stručnoj i staleškoj ulozi u šumarstvu i šumarskim institucijama. Ovom prigodom zahvaljujem se glavnom uredniku knjige prof. dr. sc. Ivici Tikviću na uloženom trudu i odlično uređenoj knjizi. Također se zahvaljujem mr. sc. Damiru Delaču i Branku Meštriću koji su u svojim segmentima doprinijeli stvaranju jedne kvalitetne i neobično posebne šumarske i ekološke knjige.
Nakon izborne sjednice Skupštine na temelju našeg zahtjeva, Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba 14. studenoga 2018. izdao je rješenje o upisu promjena u Registar udruga Republike Hrvatske, kojim je potvrđeno ovlaštenje predsjedniku da zastupa Udrugu te prihvaćen izbor predsjednika, dopredsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora u skladu sa Statutom HŠD-a, čime je osigurano nesmetano zakonsko djelovanje u idućem četverogodišnjem razdoblju.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2020 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Upravni odbor Društva u proteklih godinu dana održao je tri sjednice: 3. sjednicu za 2018. godinu 19. prosinca te godine u Zagrebu, 1. sjednicu za 2019. godinu 26. travnja u Koprivnici i 2. sjednicu netom prije današnje Skupštine. Osim tih sjednica održana je i jedna elektronička sjednica 25. veljače 2019. radi usvajanja potrebnih izvješća iz prethodne godine. Nastavno na tu sjednicu, s usvajanjem istih izvješća, održana je od 26. do 28. veljače 2019. i elektronička sjednica Skupštine.
Jedna od osnovnih aktivnosti Društva je organizacija i pomoć u održavanju stručnih skupova. Tijekom ove godine održana su dva skupa kojima se obilježilo Dane hrvatskoga šumarstva. Prvi je organiziran 14. lipnja na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Održana su dva predavanja koja su ujedno bila i stručno usavršavanje ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije, a okupljanje većeg broja sudionika iskorišteno je za otvorenje izložbe 15. bjelovarskog salona fotografije „Šuma okom šumara“ s podjelom priznanja. Drugi skup je održan 23. kolovoza u Lipovljanima s temom „Sušenje poljskog jasena“ koji se sastojao od nekoliko prezentacija i terenskog obilaska jasenovih sastojina Šumarije Lipovljani. Sljedećeg dana održano je i 12. Državno natjecanje šumarskih radnika sjekača. U jesenskom razdoblju organizirane su dvije aktivnosti vezane za obnovu šuma na manjim površinama. Tako je 23. listopada na području Petrove gore akademik Igor Anić održao seminar „Obnova šuma na malim površinama“ koji se sastojao od uvodne prezentacije i terenskog obilaska tri stajališta u bukovim sastojinama. Uzvratni posjet češkim kolegama šumarima iskorišten je za obilazak šumskih sastojina pod upravom Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije iz Brna gdje se 9. studenoga moglo vidjeti dobrih primjera obnove sastojina na malim površinama. Osim ovih skupova, u kojima je glavnina organizacije i troškova bila naša, kao suorganizatori pomogli smo i podržali 1. hrvatski stručni skup o urbanom šumarstvu u Osijeku 14. i 15. studenoga te znanstveno-stručno savjetovanje Hrvatskoga šumarskog instituta u Jastrebarskom 3. i 4. prosinca povodom 60. obljetnica organiziranog šumarskog sjemenarstva u Republici Hrvatskoj pod motom „Klimatske promjene i novi izazovi u proizvodnji kvalitetnog i staništu prilagođenog šumskog reprodukcijskog materijala“.
Sudjelovali smo 14. svibnja u Novoj Gradiški na radnom sastanku potaknutom od strane Hrvatskih šuma d. o. o. na temu sanacije jasenovih sastojina zahvaćenih sušenjem. Uz prezentaciju dotadašnjih aktivnosti na otkrivanju uzroka i posljedica sušenja organiziran je i terenski obilazak sastojina poljskog jasena na području Šumarije Stara Gradiška. Sastanku su nazočili predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Državnog inspektorata-Šumarske inspekcije, Šumarskog fakulteta, Hrvatskoga šumarskog instituta, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije te UŠP Karlovac, Sisak, Zagreb i Nova Gradiška. Nakon diskusije doneseni su zaključci i formirana radna skupina za daljnje djelovanje.
Također smo 4. lipnja sudjelovali na 70. zajedničkoj tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora i Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i hranu Nacionalne skupštine Republike Slovenije održanoj u sklopu 16. Drvno-tehnološke konferencija u Opatiji. Tema sjednice bila je „Posljedice šteta od prirodnih nepogoda u šumama u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji i planiranje zaštite šuma u budućnosti“. Na sjednici su osim naših predstavnika sudjelovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i hrane Republike Slovenije, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, Zavoda za šume Republike Slovenije, Poljoprivredno šumarske komore Slovenije, Saveza vlasnika šuma Slovenije, Hrvatskih šuma, Šumarskog fakulteta, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatskog šumarskog instituta, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Hrvatskog drvnog klastera, CROBIOM-a, Državnog inspektorata, Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika i Hrvatske zajednice županija. Iskoristili smo prigodu te iznijeli svoje stavove o trenutnoj situaciji u sektoru, ali i ponovili naš stari zahtjev za povratom imena šumarstva u naziv resornog ministarstva, kao i dodavanje istoga u naziv saborskog odbora za poljoprivredu, naznačivši da je to vidljivo u istovjetnim institucijama susjedne Republike Slovenije.
Brojni članova Društva sudjelovali su na Drugoj konferenciji ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije od 17. do 20. listopada u Solarisu. Tijekom godine ogranci su za svoje članove učlanjene u Hrvatsku komoru inženjera šumarstva i drvne tehnologije organizirali znatan broj predavanja, koji su im jedan od oblika stručnog usavršavanja.
Interes javnosti za gospodarenje šumama nastavio se i u ovoj godini. Kao nikada do sada šumarstvo je medijski eksponirano, a zahvaljujući raširenim društvenim mrežama dobrim dijelom je izloženo lošim kritikama i uglavnom neutemeljenim napadima. Tijekom godine članovi Društva svojim medijskim nastupima u tiskanim i elektroničkim medijima doprinosili su boljem razumijevanju hrvatskoga šumarstva. Među više aktivnosti posvećenih raspravama o stanju i gospodarenju šumama spomenut ću dvije održane u Zagrebu: 20. tematsku sjednicu Odbora za zaštitu okoliša Gradske skupštine Grada Zagreba s temom „Gospodarenje šumama na području Medvednice i park-šumama Grada Zagreba“ održanu 19. ožujka i tribinu zagrebačke podružnice Hrvatskoga bioetičkog društva i suradničkog kruga studenata Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku s temom „Koliko znamo o gospodarenju šumama?“ održanu 16. travnja. Na oba skupa pripadnici šumarske struke iz različitih institucija obrazlagali su zakonsku i stručnu podlogu postupaka koji se provode u šumama, ali bilo je i pojedinačnih istupa kolega koji su zastupali drukčije stavove.
Osim laičkih zadiranja u struku, pojavio se i jedan poticaj iz znanstvenih krugova značajan za stanje u sektoru. Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku najavio je osnivanje novog smjera, studija šumarstva. O ove dvije zadnje opisane teme raspravljalo se i

ŠUMARSKI LIST 1-2/2020 str. 110     <-- 110 -->        PDF

na 1. sjednici Upravnog odbora HŠD-a 26. travnja u Koprivnici. Nakon rasprave Hrvatsko šumarsko društvo donijelo je svoje stavove u vezi s otvaranjem novih visokoškolskih šumarskih institucija i učestalih napada na šumarsku struku:
1. Hrvatsko šumarsko društvo ne podržava osnutak novih visokoškolskih šumarskih institucija i smjerova studija u Republici Hrvatskoj, jer smatra kako Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa svojih 120 godina tradicije te kadrovskim, nastavnim, znanstvenim, prostornim, tehničkim, laboratorijskim, infrastrukturnim i šumskim kapacitetima u potpunosti zadovoljava potrebe Republike Hrvatske za visokoobrazovanim stručnjacima u šumarstvu i urbanom šumarstvu.
2. Hrvatsko šumarsko društvo iskazuje podršku šumoposjednicima koji gospodarenje šumama u Republici Hrvatskoj obavljaju u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima te načelima hrvatske šumarske struke i šumarske znanosti. Istodobno, Hrvatsko šumarsko društvo poziva zainteresirane da sve nezakonite i nečasne radnje u šumi prijave nadležnim službama i institucijama: policiji, šumarskoj inspekciji, lovnoj inspekciji, državnom odvjetništvu te Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
Sudjelovanje u radu naše krovne organizacije Hrvatskoga inženjerskog saveza odvijalo se u djelovanju naših predstavnika u Upravnom odboru i Skupštini HIS-a. Na izbornoj sjednici Skupštine 25. studenoga umjesto dotadašnjeg člana Upravnog odbora ispred HŠD-a mr. sc. Damira Delača za novog člana UO izabran je Oliver Vlainić. Nakon osam godina rada na čelu HIS-u prof. dr. sc. Vjera Krstelj prepustila je svoje mjesto novom predsjedniku Zdravku Jurčecu, dipl. ing. građ. iz Društva građevinskih inženjera Zagreb. Peti dan inženjera RH održan je 22. veljače na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Značajan iskorak napravljen je uspješno završenim evaluacijskim procesom na Šumarskom fakultetu koji je HIS vodio u ime FEANI-a, Europske udruge inženjera, koja danas okuplja preko 500 tisuća inženjera. Time su završeni studenti svih smjerova Šumarskog fakulteta stekli akreditaciju za ravnopravno sudjelovanje na tržištu rada EU i imaju pravo na europsku inženjersku iskaznicu koja zamjenjuje sve dokumente kojima se dokazuje status inženjera.
Kroz godinu pomogli smo u tiskanju više knjiga: „Enciklopedija domaćeg ljekovitog bilja“ autora prof. dr. sc. Milana Glavaša, „Šumarija Đurđevac – važna sastavnica hrvatskoga šumarstva“ autora mr. sc. Ivana Hodića, „Donja Motičina i šumarstvo“ autora prof. Josipa Patajca kao i u organizaciji 5. festivala kiparenja motornom pilom u Salinovcu.
Međunarodnu suradnju ostvarili smo s više država. Predstavnici Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine odazvali su se našem pozivu te sudjelovali na Danima hrvatskoga šumarstva u Lipovljanima. Mi smo im uzvratili odlaskom u Tuzlu 30. i 31. kolovoza na 6. Šumarijadu Federacije Bosne i Hercegovine, gdje smo sudjelovali i na stručnom skupu te ostvarili kontakt i s članovima Hrvatskoga šumarskog društva Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom održavanja Druge konferencije ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije u Solarisu susreli smo se s predstavnicima Mađarskoga šumarskog društva te dogovorili sastanak sljedeće godine u cilju obnavljanja suradnje započete 1999. godine. Posjetom Plzenu i okolici uzvratili smo češkim šumarima zaposlenim u Vojnim državnim šumama na njihov prošlogodišnji posjet Hrvatskoj. Također smo bili gosti Fakulteta za šumarstvo i drvnu tehnologiju u Brnu koji ima dugogodišnju uspješnu suradnju sa zagrebačkim Šumarskim fakultetom te kolege Vladimira Čamba, porijeklom iz Hrvatske, zaposlenog u austrijskom Ministarstvu održivosti i turizma. Ekskurzija održana od 6. do 10. studenoga u Češkoj (Plzen, Prag i Brno) i Austriji (Beč) ocjenjena je od svih sudionika kao odlična u svim segmentima, od stručne edukacije do obilaska kulturno-povijesnih znamenitosti.
Rad 19 ogranaka Društva odvijao se s raznolikim aktivnostima od stručnih do društvenih. Središnjica je ograncima pomogla dostavljanjem unificiranih Pravila u cilju usklađivanja sa Statutom HŠD-a. U proteklih godinu dana na poticaj ogra­naka Bjelovar i Koprivnica postavljeno je nekoliko spomen-ploča zaslužnim šumarima: Božidaru Tomičiću na upravnoj zgradi UŠP Bjelovar, Ivanu Šavoru na zgradi Šumarije Đurđevac i Oskaru Piškoriću na zgradi Lovačkog doma Peski. Ogranci su svoje djelovanje manifestirali i obilježavanjem Međunarodnog dana šuma 21. Ožujka, kao i drugih zna­čajnih datuma tijekom godine. Pojedini ogranci uključeni su u razne projekte koji se financiraju sredstvima iz EU projekata.
Kao i prethodnih godina potpomagali smo rad svojih sekcija, a u nekima i aktivnije sudjelovali. Tako je sekcija Pro Silva Croatia od 11. do 14. rujna sudjelovala na 30. obljetnici osnutka asocijacije Pro Silva u slovenskom mjestu Radlje ob Dravi. Na plenarnoj sjednici usvojena je Deklaracija Pro Silva 2019. pod nazivom „Europske šume su u opasnosti – nudimo rješenja“ u cilju poboljšanja otpornosti europskih šuma. Sekcija za zaštitu šuma svoje djelovanje tradicionalno je iskazala na 63. Seminaru biljne zaštite u Opatiji. U radu Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju treba istaknuti promociju knjige povodom 20 godina sudjelovanja Hrvatske na EFNS-u. Knjiga je prezentirana 5. prosinca 2018. u Delnicama, a podijeljena je ostalim zemljama sudionicama natjecanja na 51. EFNS-u u Bavarskoj održanom od 10. do 16. veljače. Osim ovog najvećega sportskog skupa europskih šumara održano je od 25. do 27. siječnja zimsko Alpe-Adria natjecanje u talijanskoj regiji Južni Tirol. Također bilježimo sudjelovanje ekipa lađara „Šumari“ iz bjelovarskog ogranka na 22. neretvanskom maratonu lađa te više sportskih aktivnosti poput malog nogometa, biciklizma i planinarenja organiziranih od ogranaka diljem domovine. Bjelovarski salon fotografije „Šuma okom šumara“ sa svojom 14. i 15. izložbom promicao je šumare i šumarstvo u brojnim mjestima diljem Hrvatske.
Naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list redovito je izlazilo kroz godinu. Uvodnik glasila i dalje je zadržao svoju aktualnost te je jedna od najčitanijih rubrika s pozitivnim i negativnom komentarima na teme koje obrađuje. Nakon duže vremena sastao se i Uređivački odbor Šumarskog lista. Na sastanku 24. listopada u Šumarskom

ŠUMARSKI LIST 1-2/2020 str. 111     <-- 111 -->        PDF

domu glavni urednik prof. dr. Josip Margaletić iscrpno i zanimljivo je prezentirao trenutno stanje časopisa, a Uređivački odbor je uz izmijene dijela članova donio preporuke za daljnji rad na časopisu, posebno u cilju njegovog poboljšanja i približavanja čitalačkoj publici.
Mrežna stranica HŠD-a www.sumari.hr redovito se održava. Digitalna biblioteka dosegla je 4.331 naslov. Imenik hrvatskih šumara s preko 14 tisuća osoba zbog propisa o zaštiti osobnih podataka više nije toliko lak za pretraživanje te je ponešto izgubio na svojoj atraktivnosti. Veleučilištu u Karlovcu tijekom mjeseca studenoga donirali smo dvadesetak vrijednih knjiga iz područja biotehničkih znanosti.
Šumarski dom od početka 2019. godine, zahvaljujući ugovoru sa zakupnikom Goethe institutom, opet donosi znatnije prihode koji olakšavaju normalno funkcioniranje Društva. Iako se u ovoj godini očekivao završetak svih radova za potrebe Goethe instituta, sam institut kao investitor je odužio fazu projektiranja te će radovi biti prolongirani za 2020. godinu. Slijedeće godine se očekuju i radovi na uređenju potkrovlja u cilju kompletnog preseljenja Instituta za razvoj i međunarodne odnose na tu etažu.
Zaposlenici Stručnih službi HŠD-a obavljali su svoje zadatke čitavu godinu i promptno rješavali sve sitnije i krupnije poteškoće u sklopu Šumarskog doma te brinuli o zakonskom poslovanju HŠD-a.
Hrvatsko šumarsko društvo trenutno broji 2.780 članova, a članstvo čine zaposlenici svih značajnih institucija i tvrtki u sektoru. Suradnja s važnim institucijama nastavila se i ove godine, a želja je da se u sljedećim godinama ta suradnja podigne na višu razinu s ciljem vraćanja digniteta i jačanja struke.
Podsjećam da se krajem ove godine, točnije 22. prosinca, navršava 250 godina od donošenja Šumskog reda carice i kraljice Marije Terezije za kraljevinu Ugarsku i Hrvatsku koji se smatra prvom zakonskom uredbom o šumama na hrvatskom jeziku, prvom instrukcijom za uređivanje šuma i prvim udžbenikom šumarstva. Time je zavedeno potrajno (održivo) gospodarenje šumama Hrvatske koje u neprekidnom kontinuitetu traje do danas.
Na kraju izvješća koristim prigodu da se zahvalim svima članovima HŠD-a, zaposlenicima Stručnih službi i uredništvu Šumarskog lista koji su svojim radom nastavili trajni kontinuitet djelovanja HŠD-a u njegovoj 173. godini postojanja.
Svim nazočnima na Skupštini kao i svim članovima HŠD-a želim puno zdravlja, sreće te poslovnih i osobnih uspjeha u narednoj 2020. godini.
Zahvaljujem se na Vašem strpljenju i pozornosti!
b) Umjesto Glavnoga Urednika Šumarskoga lista prof. dr. Josipa Margaletića, izviješće je podnio Tehnički urednik Hranislav Jakovac, dipl. inž. šum. On je kratko izvijestio o održanom sastanku Uređivačkoga odbora Šumarskoga lista, na kojemu je glavni urednik kroz prezentaciju predstavio časopis. Tehnički urednik je nazočnima „prelistao“ dio toga izvješća. Radi se o 143 godišta Šumarskoga lista, izdanog u 1090 svezaka na 82.908 stranica s 15.936 članaka. Digitalizirano je 13,26 GB. Navedeni su svi glavni urednici od 1877. god. (znači od prvoga broja) do 2019. god., kao i nekoliko tema iz Riječi Uredništva, potom podaci o broju pristiglih i prihvaćenih članaka domaćih i inozemnih autora od 2015. do 2019. god., citiranost časopisa i naposljetku Impact faktor. U raspravi na predmetnom sastanku Uređivačkoga odbora dva zaključka je potrebno apostrofirati. Prvo da je Šumarski list znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskoga društva i da tu strukturu treba i dalje zadržati. Drugo da treba poraditi na tome da se šumarski stručnjaci iz prakse potiču pisati o svakodnevnim stručnim problemima i njihovim rješenjima. Naposljetku, prihvaćeni su prijedlozi nekih članova Uređivačkoga odbora da budu zamijenjeni s mlađim kolegama. Te promjene provedene su već u Impresumu Šumarskoga lista u br. 11-12/2019.
Ad. 4.
Radne materijale za usvajanje na današnjoj Skupštini, a to su:
Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2019. godinu,
Prijedlog Programa rada za 2020. godinu,
Prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu,
Samoprocjena za 2019. godinu,
Prijedlog Povjerenstva za popis imovine na dan 31. prosinca 2019. godine,
svi su delegati dobili u prilogu Poziva, a nakon što ih je usvojio Upravni odbor, dani su na usvajanje Skupštini.
Ad. 5.
Svi su radni materijali iz točke 4. jednoglasno usvojeni.
Skupština je jednoglasno usvojila prijedlog da Goran Videc bude predstavnik Ministarstva poljoprivrede u Upravnom odboru HŠD-a.
Ad. 6.
Nakon završetka radnog dijela 123. Skupštine gostima i delegatima podijeljeni su prigodni Božični pokloni, nakon čega je započelo prigodno druženje uz Desinečke tamburaše u podrumskoj dvorani Šumarskoga doma.