DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2020 str. 101     <-- 101 -->        PDF

kategoriji preko 50. god. gdje je nastupila 41 štafeta nismo imali predstavnika.
Nakon završetka natjecanja štafeta slijedio je tradicionalni „Festival nacija“ na kojemu ekipe na štandovima degustiraju ponuđene specijalitete i kroz druženje pa i pjesmu prezentiraju svoju zemlju. Posebna je to prilika i za budućeg domaćina EFNS-a. Taj zadnji dan završava zajedničkom večerom sudionika, proglašenjem rezultata i naposljetku predajom zastave EFNS novom domaćinu, a to će biti Bosna i Hercegovina – Sarajevo – od 7. do 13. veljače 2021.god.
(Foto: sl. 1. Damir Delač, sl. 12. Silvana Skender, ostalo ­Oliver Vlainić)
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2019. godine
koja se održala u Šumarskom domu 05. prosinca 2019. godine s početkom u 11:00 sati
Damir Delač
Nazočni: Akademik Igor Anić, Emil Balint, dipl. inž., Mario Bošnjak, dipl. inž., Goran Bukovac, dipl. inž., mr. spec. Mandica Dasović, mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, Goran Gobac, dipl. inž., mr. sc. Ivan Grginčić, Marina Juratović, dipl. inž., mr. sc. Petar Jurjević, Ivan Krajačić, dipl. inž., Čedomir Križmanić, dipl. inž., Daniela Kučinić, dipl. inž., Hranislav Jakovac, dipl. inž. umjesto prof. dr. sc. Josipa Margaletića, akademik Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. inž., Damir Nuić, dipl. inž., Tatjana Faletar, dipl. inž., umjesto Martine Pavičić, dipl. inž., Davor Prnjak, dipl. inž., Krasnodar Sabljić, dipl. inž., Ante Taraš, dipl. inž., Davor Topolnjak, dipl. inž., Oliver Vlainić, dipl. inž., Silvija Zec, dipl. inž., Dražen Zvirotić, dipl. inž., Stjepan Blažičević, dipl. inž.,., Herman Sušnik, dipl. inž., dr. sc. Vlado Topić, mr. sc. Damir Delač i Biserka Marković, dipl. oec.
Ispričani: Mr. sc. Boris Belamarić, prof. dr. sc. Ružica Lučić Beljo, prof. dr. sc. Josip Margaletić, Damir Miškulin, dipl. inž., Martina Pavičić, dipl. inž., dr. sc. Sanja Perić, Zoran Šarac, dipl. inž., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, doc. dr. sc. Dinko Vusić, Marina Mamić, dipl. inž.
Predsjednik Oliver Vlainić pozdravio je sve nazočne, utvrdio je kvorum i zahvalio se na odazivu.
Predložio je sljedeći

ŠUMARSKI LIST 1-2/2020 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora 2019. godine.
2. Obavijesti
3. Aktualna problematika
a) Rebalans financijskog plana za 2019. godinu,
b) Samoprocjena za 2019. godinu,
c) Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12.2019. godine,
4. Program rada i financijski plan za 2020. godinu,
5. Pripreme za 123.sjednicu Skupštine HŠD-a,
6. Pitanja i prijedlozi,
koji je jednoglasno usvojen.
Ad. 1. Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora 2019. godine, objavljen u ŠL 5-6/2019, jednoglasno je usvojen.
Ad. 2. Zbog kratkoće vremena do početka 123. sjednice Skupštine predsjednik Vlainić taksativno je naveo aktivnosti HŠD-a od 1. sjednice UO održane 26. i 27. travnja 2019. godine.
14. 5., Nova Gradiška – radni sastanak Hrvatskih šuma na temu sanacije jasenovih sastojina zahvaćenih sušenjem: 1. prezentacija dosadašnjih aktivnosti; 2. terenski obilazak sastojina jasena; 3. diskusija i zaključci, formiranje radne skupine; sudjelovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Državnog inspektorata-Šumarske inspekcije, Šumarskog fakulteta, Hrvatskog šumarskog instituta, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatskoga šumarskog društva i UŠP Karlovac, Sisak, Zagreb i Nova Gradiška
23. 5., Jastrebarsko – 9. Dan otvorenih vrata Hrvatskoga šumarskog instituta
4. 6., Opatija, 16. Drvno tehnološka konferencija – 70. zajednička tematska sjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora i Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i hranu Nacionalne skupštine Republike Slovenije – tema „Posljedice šteta od prirodnih nepogoda u šumama u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji i planiranje zaštite šuma u budućnosti“ – sudjelovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i hrane Republike Slovenije, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, Zavoda za šume Republike Slovenije, Poljoprivredno šumarske komore Slovenije, Saveza vlasnika šuma Slovenije, Hrvatskih šuma, Šumarskog fakulteta, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatskog šumarskog instituta, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Hrvatskog šumarskog društva, Hrvatskog drvnog klastera, CROBIOM-a, Državnog inspektorata, Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika i Hrvatske zajednice županija – u ime HŠD-a iznio stavove i zatražio povrat imena šumarstva u nazivu ministarstva i odbora za poljoprivredu (nema zapisnika sa sjednice)
13. 6., Zagreb, Šumarski fakultet – promocija sveučilišne znanstvene monografije „Jarebika – važnost, uzgoj i uporaba“ autora doc. dr. sc Damira Drvodelića, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića i prof. dr. sc. Milana Oršanića
14. 6., Zagreb, Šumarski fakultet – Dan hrvatskoga šumarstva: predavanja dr. sc. Krunoslava Arača „Prognoze populacije mrazovaca i utjecaj temperature zraka na intenzitet brsne lisne mase hrasta lužnjaka“ i izv. prof. dr. sc. Alana Antonovića „Biorafinerije“ te otvorenje izložbe 15. bjelovarskog salona fotografije „Šuma okom šumara“ s podjelom priznanja (Šumarski list 7-8/2019)
19. 7. nova ministrica poljoprivrede Marija Vučković
23.-24. 8., Lipovljani – nastavak Dana hrvatskoga šumarstva: stručni skup „Sušenje poljskog jasena“ i 12. Državno natjecanje šumarskih radnika sjekača (Šumarski list 9-10/2019)
6. 9., Našice, 19. festival Dani slavonske šume – Aktualni sat šumarstva (predavanja) – Mikičić
11.-14. 9., Slovenija, Radlje ob Dravi – 30. konferencija Pro Silva (Šumarski list 9-10/2019)
30. 9., Zagreb, Kustošija – radionica „Smjernice za strateško planiranje razvoja park šuma Grada Zagreba“ u sklopu provedbe projekta “Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodne baštine u gradovima Dunavskog sliva – URB for DAN”, sufinanciranog iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG DUNAV 2014-2020
6.-9. 10., Mađarska, Šopron – Austrofoma, 52. Međunarodni simpozij šumarske mehanizacije
17.-20. 10., Solaris, Druga konferencija ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije
22. 10., Zagreb, Šumarski fakultet – svečana sjednica Šumarskog fakulteta povodom 121. godišnjice
23. 10., Petrova gora – seminar „Obnova šuma na malim površinama“, akademik Igor Anić
24. 10., Zagreb, Šumarski dom – sastanak Uređivačkog odbora Šumarskog lista
25.-27. 10., RH – Dani kolektivne sadnje drveća „Zasadi drvo, ne budi panj“ (uvodnik u Šumarskom listu 7-8/2019)
6.-10. 11., Češka i Austrija – stručno-turistička ekskurzija HŠD-a14.-15.11., Osijek – 1. stručni skup o urbanom šumarstvu.
Tajnik Damir Delač izvijestio je o Redovitoj izbornoj sjednici Skupštine Hrvatskog inženjerskog saveza održanoj 25. studenog 2019. u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu

ŠUMARSKI LIST 1-2/2020 str. 103     <-- 103 -->        PDF

na kojoj je izabrano novo vodstvo: Za predsjednika HIS-a izabran je Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ. iz Hrvatskog saveza građevinskih inženjera.
U novi saziv Upravnog odbora HIS-a izabrani su: Luka Jelić, dipl. ing. građ. - Hrvatski savez građevinskih inženjera, prof. dr. sc. Vesna Tomašić, - Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Tihomir Babić, dipl. ing. el., - Hrvatsko društvo za kvalitetu, prof. dr. sc. Sandra Bischof, - Hrvatski inženjerski savez tekstilaca, mr. sc. Mladen Jakovčić, - Hrvatsko mjeriteljsko društvo, Damir Štuhec, dipl. ing. geoteh., - Hrvatski laboratorij CROLAB, mr. sc. Mihaela Zamolo, - Hrvatski savez za zelenu gradnju, Oliver Vlainić, dipl. ing. šum., - HŠD, Krunoslav Petrović, dipl. ing. el., Elektrotehničko društvo EDZ, dr. sc. Goran Slipac – Hrvatska elektroprivreda HEP,
Izabrani su i novi članovi Suda časti:
prof. dr. sc. Štefica Cerjan Stenović,
mr. sc. Damir Delač
Fran Marović, dipl. ing.
25.11., Zagreb – izborna skupština HIS-a
2. 12., Ministarstvo poljoprivrede – Zbog velike zainteresiranosti poljoprivrednika i šumoposjednika za razvoj i modernizaciju poslovanja, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o povećanju alokacije u okviru mjera 4, 6 i 8 Programa ruralnog razvoja RH za ukupno 360,6 milijuna kuna.
8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” – 70 milijuna kuna više ukupno 100 milijuna kuna potpore projektima
8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ – 30,3 milijuna kuna više ukupno 100,3 milijuna kuna potpore projektima
2. 12., Jastrebarsko, Hrvatski šumarski institut – radionica „Očuvanje šumskih genetskih resursa – zakonodavstvo i praksa“
3.-4. 12., Jastrebarsko i Gorski kotar, Hrvatski šumarski institut – 60. obljetnica organiziranog šumarskog sjemenarstva u Republici Hrvatskoj „Klimatske promjene i novi izazovi u proizvodnji kvalitetnog i staništu prilagođenog šumskog reprodukcijskog materijala“
3.-4. 12., Šumarski fakultet – reakreditacija ŠF
Novi zakoni, pravilnici i odluke: Pravilnik o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu (NN 71/19, 26.7.); Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 87/19, 13.9.), Odluka o smanjenju vrijednosti boda za određivanje naknade za pojedine uzgojne oblike šuma od 30 do 90 posto (9.9).
Ad. 3. a)
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
Obrazloženje rebalansa financijskog plana za 2019. godinu predstavila je Voditeljica računovodstveno – financijskih poslova Biserka Marković, dipl. oec.
Potreba za rebalansom pokazala se zbog procjene da će doći do odstupanja kako u planiranim prihodima, tako i u planiranim rashodima.
Procjena je napravljena na temelju poznatih podataka proknjiženih na dan 31. 10. 2019., uključujući podatke o prihodima i rashodima za koje se sa sigurnošću zna da će se ostvariti te procjene troškova koji su vezani za posljednja dva mjeseca u poslovnoj godini vezanih za poslovanje središnjice i ogranaka.
U planu za 2019. g. ukupni prihodi predviđeni su u ukupnom iznosu od 2.935.600,00 kuna dok u predloženom rebalansu iznose 3.244.750,00 kuna.
Značajnije veći prihodi predviđaju se u dvije kategorije. Tako će prihodi od iznajmljivanja imovine iznositi 1.703.000,00 kuna što je 83.000,00 kuna više od planiranih. Najveće odstupanje je u prihodima od donacija, jer su planirani u iznosu od 352.500,00 kuna, a procjenjuje se da će iznositi ukupno 563.950,00 kuna. U toj procjeni je sadržan i iznos financijske potpore za izdavanje Šumarskog lista od Ministarstva znanosti u iznosu od 100.000,00 kuna, što je znatno manje od dobivenih potpora ranijih godina, ali je uzeta u obzir znatno smanjena ukupna kvota za tu

ŠUMARSKI LIST 1-2/2020 str. 106     <-- 106 -->        PDF

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU
 
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU
Financijski plan HŠD-a objedinjuje financijske planove 19 ogranaka i središnjice HŠD-a i to njene neprofitne i profitne - gospodarske djelatnosti.
PRIHODI
Ukupno planom predviđeni prihodi iznose 3.176.500,00 kuna.
PRIHODI OD ČLANARINA
Prihodi od članarina procijenjeni su na temelju broja redovitih članova u 2019. godini i jedinstvene godišnje članarine koja iznosi 240,00 kuna.
PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od imovine su prihodi od iznajmljivanja poslovnog prostora. Planirani su na temelju poznatih ugovorenih najamnina s postojećim najmoprimcima i to: IRMO 500.000,00 kuna, Goethe institut Kroatien 1.204.000, kuna.
PRIHODI OD DONACIJA
U 2019. godini HŠD će nastaviti s izdavanjem znanstvenog časopisa “Šumarski list”. Kao i niz godina do sada HŠD će se prijaviti na natječaj kod Ministarstva znanosti i obrazovanja za potporu za izdavanje znanstvenog časopisa, a plan se temelji na iznosima dodijeljenim na natječajima ranijih godina te saznanju o smanjenim kvotama za takvu vrstu potpore. Planirani iznos je 80.000,00 kuna.
Donacije od trgovačkih društava uobičajena su potpora radu HŠD-a i ostvarenju planiranih aktivnosti kroz dugi niz godina. Procjena je napravljena po ograncima, uz predviđanje interesa i mogućnosti trgovačkih društava te prema ostvarenjima prihoda po toj osnovi iz prethodnih razdoblja te na odazivu u 2019. godini. Planirani iznos je 367.500,00 kuna.
OSTALI PRIHODI
U ostale prihode planirani su prihodi od pretplate na časopis “Šumarski list”. Procjena se temelji na poznatom broju pretplatnika i cijeni godišnje pretplate za jedan primjerak “Šumarskog lista.” Pretpostavka je da se neće promijeniti ugovorni odnos s nositeljem pretplate za 1.100 pretplatnika Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, da će Hrvatske šume nastaviti pretplatu za 200 pretplatnika te da se neće promijeniti broj pojedinačnih pretplata. Planirani iznos je 380.000,00 kuna.
RASHODI
Ukupno planom predviđeni rashodi iznose 3.744.700,00 kuna.
RASHODI ZA RADNIKE
Rashodi za radnike planirani su na razini 2019. godine.
MATERIJALNI RASHODI
Materijalni rashodi planiraju se u ukupnom iznosu od 2.898.000,00 kuna. Kako čine vrijednosno najznačajniju skupinu rashoda obrazlažemo ih po grupama.
Rashodi za službena putovanja, prijevoz i usavršavanje radnika: 30.000,00 kn
planirani su prema ostvarenim rashodima iz prethodnih razdoblja, a objedinjuju troškove službenih putovanja radnika, naknadu za prijevoz, prigodne darove za Uskrs i Božić te kotizacije za usavršavanje radnika.
Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa: 23.000,00 kn
planirani su za pokriće troškova službenih putovanja osoba koje nisu zaposlene u HŠD već obavljaju funkcije na koje su izabrani. Procjena je napravljena uzimajući u obzir broj sjednica Upravnog odbora kojima trebaju nazočiti njegovi članovi te naknadu za korištenje vlastitog vozila za obavljanje redovitih poslova te službena putovanja na tematske skupove vezane uz rad HŠD-a.
Rashodi za usluge: 1.671.000,00 kn
– troškovi pošte i telefona 65.000,00 kn – na razini troškova tekuće godine
– troškovi tekućeg i investicijskog održavanja 1.000.000,00 kn – iznos je planiran na temelju obveze koja proizlazi iz ugovora o dugoročnom najmu s Goethe Institut Kroatien

ŠUMARSKI LIST 1-2/2020 str. 104     <-- 104 -->        PDF

vrstu potpore. Ukupno povećanje prihoda u toj kategoriji zapravo je posljedica prikupljenih donacija od trgovačkih društava koje su planirane u iznosu od 152.000,00 kuna, a ostvarenje je u iznosu 378.250,00 kuna.
Prihodi od članarina povećani su rebalansom za 10.000,00 kuna na temelju podataka o do sada prikupljenim članarinama, dok su prihodi od pretplate na Šumarski list nepromijenjeni u odnosu na prvobitni plan.
U planu za 2019.g ukupni rashodi predviđeni su u ukupnom iznosu od 3.515.200,00 kuna, dok u predloženom rebalansu iznose 3.028.750,00 kuna.
Najznačajnije odstupanje je u kategoriji materijalnih rashoda i to u predviđenim troškovima za tekuće i investicijsko održavanje koji su u planu iznosili 1.000.000,00 kuna. Kako nije započeto preuređenje definirano ugovorom s Goethe Institutom Kroatien, troškovi prikazani u iznosu od 132.500,00 odnose se na do sada ostvarene troškove sanacije nastalih kvarova na instalacijama te troškove pripreme prostora u potkrovlju na strani Mažuranićevog trga za preuređenje.
U istoj toj grupi troškova planirani su i troškovi reprezentacije, koji su u odnosu na prvobitni plan udvostručeni. Planirani su u iznosu od 312.500,00 kuna a procjenjuje se da će biti ostvareni u iznosu od 625.500,00 kuna.
U ostalim grupama troškova odstupanja su vrijednosno mala i nisu bitno utjecala na iznos ukupno planiranih troškova. Tendenciju povećanja imaju troškovi poštanskih usluga koje koristimo za distribuciju Šumarskog lista.
Iz obrazloženih stavki prihoda i rashoda proizlazi rezultat, višak prihoda nad rashodima u iznosu od 216.000,00 kuna umjesto manjka od 579.600,00 kuna koliko je predviđeno planom.
Ad. 3. b) Upitnik o funkcioniranju financijskog upravljanja i kontrola za neprofitnu organizaciju (HŠD) za 2019. Godinu prezentiran je Upravnom odboru i jednoglasno je usvojen.
Ad. 3. c) Upravni odbor jednoglasno je usvojio prijedlog za Povjerenstvo za popis imovine i potraživanja HŠD-a za 2019. godinu u sastavu:
Hranislav Jakovac, dipl. inž. šum. – predsjednik,
Branko Meštrić, dipl. inž. šum. – član,
Ana Žnidarec - član,
Prof. dr. sc. Josip Margaletić – zamjenik predsjednika,
Jolanda Vincelj, dipl. inž. šum. – zamjenica člana,
Ivan Krajačić, dipl. inž. šum. – zamjenik člana.
Tajnik Damir Delač iznio je stanje vezano za zgradu Šumarskoga doma. Konačni projekt adaptacije zgrade za potrebe Goethe instituta prezentiran je Povjerenstvu za upravljanje zgradom Šumarskog doma u listopadu 2019. godine. S obzirom na prvotni projekt ublaženi su zahvati protupožarne zaštite, koji su propisivali velike i skupe financijske i građevinske zahvate. Uslijedio je raspis natječaja za izvođača radova s rokom do 1. prosinca 2019. godine. Rezultate natječaja u ovom trenutku još nismo dobili. Očito je da plan preseljenja Goethe instituta iz Vukovarske u Šumarski dom predviđen do 1. siječnja 2020. neće biti ostvaren. Nova okolnost je da je IRMO iskazao želju za preseljenjem s dijela 2. etaže u potkrovlje zgrade, na dio koji je još neuređen, površine oko 200 m2 (bivši prostor informatike HŠ). Rekonstrukcija tog dijela potkrovlja bila je planirana za ovu 2019. godinu, no radovi nisu započeti s toga što još nismo ishodovali rješenje o etažiranju zgrade. Nakon provedene legalizacije cijelog objekta elaborat etažiranja poslan je u nadležni ured u gradskoj upravi.
Kako je dosadašnji predstavnik Ministarstva poljoprivrede u Upravnom odboru HŠD-a, Davor Prnjak, formiranjem Državnog inspektorata prešao u tu instituciju, mjesto predstavnika Ministarstva poljoprivrede ostalo je upražnjeno. Na naš zahtjev za imenovanjem novog predstavnika, Ministarstvo poljoprivrede predložilo je kolegu Gorana Videca, što je Upravni odbor jednoglasno usvojio.
Davor Prnjak zahvalio se na suradnji svima kolegicama, kolegama i prijateljima s kojima je sudjelovao u radu HŠD-a. Iskazao je spremnost, mada više ne kao član Upravnog odbora, ali i nadalje kao član ogranka Zagreb, raditi na dobrobit šumarske struke.
Kako se približava kraj godine i svođenje računa, voditeljica financijske službe Biserka Marković pod­sjetila je predsjednike ogranaka da na vrijeme pošalju u središnjicu sve pristigle fakture. Na fakturama treba biti ovjera, kao i komentar, kada, kako i u koju svrhu je nastao određeni trošak. Upozorila je na problem članarina. Pozvala je sve predstavnike ogranaka da što prije ažuriraju svoje članstvo i naplatu članarina.
Ad. 4. Prijedlog Programa rada HŠD-a za 2020. godinu
Hrvatsko šumarsko društvo i nadalje će okupljati šumarsku struku i aktivno sudjelovati u svim aktivnostima vezanim za šumarsku tematiku.
Ukazivat ćemo na sve učestaliju pojavu lošeg odnosa prema šumi kao primarno sirovinskoj osnovi za pilanarstvo i ostale financijske interese, što se negativno odražava na stanje ovog najvrjednijeg, ali i najosjetljivijeg prirodnog resursa.
Promjena takvoga odnosa prema šumama posebice je bitna u današnjim okolnostima propadanja šuma uzrokovanih klimatskim promjenama (pad podzemne vode, vjetroizvale, ledolomi, požari), pojavom novih

ŠUMARSKI LIST 1-2/2020 str. 105     <-- 105 -->        PDF

invazivnih biljnih vrsta i štetnika biljnog i životinjskog porijekla.
Hrvatsko šumarsko društvo poticat će sve institucije, koje izravno ili neizravno imaju utjecaj na gospodarenje šumama, da se s obzirom na nove okolnosti, koristeći svoje znanje, iskustvo i znanstvena dostignuća, zajedničkim snagama odupru opasnostima koje prijete potrajnosti i opstanku naših šuma.
Negativnu percepciju javnosti o šumarstvu Hrvatske moguće je promijeniti edukacijom građana o gospodarenju šumama, koju treba započeti od najranije dobi, ali treba uvidjeti i ukloniti i vlastite primjere lošeg odnosa prema šumi.
Šumarska struka koja brine o gotovo polovini kopnene površine RH u resornom Ministarstvu nema svoga predstavnika niti na jednom od ključnih funkcija. Nakon brisanja šumarstva iz imena Ministarstva to je još jedan pokazatelj odnosa naših vlada prema tome resoru. Hrvatsko šumarsko društvo ustrajno će ukazivati na tu činjenicu sve dok se to ne promijeni.
Unatoč učestalih promjena u organizaciji Službe koja se treba brinuti o privatnim šumama u RH stanje u šumama malih šumovlasnika je i dalje zabrinjavajuće. Poticati ćemo donošenje pozitivnih zakonskih propisa kako bi se to stanje poboljšalo.
Ukazivat ćemo na potrebu vraćanju digniteta šumarskih stručnjaka, posebice revirnika, kao temeljne stručne osobe koja gospodari šumom.
Isticat ćemo pojave i anomalije koje imaju negativan utjecaj na stanje naše struke i šuma, kao što su: netržišna prodaja sirovine, politički nepotizam, centralizirani sustav trgovačkoga društva Hrvatske šume d.o.o., restriktivna politika zapošljavanja, nedovoljna valorizacija šumskih potencijala ruralnih sredina u kojima šume zauzimaju najveći udio površine, što rezultira depopulacijom tih područja.
Sve to rezultira smanjenim interesom mladih ljudi za obrazovanjem šumarskoga profila.
Ukazivat ćemo i na neke, sa šumarskog stajališta, nerazumne propise Nature 2000, kao „konzerviranje“ stanja, na kršu, na degradiranim staništima (vrištine u Lici), ili nemogućnost promjene glavne vrste vrsta drveća na staništima zahvaćenim sušenjem (jasen). Putem naše sekcije ProSilvae Croatia, članice ProSilvae Europe, već smo uputili primjedbe nadležnim tijelima.
Podržavat ćemo naše ogranke da nastave s aktivnostima promicanja šumarske struke kroz: izdavaštvo, organizaciju stručnih skupova, radionica, okruglih stolova, druženja i stručnih ekskurzija, kao i podizanja spomen obilježja zaslužnim šumarima.
Pružat ćemo logističku podršku Sekcijama HŠD-a, da u skladu s idejom osnivanja okupljaju specijaliste iz svojih područja i aktivno sudjeluju u svim događanjima vezanim za svoja područja.
Prigodnim aktivnostima obilježit ćemo Svjetski dana šuma, 21. ožujka i Dan planeta zemlje, 22. travnja.
Nastavit ćemo podržavati naše uobičajene međunarodne sportsko-stručne manifestacije EFNS, Alpe-Adria, Međunarodni salon fotografija „Šuma okom šumara, Maraton lađara i sl.
Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja, obilježit ćemo prigodnim manifestacijama.
U suradnji s HKIŠDT pripremat ćemo stručna predavanja i seminare s aktualnom šumarskom problematikom.
Podržavat ćemo i potpomagati rad naše znanstvene udruge, Akademije šumarskih znanosti.
Putem naših članova u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Znanstvenom vijeću za poljoprivredu i šumarstvo, sudjelovat ćemo u aktivnostima naše najviše znanstvene institucije.
Aktivno ćemo sudjelovati u radu naše krovne udruge, Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS).
I u svojoj 144. godini izlaženja, nastojat ćemo da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list bude što kvalitetnije i da redovito izlazi u 6 dvobroja, kao i nastojati zadržati, ili još poboljšati, visoki status A1 SCI bodovanja znanstvenih članaka.
Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavat ćemo uobičajenim kontinuitetom, a u skladu s aktualnom problematikom organizirat ćemo i tematske sjednice.
Redovita godišnja sjednica Skupštine HŠD-a održat će se u prosincu, a u skladu s potrebama organizirat ćemo Elektroničke sjednice Skupštine.
WEB sustav Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr i nadalje ćemo održavati i nadopunjavati.
Kako radovi u Šumarskom domu, definirani Ugovorom i Aneksom ugovora s Goethe institutom, zbog tehničkih problema investitora povezanih s Projektom uređenja, vjerojatno neće biti dovršeni u 2019. godini, produžit će se na 2020. godinu.
Nakon provedbe etažiranja zgrade Šumarskoga doma započet će radovi adaptacije poslovnog prostora u potkrovlju Šumarskog doma (oko 200 m2) koje planiramo završiti u I kvartalu 2020. godine.
Završetkom uređenja ovoga prostora u njega će se useliti Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i tako zauzeti cijeli tavanski prostor zgrade, a dio II etaže u kojemu je do sada boravio, oslobodit će se za daljnje širenje poslovnog prostora Goethe instituta. Time će cijeli nadzemni prostor zgrade Šumarskoga doma biti u funkciji najma.
Nakon provedene legalizacije i etažiranja zgrade tijekom 2020. godine izvršit će se gruntovni upis cijele zgrade Šumarskoga doma.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2020 str. 107     <-- 107 -->        PDF

o sudjelovanju u zajedničkom ulaganju u zgradu Šumarskog doma u iznosu od 750.000,00 kuna te na temelju procjene troškova projekta za uređenje potkrovlja na strani Mažuranićevog trga od 70.000,00 kuna i mogućeg početka konkretnih radova u vrijednosti od 180.000,00 kuna.
Izvori za financiranje planiranih radova su djelomično prihodi od najamnine iz tekućeg razdoblja, a velikim dijelom će se koristiti višak prihoda kumuliran u ranijim poslovnim godinama kada nije bilo radova na održavanju poslovnog prostora:
– komunalne usluge 45.000,00 kn
– troškovi zakupnina 25.000,00 kn
– računalne usluge 60.000,00 kn.
Ova grupa rashoda planirana je na razini troškova prethodnih godina:
– intelektualne usluge 255.000,00 kn
– grafičke usluge – Šumarski list 170.000,00 kn
– ostale grafičke usluge 34.000,00 kn
– ostale usluge 25.00,00 kn.
Ova grupa rashoda je planirana prema prethodnim razdobljima. Odnose se na autorske honorare te pripremu i tisak vezane uz izdavanje časopisa “Šumarski list” i grafičke usluge tiska publikacija.
Rashodi za materijal i energiju: 55.000,00 kn
Troškovi su planirani prema ostvarenim rashodima prethodnih razdoblja.
Ostali nespomenuti rashodi: 1.006.000,00 kuna
– premije osiguranja 14.000,00 kn
– članarine 6.000,00 kn
– reprezentacija 438.000,00 kn
– stručna putovanja 526.000,00 kn
– ostali rashodi 22.000,00 kn
Premije osiguranja i članarine (Pro Silva, Aebiom) planirani su prema ostvarenim rashodima prethodnih razdoblja.
Rashodi za reprezentaciju obuhvaćaju troškove održavanja godišnjih skupština, sjednica, stručnih skupova, okruglih stolova i predavanja na razini ogranaka te na razini HŠD-a kao cjeline, zatim troškove kalendara, knjiga i brošura, izrade promotivnih materijala i sitne galanterije s logom društva, održavanja izložbe Šuma okom šumara te kataloga izložbe i drugih tematskih izložbi.
Rashodi za stručna putovanja procijenjeni su prema planu aktivnosti ogranaka i središnjice.
Svake godine HŠD sudjeluje na natjecanjima šumara Alpe-Adria i EFNS, na Maratonu neretvanskih lađara, što su aktivnosti u okviru djelatnosti Sekcije kulturu, sport i rekreaciju. Najvećim dijelom stručna putovanja i natjecanja financiraju se iz sredstava prikupljenih od članarina i donacija trgovačkih društava.
Rashodi za reprezentaciju i stručna putovanja planirani su na razini rashoda za tu svrhu iz prethodnih razdoblja, a u izravnoj su ovisnosti o prikupljenim donacijama, s obzirom da su članarine ograničene brojem redovitog članstva.
AMORTIZACIJA
Amortizacija je planirana prema stvarnim obračunima amortizacije iz tekućeg razdoblja u iznosu od 15.000,00 kuna.
FINANCIJSKI RASHODI
Financijski rashodi odnose se isključivo na usluge banke i platnog prometa, a planirani su na razini prethodnih razdoblja u iznosu od 21.700,00 kuna.
REZULTAT
Planirani rezultat iskazuje se kao manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu 568.200,00 kuna.
Neovisno što je za 2020. godinu predviđen znatno povećani prihod od iznajmljivanja za prostor koji je predmet ugovora s Goethe Institutom Kroatia, rezultat poslovanja iskazuje se kao manjak. Takav rezultat iskazuje se jer su, uz redovne aktivnosti za 2020. godinu, planirana i velika ulaganja u zgradu Šumarskog doma, kao što je gore obrazloženo u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna.
Ad. 4. Po ovoj točki usklađeni su tehnički detalji 123. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a koja će se održati neposredno nakon ove sjednice.
Ad. 5. Predsjednik Oliver Vlainić podsjetio je na obvezu izrade Pravila ogranaka. Za ogranke HŠD-a koji još nemaju svoja Pravila, svojedobno je napravljen ogledni primjer, koji može svakom ogranku poslužiti kao osnova za izradu vlastitih Pravila.