DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2019 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Proljetni šumski kamp za učenike (Jernej Javornik i sur.)
12. Državno natjecanje šumskih radnika u znaku pobjednika (Marta Krejan Čokl)
Vol. 77 • br. 5-6
UVODNIK
Razmišljajmo globalno, djelujmo lokalno  (Mitja Skudnik, Polona Hafner)
ZNANSTVENA RASPRAVA
Mikroklimatski uvjeti u brodskom kontejneru (Miha Humar, Davor Kržišnik, Boštjan Lesar)
Analiza uspjeha uspostave alternativnog staništa Črni log – Hotiška gmajna s naglaskom na uspješnost rasta presadnica (Samar Al Sayegh Petkovšek)
STRUČNA RASPRAVA
Očuvanje i održiva uporaba usluga ekosustava u krškim područjima (Aleksandar Golob)
IZ STRANOG TISKA
Genetska raznolikost gljive Lecanosticta acicola u Sloveniji i Hrvatskoj
Usporedna analiza rasta stabala zasnovana na složenoj mreži konkurencija između stabala
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Ne postoji loše vrijeme za istraživanje šume - Dan otvorenih vrata Slovenskog šumarskog instituta (Anica Simčič, Špela Planinšek)
Šumarski rječnik za vlasnike šuma - Mali rječnički priručnik za mnoge vlasnike šuma (Vasja Leban)
Fotografski natječaj “ŠUMA I ČOVJEK” (Robert Brus, Christian Jarni)
Završetak projekta FORESDA (Polona Hafner, Jožica Gričar)
Promicanje inovativnih ideja u području mobilizacije drva – projekt ROSEWOOD (Polona Hafner, Jožica Gričar)
U sjećanje na Janka Žigona 1932.-2019 (Ljubo Čibej)
L´ITALIA FORESTALE E MONTANA / Italian Journal of Forest and Mountain Environments
Šume i zaštita zemljišta: uloga šumarstva (Luigi Portoghesi, Francesco Iovino, Giacomo Certini, Davide Travaglini)
Silvi kultura (Carlo Ubertini)
(Multi)valorizacijski vid Montionijeve urbane šume (Iacopo Bernetti, Marina Visciano)
Propedeutička studija za izradu plana upravljanja čistim šumama hrasta plutnjaka Tardara,  u predjelu Tusa (Messina) (Irene Dipollina, Federico Maetzke, Deborah Naro)
Razvojni potencijal mreža šumarskih društava u unutrašnjosti Italije (Luca Di Salvatore, Raoul Romano, Piermaria Corona)
Vol 74, No 4 (2019)
Izrada plana gospodarenja šumom kestena umjetnog podrijetla na Siciliji u svrhu valorizacije drvnih proizvoda (Deborah Naro, Federico G. Maetzke, Irene Dipollina)
Energetsko drvo plantaža Eucaliptusa s kratkim ophodnjama: radna produktivnost i troškovi (Giuseppe Pignatti, Stefano Verani, Giulio Sperandio)
Stručno usavršavanje i nezgode u šumarskim aktivnostima (Ferdinando Dalle Nogare, Enrico Marchi, Sanzio Baldini, Francesco Mazzocchi, Immacolata Parigiani)
“Mena delle bufale” (ispaša bivola): poseban pristup čišćenju i održavanju korita rijeka (Alfonso De Nardo, Alessio De Dominicis, Antonino Nicolaci, Francesco Iovino)
Bibliometrijski utjecaj talijanskih recenziranih šumarskih časopisa (Manuela Plutino, Marco Borghetti, Gabriele Bucci, Ugo Chiavetta, Orazio Ciancio, Paolo Mori, Susanna Nocentini, Alessandro Paletto, Piermaria Corona)
Vol 74, No 3 (2019)
Povijest, znanost, znanje: tri kamena međaša u šumarstvu (Orazio Ciancio)