DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2019 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Čemerno, a najmanja u populaciji Velež. Neki od alela koji su registrirani predstavljaju rijetke alele, kao što je PGi-B1 koji je registriran samo u jednoj populaciji, što je od važnosti za kasnije utvrđivanje podrijetla sjemena i sadnog materijala, te predstavljaju specifične biljege tih sastojina. Uz važnost za određivanje podrijetla šumskog reprodukcijskog materijala, ovi rezultati jako su bitni i za uspješno provođenje mjera gospodarenja. Negativne vrijednosti fiksacijskog indeksa u istraživanim sjemenskim sastojinama dobar su pokazatelj da se može njima slobodnije gospodariti, jer ne bi izgubile mnogo od svoga genetičkog potencijala za adaptaciju, s obzirom da posjeduju dovoljno genetičke varijabilnosti. Najveći stupanj genetičke raznolikosti pokazuje populacija Drvar, a najveću diferencijaciju populacija Posušje, što ukazuje na veliku stabilnost tih populacija naspram drugih u ovome istraživanju.
Autori zaključuju kako je ovim istraživanjem dana samo djelomična genetička struktura bukve u Bosni i Hercegovini te je potrebno nastaviti s daljnjim istraživanjima, kako bi se utvrdila sjemenska razdjelba na regije za ovu vrijednu vrstu. U tim radovima posebnu pozornost treba posvetiti razgraničenju provenijencija (sjemenskih sastojina), kao i eksperimentalnoj razdjelbi temeljenoj na pokusima provenijencija, kroz istraživanja ekološko-fizioloških svojstava.
Kako ove šume predstavljaju jako bitan genetski izvor za buduće oplemenjivanje šuma jer sadržavaju staru genetsku strukturu, trebale bi zauzeti značajno mjesto u aktivnostima na očuvanju šuma. Mnoga iskustva pokazala su da su ostavljeni dijelovi niskih šuma u procesima konverzije odigrali važnu ulogu u pružanju početne stabilnosti novopodignutim nasadima, kao i u daljnjem gospodarenju, a također i na okolne visoke šume, prenoseći dio očuvanih gena kroz procese križanja koji su u visokim šumama već ranije izgubljeni u procesima rekombinacije. Kako se iz određenih tipova niskih šuma mogu dobiti i kvalitetni sortimenti, autori navode da ne treba zanemariti i aktivnosti na oplemenjivanju istih u kombinaciji sa očuvanjem genofonda. Iste aktivnosti trebale bi se sprovoditi i za najvrednije visoke šume koje imaju jako dobru i očuvanu genetsku strukturu, a koje danas predstavljaju neiskorišten potencijal.
Autori utvrđuju da je obična bukva u Bosni i Hercegovini genetički diferencirana prema ekološkim i vegetacijskim područjima te da pokazuje različite morfološke i fenološke karakteristike iz različitih područja, a da mnogi čimbenici utječu na ta svojstva. Ovi rezultati naći će svoju primjenu u oplemenjivanju, kao i u očuvanju genetičkog bogatstva obične bukve u Bosni i Hercegovini.
Na 29 stranica opsežno je navedena korištena literatura, a na kraju monografije nalazi se sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku. Monografija se može preporučiti kao dodatna literatura iz područja šumarstva, posebice u oplemenjivanju i uzgajanju šuma, te će značajno pridonijeti očuvanju genofonda ove značajne šumske vrste u širokom bogatstvu biljnog svijeta Bosne i Hercegovine.
Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista
Branko Meštrić
CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING
Volume 40 No.2 (2019)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Analiza troškova inovativnih sustava za skupljanje biomase u ranim proredama (Bergström Dan)
Prinos biomase i goriva svojstva različitih klonova topola u nasadima kratkih ophodnji (Vusić Dinko, Kajba Davorin, Andrić Ivan, Gavran Ivan, Tomić Tin, Plišo Vusić Ivana, Zečić Željko)
Odabrani utjecaji na okoliš šumskih zahvata s različitim stupnjem mehanizacije (Labelle Eric R., Lemmer Kevin J.)
Što primjećujemo kada šumsku dizalicu opremimo senzorima kretanja? (La Hera Pedro, Ortiz Morales Daniel)
Procjena zateznih sila užeta i nagibanja stroja pri privlačenju pomoću vitla na strmom terenu pod stvarnim radnim uvjetima (Holzfeind Thomas, Kanzian Christian, Stampfer Karl, Holzleitner Franz)

ŠUMARSKI LIST 11-12/2019 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Simulacijsko modeliranje tereta skidera s ​​hvataljkom (Shegelman Ilya Romanovich, Budnik Pavel Vladimirovich, Baklagin Vyacheslav Nikolayevich)
Produktivnost prijenosnog sustava vitla koji se koristi u sanacijama drva oštećenih olujom (Bilici Ebru, Andiç Güryay Volkan, Akay Abdullah Emin, Sessions John)
Evaluacija različitih praksi dobrog upravljanja za kontrolu erozije na operativnim stazama stroja (Solgi Ahmad, Naghdi Ramin, Labelle Eric R., Behjou Farshad Keivan, Hemmati Vahid)
Korištenje brana od drva, slame riže i grmlja kod sadnje sadnica za odvod i kontrolu erozije na pokosima šumskih cesta (Fakhari Mohammad Ali, Lotfalian Majid, Hosseini Seyedmohammad, Darvishan Abdulvahed Khaledi
Učinci prizemnog klizanja na fizička svojstva tla u povratnim klizačima (Solgi Ahmad, Naghdi Ramin, Zenner Eric K., Tsioras Petros A., Hemmati Vahid)
Rješavanje problema profesionalne ergonomije u indonezijskoj šumarstvu: radnici, operateri ili ekvivalentni radnici (Yovi Efi Yuliati, Yamada Yozo)
Procjena gospodarenja šumama listača: drvna zaliha, troškovi prorede i dobiti tijekom ophodnje od 60 godina (Suzuki Yasushi, Yoshimura Tetsuhhiko)
Fizički napon, izloženost buci i posturalna procjena motorno-ručnog sječenja vrbe kratkih ophodnji: rezultati preliminarne studije (Borz Stelian Alexandru, Talagai Nicolae, Cheţa Marius, Chiriloiu Diana, Montoya Alex Vinicio Gavilanez, Vizuete Danny Daniel Castillo, Marcu Marina Viorela)
GOZDARSKI VESTNIK
Vol. 77 • br. 7-8
UVODNIK
Uloga šuma i šumarstva u pravičnom prijelazu u zelenu budućnost (Mitja Skudnik, Polona Hafner)
ZNANSTVENA RASPRAVA
Razlike u fenološkom razvoju dominantnih vrsta drveća na šumskom posjedu Pahernik procijenjene satelitskom analizom slika (Anže Martin Pintar, David Hladnik )
Planiranje gospodarenja šumama u Sloveniji na raskrižju: Alternative sustavu planiranja gospodarenja šumama u Sloveniji (3. dio) (Marko Kovač)
STRUČNA RASPRAVA
Uz radionicu Problematika potkornjaka - Pronalaženje operativnih rješenja (Aleš Kadunc, Andrej Avsenek, Marko Matjašič)
IZ STRANOG TISKA
Sudionici i njihova uloga u mreži djelovanja udruga šumovlasnika
Suradnja i sukobi između sudionika u pripremi Programa upravljanja područja Natura 2000 za razdoblje 2015-2020 u Sloveniji
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
10. seminar i radionica o zaštiti šuma (Nikica Ogris, Barbara Piškur, Andrej Kavčič, Jurij Rozman, Marija Kolšek)

ŠUMARSKI LIST 11-12/2019 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Proljetni šumski kamp za učenike (Jernej Javornik i sur.)
12. Državno natjecanje šumskih radnika u znaku pobjednika (Marta Krejan Čokl)
Vol. 77 • br. 5-6
UVODNIK
Razmišljajmo globalno, djelujmo lokalno  (Mitja Skudnik, Polona Hafner)
ZNANSTVENA RASPRAVA
Mikroklimatski uvjeti u brodskom kontejneru (Miha Humar, Davor Kržišnik, Boštjan Lesar)
Analiza uspjeha uspostave alternativnog staništa Črni log – Hotiška gmajna s naglaskom na uspješnost rasta presadnica (Samar Al Sayegh Petkovšek)
STRUČNA RASPRAVA
Očuvanje i održiva uporaba usluga ekosustava u krškim područjima (Aleksandar Golob)
IZ STRANOG TISKA
Genetska raznolikost gljive Lecanosticta acicola u Sloveniji i Hrvatskoj
Usporedna analiza rasta stabala zasnovana na složenoj mreži konkurencija između stabala
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Ne postoji loše vrijeme za istraživanje šume - Dan otvorenih vrata Slovenskog šumarskog instituta (Anica Simčič, Špela Planinšek)
Šumarski rječnik za vlasnike šuma - Mali rječnički priručnik za mnoge vlasnike šuma (Vasja Leban)
Fotografski natječaj “ŠUMA I ČOVJEK” (Robert Brus, Christian Jarni)
Završetak projekta FORESDA (Polona Hafner, Jožica Gričar)
Promicanje inovativnih ideja u području mobilizacije drva – projekt ROSEWOOD (Polona Hafner, Jožica Gričar)
U sjećanje na Janka Žigona 1932.-2019 (Ljubo Čibej)
L´ITALIA FORESTALE E MONTANA / Italian Journal of Forest and Mountain Environments
Šume i zaštita zemljišta: uloga šumarstva (Luigi Portoghesi, Francesco Iovino, Giacomo Certini, Davide Travaglini)
Silvi kultura (Carlo Ubertini)
(Multi)valorizacijski vid Montionijeve urbane šume (Iacopo Bernetti, Marina Visciano)
Propedeutička studija za izradu plana upravljanja čistim šumama hrasta plutnjaka Tardara,  u predjelu Tusa (Messina) (Irene Dipollina, Federico Maetzke, Deborah Naro)
Razvojni potencijal mreža šumarskih društava u unutrašnjosti Italije (Luca Di Salvatore, Raoul Romano, Piermaria Corona)
Vol 74, No 4 (2019)
Izrada plana gospodarenja šumom kestena umjetnog podrijetla na Siciliji u svrhu valorizacije drvnih proizvoda (Deborah Naro, Federico G. Maetzke, Irene Dipollina)
Energetsko drvo plantaža Eucaliptusa s kratkim ophodnjama: radna produktivnost i troškovi (Giuseppe Pignatti, Stefano Verani, Giulio Sperandio)
Stručno usavršavanje i nezgode u šumarskim aktivnostima (Ferdinando Dalle Nogare, Enrico Marchi, Sanzio Baldini, Francesco Mazzocchi, Immacolata Parigiani)
“Mena delle bufale” (ispaša bivola): poseban pristup čišćenju i održavanju korita rijeka (Alfonso De Nardo, Alessio De Dominicis, Antonino Nicolaci, Francesco Iovino)
Bibliometrijski utjecaj talijanskih recenziranih šumarskih časopisa (Manuela Plutino, Marco Borghetti, Gabriele Bucci, Ugo Chiavetta, Orazio Ciancio, Paolo Mori, Susanna Nocentini, Alessandro Paletto, Piermaria Corona)
Vol 74, No 3 (2019)
Povijest, znanost, znanje: tri kamena međaša u šumarstvu (Orazio Ciancio)

ŠUMARSKI LIST 11-12/2019 str. 95     <-- 95 -->        PDF

REVUE FORESTIERE FRANÇAISE
RFF – Numéro 1 – 2019
POLITIKE I INSTITUCIJE
Obrazovanje iz šumskih znanosti i inženjerstva za razdoblje nakon 2025. (Meriem Fournier, Fabienne Maroille, Jean-Luc Peyron)
Šumarske znanosti i inženjerstvo - Nova diploma AgroParisTech-a od 2019. (Meriem Fournier, Bernard Jabiol)
BIOLOGIJA I EKOLOGIJA
Fruktifikacija bukve i hrastova u Francuskoj - uloga temperatura, polena i ravnoteže ugljika i odnos prema stojbini (François Lebourgeois, Nicolas Delpierre, Eric Dufrene, Sébastien Macé, Luc Croisé, Manuel Nicolas)
AKTIVNOSTI, PROIZVODI I TRŽIŠTA
Prodaja drva javnih šuma u 2018. godini (Državni ured za šume)
Kalendar prodaje Nacionalnog odbora za šumarstvo za jesen 2019.
OKOLIŠ, KULTURA I DRUŠTVO
Hrastovi očima slikara (Jean Pinon)
SLOBODNO MIŠLJENJE
O članku “Certifikat višeg poljoprivrednog tehničara, mogućnost gospodarenja šumama: stanje i perspektive” (Max Bruciamacchie, François Chenot, Sylvestre Vernier)
SYLWAN 163 (9) – 2019 https://sylwan.lasy.gov.pl/
Struktura sortimenta po dobnim podrazredima u odabranim sustavima sječe u sastojinama običnog bora (Stanisław Parzych, Agnieszka Mandziuk, Emilia Wysocka-Fijorek)
Utjecaj predsjetvene pripreme žira i vrijeme sjetve na klijanje sjemena i rast sadnica hrasta lužnjaka (Kinga Skrzyszewska, Jacek Banach, Grzegorz Bownik)
Utjecaj prorede na rast i prirast sastojina škotskog bora - studija slučaja iz Kazlų Rūda (Litva) (Edgaras Linkevičius, Szymon Bijak, Kšištof Godvod, Edmundas Petrauskas, Daiva Tiškute-Memgaudiene, Rasa Valiukaite, Arnoldas Šapokas, Rokas Šatinskas)
Šiške autohtonih vrsta hrasta kao potencijalna sirovina za tanin (Maciej Bilek, Katarzyna Kozłowska-Tylingo, Michał Gostkowski, Paweł Staniszewski)
Radni uvjeti pokretnih strojeva za usitnjavanje drva u smislu inovativnih sustava upravljanja pogonom (Łukasz Warguła, Konrad J. Waluś, Piotr Krawiec)
Veličina naseljenosti i rasprostranjenost tetrijeba u Poljskoj u 21. stoljeću (Dorota Zawadzka, Zbigniew Żurek, Paweł Armatys, Przemysław Stachyra, Paweł Szewczyk, Michał Korga, Dorota Merta, Janusz Kobielski, Marek Kmieć, Barbara Pregler, Zbigniew Krzan, Zenon Rzońca, Grzegorz Zawadzki, Jerzy Zawadzki, Bartłomiej Sołtys, Jan Bielański, Jan Czaja, Ewa Flis-Martyniuk, Andrzej Wediuk, Robert Rutkowski, Andrzej Krzywiński)
Klasifikacija krađe drva i drvne građe kao jedan od oblika oštećenja šuma (Agata Ziółkowska, Justyna Trawińska, Weronika Baran)
SYLWAN 163 (8) – 2019
Procjena ekonomske učinkovitosti upravljanja šumama u promotivnom kompleksu „Puszcza Białowieska“. Dio 2. Analiza ekonomskih i financijskih pokazatelja (Andrzej A. Konieczny, Adam T. Sikora)

ŠUMARSKI LIST 11-12/2019 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Regije prema aktivnom gospodarenju šumama (Donatella Spano)
Upotreba drveta hrasta medunca (Quercus pubescens Willd.) za proizvodnju barik bačvi (Nicola Moretti, Sabino. A. Bufo, Celia Fouilloux, Filomena Lelario, Andrea Capogrossi, Chiara A. Sinisgalli, Luigi Milella, Laura Scrano)
Obalno pošumljavanje u Kalabriji: poboljšanje i očuvanje (Francesco Iovino, Carlo Galiano, Antonino Nicolaci, Vincenzo Perrone, Salvatore Spanò)
Kontrolne aktivnosti Državnog šumarskog korpusa / Šumarskih karabinjera u sječi šuma u provinciji Firenca tijekom razdoblja 2009-2017. Najsuvremenije: evolucija ili involucija? (Luigi Bartolozzi, Carlo Luigi Fabbri, Stefano Ignesti)
Vol 74, No 2 (2019)
Svečano otvaranje 68. akademske godine Talijanske akademije šumarskih znanosti. Izvješće predsjednika o djelovanju Akademije (Orazio Ciancio)
Svečano otvaranje 68. akademske godine Talijanske akademije šumarskih znanosti. Pozdravi (Alessandra Stefani, Marco Remaschi, Alessandro Manni, Alessia Bettini, Michele Stanca, Raffaello Giannini, Marco Marchetti, Ferdinando Dalle Nogare, Sabrina Diamanti, Giuseppe Casetta, Angelo Agovino)
Globalne promjene i eksperimentalni postupci u uzgoju (Piermaria Corona)
Više od stotinu godina stari trendovi elemenata hidroklimatske ravnoteže u opatiji Vallombrosa u odnosu na postojeću vegetaciju (Toskana, Italija) (1872.-2017.) (Franco Rapetti)
Čovjek i okolina. Ep o Gilgamešu, kralju Uruka i legendi o šumi Nemi (Vittorio Gualdi)
Vol 74, No 1 (2019)
Šumarstvo između filozofije i znanosti (Orazio Ciancio)
Upravljanje šumama kao složenim adaptivnim sustavima: potreba za koherencijom između teorije i metode (Susanna Nocentini)
Neke misli o krajoliku i prirodnim vrijednostima nakon oluje Vaia (Cesare Lasen)
Strategije očuvanja kod skladištenja drva razorenog olujom (Marco Fioravanti, Roberto Zanuttini)
Perspektive
Oluja Vaia. Razmišljanje o dosadašnjem gospodarenju šumama i o “greškama” koji se pripisuju šumarstvu (Gianpiero Andreatta)
LEŚNE PRACE BADAWCZE / Forest Research Papers http://www.ibles.pl/web/lesne-prace-badawcze
Leśne Prace Badawcze, 2019, Vol. 80 (3)
ORIGINALNI ČLANCI
Određivanje faktora pretvorbe trupaca bora i smreke u hrpama (Witkowska J., Jodłowski K.)
Obnova običnog bora Pinus sylvestris L. u Karpatima u zavisnosti o plodnosti staništa (Ambroży S., Kapsa M.)
Prvi poljski pokusi s provenijencijom srebrne jele Abies alba Mill. (Gunia S., Łukaszewicz J., Szeligowski H.)
Usporedba obnove običnog bora sjetvom i sadnjom u raz­ličito doba godine (Barzdajn W., Kowalkowski W., Tomczak R.)
Procjena prikladnosti strojeva za izvlačenje drva u sastojinama bora na temelju osnovnih pokazatelja rada (Szewczyk K., Iwanicki P.)
PREGLEDNI RADOVI
DNK barkod: Praktični alat za taksonomiju i identifikaciju vrsta entomofaune (Szyp-Borowska I., Sikora K.)
Izazovi u pogledu terminologije i metodologije u šumarskim znanostima (Wodzicki T.J.)
Leśne Prace Badawcze, 2019, Vol. 80 (2)
IZVORNI ČLANCI
Evaluacija prirodne i umjetne regeneracije običnog bora Pinus sylvestris L. u Šumskom okrugu Nowa Dęba (Długosiewicz J., Zając S., Wysocka-Fijorek E.)
Učinak organskih tvari biljnog podrijetla na klijanje sjemena i razvoj sadnica običnog bora Pinus sylvestris L. (Kwiatkowski D., Słowiński K., Knapek J.)
Procjena protočnosti turističkih ruta u Szczeliniec Wielki i Błdne Skały u Nacionalnom parku Stolne planine (Rogowski M.)
Upotreba kutija za gniježđenje u borovim sastojinama u Augustowskoj šumi (Zawadzki G., Zawadzki J., Zawadzka D., Sołtys A.)
Stabilnost prilagodbe potomstva bukve Fagus sylvatica L. nakon pet godina rasta (Jaźwiński J., Banach J., Skrzyszewska K., Strejczek-Jaźwińska P.)
KRATKE KOMUNIKACIJE
Upoznavanje potencijala društvenih medija u šumskom obrazovanju (Lewoń R., Pirożnikow E.)
Novi podaci o pojavi Coleoptera: Buprestidae u prašumi Białowieża (Gutowski J.M., Królik R., Ługowoj J., Sućko K., Sweeney J.)

ŠUMARSKI LIST 11-12/2019 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Primjena modela rizika od vjetra za procjenu vjerojatnosti lokacije oštećenja šuma Regionalne uprave državnih šuma u Białystoku (Arkadiusz Bruchwald, Elżbieta Dmyterko)
Utvrđivanje podrijetla sjemena rihtalskog običnog bora (Pinus sylvestris L.) pomoću mikrosatelitskih markera (Błażej Wójkiewicz, Weronika B. Żukowska, Lech Urbaniak, Jan Kowalczyk, Monika Litkowiec, Andrzej Lewandowski)
Učinak prorjeđivanja na radijalni prirast hrasta u okrugu Międzyrzec (Weronika Sacewicz, Szymon Bijak)
Temperatura zraka na prostoru čiste sječe i na čistinama (Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga, Tadeusz Andrzejczyk)
Šumske sastojine stečene iz Državnog fonda za zemljište - stanje i problemi u gospodarenju (Wojciech Kędziora, Michał Orzechowski, Roman Wójcik, Emilia Wrzosek, Tomasz Borecki)
Promjene u šumama regije Kłodzko u godinama 2001-2017 (Elżbieta Dmyterko, Arkadiusz Bruchwald)
Prirodna otpornost drva Erythrophleum fordii Oliv. i Hopea pierrei Hance na oštećenje od podzemnih termita (Adam Krajewski, Paweł Kozakiewicz, Piotr Witomski, Anna Oleksiewicz)
Koncentracija teških metala u donjim sedimentima rezervoara srednjih šuma (Mariusz Sojka, Tomasz Kałuża, Marcin Siepak, Paweł Strzeliński)
SYLWAN 163 (7) – 2019
Procjena ekonomske učinkovitosti upravljanja šumama u promotivnom kompleksu „Puszcza Białowieska“. Dio 1. Analiza aktivnosti i financijskog rezultata (Andrzej A. Konieczny, Adam T. Sikora)
Mogućnosti i razina upotrebe Facebooka od strane državnih šuma (Natalia Smarul, Karol Tomczak, Anna Wierzbicka, Adrian Łukowski)
Upotreba elektroničkog nosa za otkrivanje isparljivih organskih spojeva proizvedenih u patogenim gljivama biljaka (Miłosz Tkaczyk, Sławomir Ślusarski, Iwona Skrzecz)
Rasprostranjenost zimovačkih pre-imaginativnih faza insekta Acantholyda posticalis Mats. u sastojinama običnog bora u središta epidemije (Marek Sławski, Tomasz Mokrzycki, Stanisław Perliński, Artur Rutkiewicz, Małgorzata Sławska)
Modeliranje parametara stabla i sastojina pomoću modela mješovitih učinaka (Karol Bronisz)
Učinak pojave Phellinus pini (Brot.) Pilát na debljinski ­prirast Pinus sylvestris L. (Robert Tomusiak, Paweł Zarzyński)
Rezultat 35-godišnjeg pokusa provenijencije s običnim borom iz serije IUFRO 1982. na pokusima u Wyszkówu i Sękocinu (Jan Kowalczyk, Tomasz Wojda)
Šumskokulturna kvaliteta obične bukve (Fagus sylvatica L.) nakon 20 godina pokusa provenijencije u šumskom okrugu Brzeziny (Henryk Szeligowski, Włodzimierz Buraczyk, Stanisław Drozdowski, Tadeusz Andrzejczyk, Mariusz Stępniarek, Michał Dzwonkowski)
Učinkovitost privlačenja drva na padinama (Dariusz Kulak, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk, Łukasz Wala)
Sadržaj sterola u kori nakon sušenja drva na visokim temperaturama u konvekcijskim sušarama (Lidia Szwajkowska-Michałek, Tomasz Rogoziński, Kinga Stuper-Szablewska)
 
Napomena: Kako časopisi izlaze na različitim jezicima, često sa djelomičnim ili problematičnim prijevodima sažetaka ili sadržaja, moramo se ograditi od točnosti prijevoda naslova, pa ih dajemo samo orijentacijski, da bi naši čitatelji bar otprilike mogli pratiti o čemu časopis piše. Zainteresiranima svakako preporučujemo korištenje originalnih materijala na webu časopisa. Relativno ažurne linkove na sve časopise možete pronaći na stranicama www.sumari.hr/biblio na linku ČASOPISI U RAZMJENI.