DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2019 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Turkey, Kastamonu Univ., Journal of Forestry Faculty, Special Issue.
Vicario, F., GG. Vendramin, P. Rossi, P. Liò, R. Giannini, 1995: Allozyme, chloroplast DNA and RAPD markers for determining genetic relationships between Abies alba and the relict population of Abies nebrodensis. Theoretical and Applied Genetics 90:7-8, 1012-1018.
Wright, S., 1978: Evolution and the Genetics of Populations. Vol. 4: Variability within and among Natural Populations. Chicago: University of Chicago Press.
Yahyaoğlu, Z., A. Demirci, M. Genç, 1991: A Relict (Paleoendemic) Species: Oriental Spruce (Picea orientalis (L.) Link.). [In Turkish], 1. Uluslararası Çevre Koruma Sempozyumu, Cilt I, 254-263, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
Sažetak
Za razumijevanje genetske strukture populacija šumskog drveća potrebno je poznavati genetsku varijabilnost. Razvoj izoenzimske tehnike olakšao je određivanje genetske strukture populacija u području rasprostranjenja vrsta. Određivanjem genetske strukture i varijabilnosti Picea orientalis (L.) Link, koja je u svijetu ograničena na manje područje, transfer trenutne genetske strukture na buduće generacije putem održivog gospodarenja šumama važan je za osiguravanje kontinuiteta vrste. U ovom istraživanju određene su genetske različitosti i sličnosti za populacije P. orientalis u odabranim populacijama (Artvin, Torul-Örümcek, Tirebolu-Akılbaba, Ordu-Çambaşı, Artvin-Şavşat, Ardanuç-Ovacık, Şavşat-Sahara, Artvin-Saçinka, Ardahan-Posof an Maçka-Hamsiköy) Turske. Korišteno je 10 genskih lokusa u različitim enzimskim sustavima, a određena je genetska varijabilnost, vrijednost heterozigotnost (Ho), broj alela po lokusu (AL), genetski diverzitet (v), intrapopulacijska diferencijacija (dT), multilokusna raznolikost (Vgam) te diferencijacija među populacijama (Dj). Za promatranu heterozigotnost, broj alela po lokusu i genetski diverzitet dobivena je središnja vrijednost od 0.154, 1.74 i 1.719. Nadalje, kod razmatranja genetskog diverziteta, pojavile su se tri različite skupine u smislu odabranih populacija. S obzirom da je populacija Torul-Örümcek pokazala relativno više vrijednosti u odnosu na ostale populacije, ova populacija je vrlo važna za održivost genetskih izvora kavkaske smreke .
Ključne riječi: genetski diverzitet, očuvanje, izoenzimi, Picea orientalis