DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2019 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Za značajku dužina krilca sa sjemenkom (F2) utvrđen je koeficijent varijabilnosti od 14,42%. Pojedinačne vrijednosti kretale su se u rasponu od 14,50 do 43,50 mm, a srednja vrijednost ove značajke iznosila je 28,35 mm. Najmanja aritmetička sredina zabilježena je u populacije Trebinje i iznosila je 22,92 mm, dok je najveća zabilježena u populacije Rogatica i iznosila je 34,61 mm. Najveća varijabilnost karakterizirala je populaciju Trebinje (CV = 18,98 %), a najmanja populaciju Kreševo (CV = 8,30 %).
Koeficijent varijacije od 16,86 % bio je svojstven dužini krilca ploda bez sjemenke (F4). Navedena značajka varirala je od 11,10 do 43,50 mm. Srednja vrijednost ove značajke iznosila je 27,10 mm. Prosječno najmanje vrijednosti za navedenu značajku zabilježene su u populaciji Posušje (20,43 mm), a prosječno najveće u populaciji Rogatica (34,08 mm). Populacija Trebinje imala je najveći stupanj varijabilnosti (CV = 22,97 %), a populacija Bosanski Petrovac najmanji (CV = 9,00 %).
Za značajku dužina krilca od najšireg dijela krilca (F5) utvrđen je koeficijent varijacije od 20,90 %. Dužina krilca od najšireg dijela krilca varirala je od 4,50 do 21,50 mm. Srednja vrijednost ove značajke iznosila je 11,11 mm. Najniža srednja vrijednost bila je karakteristična za populaciju Trebinje i iznosila je 8,92 mm, dok je najveća srednja vrijednost bila karakteristična za populaciju Rogatica i iznosila je 14,07 mm. Najveći stupanj varijabilnosti (CV = 26,72 %) bio je svojstven populaciji Žepče, a najmanji populaciji Sarajevo (CV = 13,82 %).
Dužina sjemenke (F6) kretala se u rasponu od 5,60 do 11,90 mm s prosječnim koeficijentom varijacije 11,54 %. Srednja vrijednost dužine sjemenke iznosila je 8,56 mm. Najmanja srednja vrijednost dužine sjemenke utvrđena je za populaciju Trebinje 7,42 mm, a najveća za populaciju Rogatica 9,68 mm. Najvarijabilnija populacija s obzirom na navedenu značajku bila je populacija Kreševo (CV = 11,68 %), a najmanje varijabilna populacija Gacko (CV = 6,29 %).
Širina sjemenke (F7) za 25 istraživanih populacija kretala se je u rasponu od 5,20 do 11,80 mm. Srednja vrijednost širine sjemenke iznosila je 8,14 mm s koeficijentom varijacije od 11,65 %. Najmanja srednja vrijednost širine sjemenke utvrđena je u populaciji Trebinje i iznosila je 7,00 mm, a najveća u populaciji Rogatica i iznosila je 9,08 mm. Najveću varijabilnost, kada je u pitanju širina sjemenke, imala je populacija Trebinje u koje je koeficijent varijacije iznosio 12,66 %, a najmanju varijabilnost, kao i u značajke dužina sjemenke (F6), imala je populacija Gacko u koje je koeficijent varijacije iznosio od 6,83 %.
Vrijednost koeficijenta varijacije za kut koji međusobno zatvaraju krilca (F8) iznosila je 11,63 %. Navedeni kut kretao se u rasponu od 120° do 247°. Srednja vrijednost kuta iznosila je 182,87°. Najmanja srednja vrijednost bila je karakteristična za populaciju Bosansko Grahovo i iznosila je 166,60°, a najveća za populaciju Mostar i iznosila je 197,33°. Populacija Olovo je imala najveću varijabilnost (CV = 14,80 %), a populacija Bosansko Grahovo najmanju (CV = 7,59 %).