DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2019 str. 101     <-- 101 -->        PDF

izložba pod nazivom ‘’Žene u šumi’’ koja se pokazala vrlo interesantnom.
Sam kongres bio je i veliki organizacijski poduhvat, što je vidljivo iz broja prijavljenih i prihvaćenih sažetaka koji su dostavljeni organizacijskom komitetu, a bilo ih je oko 4000. Svi ti sažetci su kasnije sistematizirani prema sadržaju i podijeljeni u 187 sesija koje su vodili pojedini znanstvenici sa svih kontinenata. Svi sažeci bili su recenzirani i razmotreni na nekim od 287 sastanaka znanstvenog vijeća i sa više od 7000 pregleda sažetaka. Ovdje je važno naglasiti da je prema kazivanjima sudionika IUFRA kvaliteta dostavljenih sažetaka bila iznimno dobra.
Svi dostavljeni sažeci pokrivali su teme koje je dao organizacijski odbor Kongresa, a tiču se ekoloških, društvenih i proizvodnih segmenata i predstavljaju sve skupine koje je definirao IUFRO-a. Tako možemo reći da su sve divizije IUFRA bile ravnomjerno zastupljene, s time da je uzgoj šuma i modeliranje sa upravljanjem šumama te teme iz okolišnih problema dominirale sa preko 600 prijavljenih sažetaka u svakoj tematici.
Pri analizi zemalja iz kojih je bilo najviše prijavljenih tema, došlo se do saznanja da je to domaćin, Brazil, a slijede SAD, Indija, Nigerija, Kina, Njemačka i Kolumbija. Na kongresu su sudjelovali predstavnici 122 zemlje, s ukupno oko 2500 sudionika. Među ovim zemljama bili su i regionalni predstavnici iz jugoistočne Europe.
Interesantno je da smo bili u prilici da na ovome kongresu prvi put imamo elektronske posterske prezentacije. Kako se pokazala vrlo uspješnom, iako prvi dan nije sve funkcioniralo kako treba, ipak se za brojne sudionike pokazala izvrsnom.
Na kraju kongresa doneseni su i zaključci u obliku deklaracije.