DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 71     <-- 71 -->        PDF

aktivnosti postojećih institucija u ovome području, izostanak međuinstitucionalne i međusektorske suradnje.
Ako se analiziraju stavovi ispitanika po državama, moguće je zaključiti da u tri od četiri odabrane države, ispitanici uglavnom, nemaju pozitivno mišljenje o postojećim institucionalnim okvirima.
Analiza stavova ispitanika, po kategorijama institucija i organizacija, ukazuje da većina predstavnika javne uprave, javnih službi i poduzeća i organizacija za gospodarenje državnim šumama i upravljanje zaštićenim područjima imaju negativno mišljenje o postojećim institucionalnim okvirima.
Većina ispitanika16 (85,7%), bez obzira na vrstu institucije/organizacije i sektor, smatra da je postojeće institucionalne okvire potrebno unaprijediti.
U pogledu unaprjeđenja institucionalnih okvira, promatrano po sektorima, moguće je zaključiti da većina ispitanika iz sektora šumarstva smatra da je ono potrebno (tablica 4.). Pri tome navode da je:
– ključno pitanje ,,...organizacija unutar postojećih institucija za odgovarajući pristup klimatskim promjenama“ (SRB-8);
– potrebno koristiti iskustva i primjere dobre prakse iz drugih EU država (HRV-3; HRV-5).
Kao prijedloge za unaprjeđenje navode:
– unaprjeđenje suradnje postojećih institucija (FBiH-2; SRB-1);
– formiranje novih institucija/organizacija (FBiH-1);
– donošenje novih i usuglašavanja postojećih regulatornih okvira, koji utječu na rad i nadležnosti institucija i organizacija iz različitih sektora (HRV-1; SVN-4; SRB-6);
– osiguravanje financijskih sredstava za njihov rad (SVN-3).
Većina ispitanika iz područja zaštite prirode suglasna je s navedenim stavovima i smatra da je institucionalne okvire potrebno unaprijediti, zato što se, između ostalog, „…zakonodavstvo, pa i sama organizacija javne uprave, pokazala nefunkcionalnom i daleko od uređenog sistema“ (FBiH-3).
Kao prijedloge za unaprjeđenje navode formiranje novih (SRB-2; HRV-6) i reorganizaciju postojećih institucija/organizacija (FBiH-6).