DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 70     <-- 70 -->        PDF

4. stavovi ispitanika o institucionalnim okvirima ZA uPRAVLJANJE klimatskim promJenama
ATTITUDES TOWARDS INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR CLIMATE CHANGE GOVERNANCE
U ovom potpoglavlju su prikazani i analizirani stavovi predstavnika institucija i organizacija u šumarstvu i zaštiti prirode, u vezi s postojećim institucionalnim okvirima, potrebom za unaprjeđenjem tih okvira, kao i interesom i utjecajem institucija i organizacija u vezi s upravljanjem klimatskim promjenama.
4.1. Postojeći institucionalni okviri i potrebe za njihovim unaprjeđenjem – Current institutional framework and need for improvement
Predstavnici institucija i organizacija imaju podijeljene stavove u vezi s postojećim institucionalnim okvirima na nacionalnoj razini, nadležnim za upravljanje klimatskim promjenama (tablica 3).
Od 21 ispitanika, koliko je iznijelo stav o postojećim institucionalnim okvirima, 52,4%, ima negativno mišljenje o postojećim institucionalnim okvirima. Svega tri ispitanika imaju pozitivno mišljenje.
Promatrano po sektorima (tablica 4), uočava se da 50,0% ispitanika iz sektora šumarstva nema pozitivno mišljenje o postojećim institucionalnim okvirima. Kao osnovne razloge za nezadovoljstvo, navode:
– nedostatak odgovarajućih institucija i organizacija nadležnih za pitanja prilagođavanja klimatskim promjenama (FBiH-1);
– nedostatak aktivnosti nadležnih institucija, jer se „…postojeći institucionalni okviri bave pitanjima ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama više formalno nego suštinski“ (SRB-8);
– nedostatak primjerene suradnje, jer ,,...nije ostvarena potrebna međusektorska suradnja“ (FBiH-2);
– nedostatak stručnih kapaciteta (HRV-5) i sredstava za njihovo financiranje (SVN-3);
– ,,…komplicirano državno uređenje i nepovoljni politički ambijent za njihov rad“ (FBiH-1), uz „...nedostatak koordinacije između entiteta“ (FBiH-8).
Slična je situacija i s ispitanicima iz područja zaštite prirode, gdje većina nema pozitivno mišljenje o institucionalnim okvirima, a kao razloge ističu:
– ,,…nedostatak ključnih institucija na državnoj razini“ (FBiH-3);
– „…institucionalni okvir postoji formalno, u skladu sa zahtjevima EU, ali u praksi ne funkcionira, niti se ovom problematikom ozbiljno bavi“ (HRV-4);
– nepostojanje sustava u ovoj oblasti (FBiH-3, SRB-2);
– „…komunikacija i međusobna suradnja između institucija i organizacija ne funkcioniraju“ (HRV-2).
Na osnovi navedenog, moguće je zaključiti da nisu prisutne razlike u stavovima ispitanika iz sektora šumarstva i područja zaštite prirode, jer je većina suglasna da institucionalni okvir nije primjeren, a vlastite su stavove obrazložili na sličan način: nedostatak institucija i organizacija, nedovoljno