DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 102     <-- 102 -->        PDF

godina. Deklaracije koje se mogu pročitati na web stranici www.prosilva.org mogu poslužiti kao smjernice za bolje upravljanje šumama u budućnosti. Nadalje, Pro Silva nudi mrežu oglednih šuma diljem Europe koje se mogu posjetiti i proučiti. Uz to, nudi najbolje strategije za očuvanje šuma.
Pro Silva želi dati novi impuls njihovoj primjeni na međunarodnoj konferenciji u Radlju pod nazivom „Šume za budućnost – od znanosti prema ljudima“. Pro Silva ulaže napore u bolju provedbu rezultata znanosti u praksi, kao i doprinos praktičara boljoj suradnji sa znanošću.
Podržavamo politiku borbe protiv klimatskih promjena na globalnoj razini, ali i mali korak kojim svaki pojedinac može doprinijeti.
Pro Silva – growing forests in the future – for more than 30 years
Our roots go back to years before 1900!
www.prosilva.net – www.forestconservation.eu
Dr. sc. Eckart Senitza, dipl. ing. šum.
Predsjednik Pro Silva
Problematika sušenja poljskog jasena
Damir Delač
Izlaganja objedinio i uredio mr. sc. Damir Delač
U sklopu obilježavanja Dana Hrvatskoga šumarstva i 12. Državnog natjecanja šumarskih radnika sjekača, 23. kolovoza u Društvenom domu u Lipovljanima održan je Okrugli stol na temu „Problematika sušenja poljskog jasena“. Organizatori Stručnog skupa bili su Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatsko šumarsko društvo.

ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 103     <-- 103 -->        PDF

IZLAGANJA:
ZDRAVSTVENO STANJE JASENA U HRVATSKOJ

ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 104     <-- 104 -->        PDF

UZORKOVANJE OŠTEĆENIH STABALA
GJ Lonja, Odsjek 90 f, stablo 1
Osutost krošnje: 80 %
Visina stabla: 36m
Opseg na 1.30m: 154cm
Utvrđeni patogen:
Hymenoscyphus fraxineus
Ilyonectria robusta – patogen korijena
Utvrđeni patogen: Ilyonectria robusta – patogen korijena
Armillaria gallica
GJ Lonja, Odsjek 90 f, stablo 3
Osutost krošnje: 50 %
Visina stabla: 41 m
Opseg na 1.30 m: 118 cm
Utvrđeni patogen:
Hymenoscyphus fraxineus
Neonectria punicea – saprotrof
GJ Lonja 90f – stablo 4.
Osutost krošnje: 60 %
Visina stabla: 38 m
Opseg na 1.30 m: 186 cm

ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Utvrđeni patogen:
Hymenoscyphus fraxineus
Bjerkandera adusta – bijela trulež
Utvrđeni patogen:
Hymenoscyphus fraxineus
GJ Brezovica 44a – stablo 1.
Osutost krošnje: 40 %
Visina stabla: 31 m
Opseg na 1.30 m: 106 cm
Utvrđeni patogen:
Hymenoscyphus fraxineus
GJ Lonja 42a – stablo 5.
Osutost krošnje: 60%
Visina stabla: 27 m
Opseg na 1.30 m: 93 cm
Utvrđeni patogen:
Hymenoscyphus fraxineus

ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Utvrđeni patogen:
Lentinus tigrinus – bijela trulež – poplavni ekosustavi
GJ Lonja 37b - stablo X., trulo
Utvrđeni patogen:
Lentinus tigrinus - bijela trulež - poplavni ekosustavi
Daldinia concentrica – saprotroph
OPĆA ZAPAŽANJA
SANACIJA JASENOVIH SASTOJINA ZAHVAĆENIH SUŠENJEM

ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Globalno zatopljenje

ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 108     <-- 108 -->        PDF


ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Chalara fraxinea (HF)

ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 110     <-- 110 -->        PDF


ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 111     <-- 111 -->        PDF


ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Kako sanirati sastojine jasena ?
• Elaborat o sanaciji
• Detaljna analiza sušenja
• Identifikacija i zaštita otpornih stabala jasena
• Sječa odumrlih i zaraženih stabala
• Razrada sustava pridobivanja posječene drvne mase
• Odrediti vrste koje se mogu koristiti za privremenu sanaciju sastojina
• Provesti istraživanja o rezistentnosti odabranih genotipova
• Proizvesti sadnice poljskog jasena rezistentne na fitopatogeni organizam Hymenoscyphus fraxineus
• Pokrenuti masovnu proizvodnju genetski rezistentnih sadnica jasena (starosti 2 – 3 godine) te provesti šumskouzgojne
postupke supstitucije i rekonstitucije privremeno saniranih sastojina. (HŠ)

ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 113     <-- 113 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSTVO U SVJETLU KLIMATSKIH PROMJENA
KATASTROFALNE NEPOGODE U GORSKOM KOTARU

ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 114     <-- 114 -->        PDF


ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 115     <-- 115 -->        PDF


ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 116     <-- 116 -->        PDF


ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 117     <-- 117 -->        PDF

SUŠENJE BOROVA NA MEDITERANU
HRASTOVA MREŽASTA STJENICA (Corythuca arcuata)

ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 118     <-- 118 -->        PDF

SUŠENJE POLJSKOG JASENA

ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 119     <-- 119 -->        PDF


ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 120     <-- 120 -->        PDF

ZAKLJUČAK
TERENSKI DIO

ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 121     <-- 121 -->        PDF

Šumarija Lipovljani Odjel/odsjek 72a
Osnova 2005-2014
Starost: 28 god. Uređajni razred: Poljski jasen iz sjemena Površina: 29,60 ha
Obrast: 1,22
Propis etata: 1184 m3 (prethodni prihod)
Osnova 2015-2024
Starost: 38 god. Uređajni razred: Poljski jasen iz sjemena Površina: 31,05 ha
Obrast: 0,98
Propis etata: 1459 m3 (prethodni prihod)

ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Šumarija Lipovljani Odjel/odsjek 72c
Osnova 2005-2014
Starost: 132 god. Uređajni razred: Poljski jasen iz sjemena Površina: 8,09 ha
Obrast: 0,52
Propis etata: 418 m3 (prethodni prihod)
Osnova 2015-2024
Starost: 142 god. Uređajni razred: Poljski jasen iz sjemena Površina: 6,41 ha
Obrast: 0,61
Propis etata: 1518 m3 (glavni prihod)

ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 123     <-- 123 -->        PDF

Šumarija Lipovljani Odjel/odsjek 77e
Osnova 2005-2014
Starost: 120 god. Uređajni razred: Poljski jasen iz sjemena Površina: 2,95 ha
Obrast: 1,05
Propis etata: 0 m3 (prethodni prihod)
Osnova 2015-2024
Starost: 130 god. Uređajni razred: Poljski jasen iz sjemena Površina: 4,56 ha
Obrast: 1,23
Propis etata: 2063 m3 (glavni prihod)

ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 124     <-- 124 -->        PDF

Šumarija Lipovljani Odjel/odsjek 70d
Osnova 2005-2014
Starost: 100 god. Uređajni razred: Poljski jasen iz sjemena Površina: 2,10 ha
Obrast: 1,05
Propis etata: 74 m3 (prethodni prihod)
Osnova 2015-2024
Starost: 110 god. Uređajni razred: Poljski jasen iz sjemena Površina: 2,48 ha
Obrast: 1,11
Propis etata: 1228 m3 (glavni prihod)

ŠUMARSKI LIST 9-10/2019 str. 125     <-- 125 -->        PDF

Na svim površinama konstatirano je sušenje jasena i zakorovljenje amorfom na prekinutom sklopu.
Zaključak je da brzog rješenja za jasen danas nema, a da bi se on kao vrsta uopće sačuvao potrebna su opsežna znanstvena i stručna istraživanja. U trenutnim okolnostima zadatak je sačuvati staništa za što su potrebne brze odluke. Potrebno je donijeti strategiju gospodarenja jasenovim staništima u skladu s promijenjenim uvjetima te u skladu s time prilagoditi zakonodavni okvir, između ostalog i odrednice Nature 2000.