DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 93     <-- 93 -->        PDF

U posljednje vrijeme svjedoci smo žestokih napada, kako kroz istupe pojedinih političkih stranaka i udruga, tako i kroz medije, na poduzeće za gospodarenje državnim šumama Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, ali i na cjelokupnu šumarsku struku. Pri tome se koriste pojmovi kao udruženi zločinački pothvat, ekocid, devastacija, prekomjerna sječa, kriminal i slični. Kroz medije se plasiraju fotografije šumskih sastojina koje bi trebale to i dokazati.
Većina napada i kritika na šumarstvo temelji se na nepoznavanju osnovnih načela gospodarenja šumama. Načela gospodarenja šumama se uče u srednjim strukovnim školama i na Šumarskom fakultetu. Mišljenja smo da bi,  s ­obzirom na važnost, osnovna saznanja o šumi i o potrebi ­gospodarenja šumom trebala biti i dio programa osnovnoškolskog obrazovanja.
Istina je da smo danas u našim šumama suočeni s nizom problema. Klimatske promjene ostavljaju teške posljedice u našim šumama i to ili izravnim uništavanjem (vjetroizvale, vjetrolomi, ledolomi, požari) ili fiziološkim slabljenjem stabala. Na njih se nadovezuju sekundarni i novi štetnici te biljne bolesti. Neadekvatni građevinski zahvati u okolišu šuma također pogoduju fiziološkom slabljenju šuma.
Zbog lošeg zakonskog okvira i ostalih okolnosti u privatnim šumama malih šumoposjednika, koje čine većinu privatnih šuma u Republici Hrvatskoj, svjedoci smo nekontroliranih sječa i devastacije.
Sve su to izazovi na koje šumarska  struka treba naći odgovore. Ona to svakako može, no za to joj treba osigurati preduvjete. Drvo iz naših šuma treba biti proizvod uzgojnih zahvata u šumama, a ne kako je to trend u posljednje vrijeme, rezultat sve većih apetita naših pilana. Drvo se prodaje po netržišnim cijenama, a istodobno se u šumarstvu želi maksimizirati dobit.  Očito je da se negdje moraju osjetiti nedostaci.
Potrebno je depolitizirati cijeli sustav, a posebice promijeniti odnos resornog ministarstva prema šumarstvu, koje kao da je nakon brisanja riječi šumarstvo iz njegova naziva zaboravilo na tu struku.
Sve institucije u šumarskom sektoru trebaju djelovati  jedinstveno u iznalaženju rješenja,  a ne kako je to često, samo prigodno i deklarativno, pretpostavljajući sve vlastitim prioritetima.
Apeliramo, ponajprije na našu politiku, napravite već jednom adekvatan zakonodavni okvir i pustite struku koja ima tradiciju, institucije, znanje i ljude, da radi ono što zna i voli.
Na 1. sjednici Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a 2019. godine donijeli smo zaključke u vezi s otvaranjem novih visokoškolskih šumarskih institucija i učestale napade na šumarsku struku.
1. Hrvatsko šumarsko društvo ne podržava osnutak novih visokoškolskih šumarskih institucija i smjerova studija u Republici Hrvatskoj, jer smatra kako Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa svojih 120 godina tradicije te kadrovskim, nastavnim, znanstvenim, prostornim, tehničkim, laboratorijskim, infrastrukturnim i šumskim kapacitetima u potpunosti zadovoljava potrebe Republike Hrvatske za visoko obrazovanim stručnjacima u šumarstvu i urbanom šumarstvu.
2. Hrvatsko šumarsko društvo iskazuje podršku šumoposjednicima koji gospodarenje šumamama u Republici Hrvatskoj obavljaju u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima te načelima hrvatske šumarske struke i šumarske znanosti. Istodobno, Hrvatsko šumarsko društvo poziva zainteresirane da sve nezakonite i nečasne radnje u šumi prijave nadležnim službama i institucijama: policiji, šumarskoj inspekciji, lovnoj inspekciji, državnom odvjetništvu te Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
Na kraju je svima šumaricama i šumarima zaželio sretan Dan hrvatskoga šumarstva u nadi povoljnijih dana za šumarstvo i našu struku.
Čestitao je svima nagrađenima sa Salona fotografija „Šuma okom šumara“ te ljudima iz HŠD-a ogranka Bjelovar, koji već jedno i pol desetljeće organiziraju ovaj salon fotografija i promiču našu struku.
Skup su još prigodno pozdravili ravnateljica Hrvatskog šumarskog instituta dr. sc. Sanja Perić i predsjednik Akademije šumarskih znanosti, akademik Igor Anić.
Stručna tema 1.
Stručna tema 2.