DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Sječa južnoafričke borovina rezanje na duljinu: analiza gubitka vlakana i produktivnosti (Williams Chloe, Ackerman Pierre A.)
Produktivnost i mjerila iskorištenja lančanih (delimber-debarkers-chippers) koji se koriste u brzorastućim plantažama (Spinelli Raffaele, de Arruda Moura Angelo Conrado)
Plackett-Burmanov dizajn za optimizaciju postavki iverača (Guerrini Lorenzo, Tirinnanzi Alessandro, Guasconi Federico, Fagarazzi Claudio, Baldi Fabio, Masella Piernicola, Parenti Alessandro)
Utjecaj visokokapacitetnog transportnog sustava kamiona na ekonomiju i prometnu intenzivnost opskrbe celuloznog drveta u jugoistočnoj Finskoj (Korpinen Olli-Jussi, Aalto Mika, Venäläinen Pirjo, Ranta Tapio)
Stavovi malih i srednjih poduzeća prema energetskoj učinkovitosti u dobavi drva: studija slučaja Stora Enso u Finskoj (Haavikko Hanna, Kärhä Kalle, Hourula Miikka, Palander Teijo)
Primjena satelitskih snimaka Black Bridge za prostornu raspodjelu sječe u sanaciji sastojina oštećenih vjetrom (Hycza Tomasz, Ciesielski Mariusz, Zasada Michał, Bałazy Radomir)
Izloženost operatora buci i vibracijama cijelog tijela u potpuno mehaniziranom CTL sustavu sječe šuma na krškom terenu (Poje Anton, Grigolato Stefano, Potočnik Igor)
Automatizirano mjerenje volumetrijskih zapremina kamiona putem Multi-View fotogrametrije i softvera za 3D rekonstrukciju (Acuna Mauricio, Sosa Amanda)
Ispitivanje primjenjivosti službenog hrvatskog DTM-a za normalizaciju DSM-a bespilotnih letjelica i procjena visina stabala nizinskih šuma (Balenović Ivan, Jurjević Luka, Simić Milas Anita, Gašparović Mateo, Ivanković Danijela, Seletković Ante)
Mogućnosti proizvodnje dodatnih količina drvene biomase iz malih privatnih šuma u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji (Posavec Stjepan, Bećirović Dženan, Petrović Nenad, Pezdevšek Malovrh Špela)
PREGLEDNI RADOVI
Analiza odluka o višestrukim kriterijima (MCDA) u šumarskim aktivnostima - uvodni pregled (Blagojević Boško, Jonsson Rikard, Björheden Rolf, Nordström Eva-Maria, Lindroos Ola)
Planiranje, izgradnja i održavanje šumskih cesta radi poboljšanja borbe protiv šumskih požara: pregled (Laschi Andrea, Foderi Cristiano, Fabiano Fabio, Neri Francesco, Cambi Martina, Mariotti Barbara, Marchi Enrico).
GOZDARSKI VESTNIK
Vol. 77 • br. 4
UVODNIK
Kada radite u šumi, sigurnost mora uvijek biti na prvom mjestu (Mitja SKUDNIK)
ZNANSTVENA RASPRAVA
Korištenju laserskog skeniranja za procjenu oštećenja stabla uzrokovanih ledolomom (Aleš BENČINA, Milan KOBAL)
STRUČNA RASPRAVA
Cijene šumskih sortimenata iz privatnih šuma u Sloveniji (Darja STARE, Špela ŠČAP)
Josip Ressel - šumar i izumitelj (Mitja CIMPERŠEK)
IZ STRANOG TISKA
Utjecaj dostupnosti podzemnih voda na sezonsku dinamiku formiranja drva i floema i nestrukturnih ugljikohidrati u deblu hrasta medunca
Ekologija i gospodarenje crvenim hrastom (Quercus rubra L. syn.
Q. borealis F. Michx.) u Europi: pregled