DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2019 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Šume i javno zdravlje - REVUE FORESTIE`RE FRANÇAISE 2-3-4 2018.
Branko Meštrić
Iz Francuske nam je u razmjeni stiglo posebno tematsko izdanje - trobroj - Revue forestière française, koje je pripremljeno kao zajedničko izdanje sa također francuskim časopisom Sante publique, s nadave posebnom i zanimljivom temom: šume i javno zdravlje.
Napomena urednika RFF
Predmet odnosa između okoliša i zdravlja već je nekoliko godina prisutan u interesima našeg društva. Činilo se korisnim i zanimljivim našem uredništvu da radi na tematskom pitanju koje će ispitati ono što se danas može reći, i sa kojim stupnjem sigurnosti, o šumama i javnom zdravlju. Da bi se to postiglo, vještine javnog zdravlja morale su biti povezane s vlastitim znanjem o drveću i šumama. Prirodno je da francuski znanstveni časopis Santé publique sa Revue Forestière Francaise ostvari takvu suradnju. Svaki od njih ima svoju čitalačku publiku, koju druga jedva doseže. Zbog toga su urednici Santé publique i Revue forestier française s oduševljenjem prihvatili ideju zajedničkog izdanja: uredili su ga svaki prema vlastitom vizualnom identitetu i vlastitom prezentacijskom načinu, ali oba su sastavljena od istih tekstova. Upravo to zajedničko izdanje ovdje prilažemo u verziji Revue forestier française.
ŠUME I JAVNO ZDRAVLJE
Glavni urednici: Christian BARTHOD - Denis ZMIROU-NAVIER
Prekretnica u pogledu na drveće i šumu u javno zdravstvenoj politici (Christian BARTHOD, Denis ZMIROU-NAVIER)
DIO 1: STABLA, ZDRAVLJE, PREHRANA
Šume i zdravlje: pregled prakse od 18. do 21. stoljeća (Christian BARTHOD, Patrick FOURNIER)
Lutanje kroz šumu Lorraine ... brojna korisna i terapeutska svojstava šumskih površina (Deborah KESSLER-BILTHAUER)
Šume, izvori prehrambenih dodataka, dodataka prehrani i … (Yves BIROT)
DIO 2: ŠUME I LJUDSKE BOLESTI
Šume i alergije (Michel THIBAUDON, Jean-Pierre BESANCENOT)
Nesreće na radu i profesionalne bolesti među šumarima - visoki rizik u promjenjivom sektoru (Daniel PERRON)
Epidemiologija lajmske borelioze u Francuskoj - i potvrde i nesigurnosti (Timothee KLOPFENSTEIN, Benoit JAULHAC, Thierry BLANCHON, Yves HANSMANN, Catherine CH1ROUZE)
Prevencija i upravljanje lajmskom bolesti: o složenosti i potrebi da se uobzire različiti psihosocijalni čimbenici (Costanza PUPPO, Marie PREAU)
Ekologija lajmske bolesti (Jean-Francois COSSON)
CITIQUE-ovo sudjelovanje u istraživanju (Pascale FREY-KLETT, Annick BRUN-JACOB, Julien MARCHAND, Paul BONIFACE, Christine ORTMANS, Gilles SALVAT, Jean-Marc ARMAND, Jean-Francois COSSON)
Tropske šume, promjene u korištenju zemljišta i nove zarazne opasnosti (Jean-Francois GUĆGAN, Benoit de THOISY, Ahidjo AYOUBA, Julien CAPPELLE)
Bushmeat, ljudski utjecaji i ljudsko zdravlje u tropskim prašumama: studija ebola virusa (John Emmanuel FA, Robert NASI, Nathalie VAN VLIET)
3. DIO: ŠUME I BLAGOSTANJE
Psihološki i fizički zdravstveni učinci šuma - pregled znanstvene literature (Katharina MEYER-SCHULZ, Renate BORGER-ARNDT)
Utjecaj šumskog kupanja (shinrin-yoku) na ljudsko zdravlje - pregled literature (Qing LI)