DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2019 str. 98     <-- 98 -->        PDF

ŠIME RONČEVIĆ, dipl. ing. šum. (1943.-2019.)
Oliver Vlainić, dipl. ing. šum
Tiho i samozatajno 16. siječnja 2019. napustio nas je kolega Šime Rončević, preminuvši u karlovačkoj bolnici nakon kratke i teške bolesti u svojoj 76. godini.
Rođen je u podvelebitskom mjestu Jasenice (Zadarska županija) 8. ožujka 1943. S roditeljima je preselio u Slavoniju, gdje je osnovnu školu završio 1957. godine u Đurđenovcu, a gimnaziju 1961. godine u Našicama. Visoko obrazovanje stekao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu diplomiravši 31. svibnja 1968. Pripravnički staž u struci obavio je 1969. – 1970. godine u ŠG „Mojica Birta“ Bjelovar. Nakon toga radio je kao referent za uzgajanje šuma od 1970. do 1976. godine u Šumariji Grubišno Polje. Zbog obiteljskih razloga 1977. godine seli se u Karlovac te se nakratko zapošljava u Općini Karlovac, a nakon toga u ŠG Karlovac. Prvo radno mjesto u novom gospodarstvu bilo mu je u Odjelu za uređivanje šuma kao samostalni taksator (1977. – 1978.). Zatim 1979. – 1980. godine radi kao tehnolog pripreme rada u Razvojno-planskoj službi. Od 1981. do 1985. godine vodio je radove proširene biološke reprodukcije šuma, iza kojeg naziva se ustvari krije pošumljavanje brojnih površina vriština i bujadnica na području ŠG Karlovac. U naponu životne i stručne snage organizacijski i operativno je rukovodio mnogim akcijama pošumljavanja u kojima su tada dosta sudjelovali omladinci na radnim akcijama, popularno zvanim ORA i SORA, ali i druge skupine od školske djece do vojnika. O tome je zajedno s mr. sc. Ivanom Mrzljakom 1981. godine objavio i članak u Šumarskom listu pod nazivom „Akcija pošumljavanja na području Šumskog gospodarstva Karlovac 1981. godine“ te samostalno 1983. godine s radom „Dosadašnja iskustva na provedbi proširene biološke reprodukcije – pošumljavanju i mogućnosti primjene mehanizacije“ u zborniku radova s opatijskog savjetovanja „Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi“. Aktivno je sudjelovao i na 2. kongresu ekologa 1979. godine u Zadru. Nakon još jedne šumarske reorganizacije, kada je nastupila funkcionalna organizacija šumarstva, od 1986. do 1991. godine radio je na poslovima pripreme rada uzgoja i zaštite šuma te iskorištavanja šuma. Kasnije je u svojim pričama šaljivo spominjao kratice iz toga razdoblja poput RIŠa i RUŠ-a (režija iskorištavanja i uzgajanja šuma). Formiranjem Uprave šuma Karlovac u sklopu javnog poduzeća Hrvatske šume raspoređen je na radno mjesto stručnog suradnika za uzgajanje šuma, što je radio od 1992. do 1998. godine. Početkom 1999. godine imenovan je savjetnikom u uredu upravitelja te je na tom mjestu dočekao i mirovinu u koju je otišao krajem 2007. godine.
Kolega Šime u svom radnom vijeku bio je cijenjen zbog svog stručnog znanja, principijelnosti i poštenja. Volio je svoje znanje prenositi na mlađe kolege i upućivati ih svojim savjetima. Sudjelovao je u mnogim poslovima, raspravama i instruktažama koja su se ticala uređivanja šuma, uzgajanja šuma i pripreme rada te ga se rado pozivalo da pomogne svojim znanjem i iskustvom. Prilikom određivanja smjernica gospodarenja šumama bio je nezaobilazan. Sve radne zadatke obavljao je promišljeno i s puno pozornosti. Posljednjih godina karijere pedantno je kao predsjednik središnjega popisnog povjerenstva vodio inventure UŠP Karlovac. Sudjelovao je i u snimanju promotivnog filma o UŠP Karlovac za prezentaciju na Danima hrvatskoga šumarstva u Zagrebu 2001. godine te ostavio trag kao pisac tekstova i scenarija za film. Bio je član karlovačkog ogranka HŠD-a te predsjednik njegovoga Nadzornog odbora.
Bio je brižan suprug, otac i djed. Uvijek je s ljubavlju pričao o svojim najmilijima i brinuo o njima. Rado je govorio o krškom jaseničkom kraju na spoju mora i Velebita odakle je potekao, ali i o ravnoj Slavoniji gdje je odrastao.
Posljednji ispraćaj po želji pokojnika obavljen je samo u krugu najbliže obitelji na groblju u Rovanjskoj, gdje je našao svoj vječni mir uz roditelje Ivana i Zorku. Laka mu bila hrvatska gruda.