DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2019 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Ad. 4. Pitanja i prijedlozi
• Predsjednik, Oliver Vlainić izvijestio je o svečanom obilježavanju 20. godišnjice sudjelovanja hrvatskih šumara na Europskom prvenstvu šumara u nordijskom skijanju (EFNS), koje je održano u Delnicama 5. prosinca 2018. Tom prigodom podijeljena su priznanja i plakete svima koji su sudjelovali na toj manifestaciji, a promovirana je i posebna knjižica koja opisuje što je to EFNS i kako je nastao prije 50 godine. U njoj su predstavljene sve ekipe članice i svih 20 hrvatskih nastupa. Na sjednici su uručena priznanja članovima koji nisu nazočili dodjeli u Delnicama.
• Prof. dr. sc. Milan Glavaš najavio je izlazak iz tiska njegove Enciklopedije domaćeg ljekovitog bilja, za koju će suizdavači biti Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HKIŠDT i HŠD.
Na sjednici je donesena Odluka da će HŠD poduprijeti izdavanje ove knjige uz financijsku pomoć od 25.000 kuna.
• Voditeljica financijske službe Biserka Marković upozorila je, posebice novoizabrane Predsjednike ogranaka HŠD-a, na poštivanje zakonskih odredbi u financijskom poslovanju.S obzirom da je financijsko poslovanje Udruga za većinu njih novina, pozvala ih je da prigodom aktivnosti za koje nisu sigurni kako ih financijski provesti, konzultiraju Središnjicu.
Predsjednik Oliver Vlainić zaključio je sjednicu zaželivši svim članovima Upravnog i Nadzornog odbora ugodne nadolazeće Blagdane i uspješnu novu 2019. godinu.
Zapisnik Redovite sjednice Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva
održane 19. prosinca 2018. godine u Šumarskom domu u Zagrebu
Damir Delač
Dnevni red:
1) Otvaranje Skupštine
a) Usvajanje Dnevnoga reda
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Radnog predsjedništva (Predsjednik + 2 člana)
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
3. Aktualna problematika
a) Rebalans financijskog plana za 2018. godinu
b) Samoprocjena za 2018. godinu
c) Verifikacija Povjerenstva za popis imovine HŠD-a
d) Verifikacija dokumenata
4. Program rada i financijski plan za 2019. godinu
5. Slobodna riječ.
12,30 h, Promocija knjige o prof. dr. sc. Branimiru Prpiću
13,30 h, Domjenak i Blagdansko druženje
Ad. 1. Skupštinu je otvorio predsjednik Oliver Vlainić. Nakon što je pozdravio sve nazočne ugledne goste i delegate, utvrdio je kvorum, jer su od 94 bila nazočna 72 delegata.
a) Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad. 2.
a) U Radno predsjedništvo predloženi su:
Mandica Dasović, Predsjednica,
Ivan Grginčić, član,
Mario Bošnjak, član
b) Zapisničar: Damir Delač

ŠUMARSKI LIST 1-2/2019 str. 94     <-- 94 -->        PDF

c) Ovjerovitelji zapisnika: Dražen Kovačić i Hranislav Jakovac
Svi predloženi jednoglasno su potvrđeni.
Nakon što je Radno predsjedništvo zauzelo svoja mjesta, predsjednica Mandica Dasović zahvalila je na ukazanom povjerenju, što joj je i kao novoizabranoj dopredsjednici HŠD-a izuzetna čast.
Nakon toga nastavilo se s radom po Dnevnom redu.
Ad. 3.
a) Rebalans financijskog plana Usvojen od Upravnog odbora i prikazan u zapisniku 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2018. godine jednoglasno je verificiran.
b) Samoprocjena za 2018. godinu jednoglasno je verificirana.
c) Povjerenstvo za popis imovine HŠD-a na dan 31. prosinca 2018. godine jednoglasno je verificirano.
d) Svi dokumenti HŠD-a potpisani u razdoblju od lipnja do prosinca 2018. godine jednoglasno su verificirani.
Ad. 4.
Program rada i financijski plan HŠD-a za 2019 godinu, koje je usvojio Upravni odbor HŠD-a, a koji sui prikazani u zapisniku 3. sjednice Upravnog odora HŠD-a 2018. godine, jednoglasno su verificirani.
Ad. 5.
Kako se po toj točki Dnevnoga reda nitko nije javio za riječ, predsjednica Radnog predsjedništva zaključila je Skupštinu u 12,00 sati.
Promociju knjige „Branimir Prpić, ekologija šuma i šumarstvo“ najavio je predsjednik Oliver Vlainić.
Nakon nadahnutog govora o Branimiru Prpiću recenzenta knjige prof. dr. sc. Jose Vukelića knjigu je predstavio glavni urednik prof. dr. sc. Ivica Tikvić.
Prikaz knjige objavit će se u idućem broju Šumarskog lista (3-4/2019.)
Nakon promocije knjige uslijedio je domjenak i blagdansko druženje u podrumskoj dvorani Šumarskoga doma.