DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2019 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2018. godine
, koja se održala u Šumarskom domu 19. prosinca 2018. godine s početkom u 10,00 sati
Damir Delač
Nazočni: Emil Balint, dipl. inž., mr. sc. Boris Belamarić, Mario Bošnjak, dipl. inž., mr. spec. Mandica Dasović, mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, Goran Gobac, dipl. inž., Marina Juratović, dipl. inž., Davor Kapec, dipl. inž., umjesto Ivana Krajačića, dipl. inž., Čedomir Križmanić, dipl. inž., Daniela Kučinić, dipl. inž., Hranislav Jakovac, dipl. inž., umjesto prof. dr. sc. Josipa Margaletića, Darko Mikičić, dipl. inž., Damir Nuić, dipl. inž., Martina Pavičić, dr. sc. Sanja ­Perić, Davor Prnjak, dipl. inž., Krasnodar Sabljić, dipl. inž., Zoran Šarac, dipl. inž., Davor Topolnjak, dipl. inž., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Oliver Vlainić, dipl. inž., doc. dr. sc. Dinko Vusić, Silvija Zec, dipl. inž., Dražen Zvirotić, dipl. inž., Stjepan Blažičević, dipl. inž., Marina Mamić, dipl. inž., Herman Sušnik, dipl. ing., mr. sc. Damir Delač i Biserka Marković, dipl. oec.
Ispričani: Akademik Igor Anić, prof. dr. sc. Ružica Lučić Beljo, Goran Bukovac, dipl. inž., dr. sc. Lukrecija Butorac, prof. dr. sc. Ivica Grbac, mr. sc. Ivan Grginčić, Ivan Krajačić, dipl. inž., prof. dr. sc. Josip Margaletić, akademik Slavko Matić, Damir Miškulin, dipl. inž., mr. sc. Petar Jurjević, Martina Pavičić, dipl. inž., Ante Taraš, dipl. inž. i dr. sc. Vlado Topić
Gosti: Davor Bralić, dipl. inž., mr. sc. Danijel Cestarić, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Boris Miler, dipl. inž., Marijan Miškić, dipl. inž., Ariana Telar, dipl. inž.
Predsjednik Oliver Vlainić pozdravio je sve nazočne i zahvalio se na odazivu. Današnja sjednica Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Skupština HŠD-a, zakazane su u nezgodno vrijeme kada se odvijaju brojni predblagdanski skupovi, no naša je namjera bila da promocija knjige o prof, Prpiću, koja je upravo izašla iz tiska, ima što brojniji šumarski auditorij, za što su ovi skupovi najbolja prigoda.  
Nakon toga zahvalio je na suradnji članovima Upravnog odbora HŠD-a kojima je istekao mandat, a danas su pozvani kao gosti. Pozvao je novoizabrane članove da se kratko predstave, što su redom i učinili: Ispred ogranka Sisak, Goran Gobac, ogranka Koprivnica, Marina Juratović, ogranka Požega, Damir Nuić, ogranka Vinkovci, Krasnodar Sabljić, ogranka Slavonski Brod, Dražen Zvirotić, ogranka Virovitica Emil Balint, te predstavnici Hrvatskog šumarskog instituta dr. sc. Sanja Perić i Šumarskog fakulteta, šumarskog odsjeka, doc. dr. Dinko Vusić.
Posebno je pozdravio članicu Upravnog odbora i novoizabranu predsjednicu Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT) kolegicu Silviju Zec i čestitao joj na izboru.
Silvija Zec naglasila je potrebu za jedinstvom i boljitkom šumarske struke, za što će se ona kao predsjednica HKIŠDT svesrdno zalagati.
Predsjednik Oliver Vlainić predložio je sljedeći
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora 2018. i 122. Redovite izborne sjednice Skupštine HŠD-a,
2. Aktualna problematika a) Rebalans financijskog plana za 2018. godinu, b) Samoprocjena za 2018. godinu, c) Ovjerovljenje potpisa, d) Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2018. godine,
3. Program rada i financijski plan za 2019. godinu,
4. Pitanja i prijedlozi,
koji je jednoglasno usvojen.
Ad. 1. Zapisnici 2. sjednice Upravnog odbora 2018. i 122. Redovite izborne sjednice Skupštine HŠD-a, jednoglasno su usvojeni.
Ad. 2. Aktualna problematika
a) Rebalans financijskog plana za 2018. godinu