DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2019 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Znanstvenim vijećima za poljoprivredu i šumarstvo te Znanstvenom vijeću za zaštitu prirode, prilikom obilježavanja 80. rođendana akademika Slavka Matića znanstvenim skupom Gospodarenje šumama u uvjetima klimatskih promjena i prirodnih nepogoda. Znanstveni skup održan je u velikoj dvorani palače HAZU, u Zagrebu, 20. travnja 2018. godine.
Članovi Akademije šumarskih znanosti, a istodobno djelatnici Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, aktivno su sudjelovali u organizaciji proslave 120. obljetnice Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Proslava je obuhvatila tri događanja:
a) svečanost održanu 18. listopada 2018. godine u velikom amfiteatru Fakulteta, na kojoj je prof. dr. sc. Tibor Pentek, dekan, uručio akademiku Igoru Aniću, predsjedniku AŠZ, Zahvalnicu s poveljom Akademiji šumarskih znanosti za uspješnu dugogodišnju suradnju;
b) međunarodni znanstveni skup Position and Perspectives of forestry and Wood Technology in the 21st Century (Položaj i perspektiva šumarstva i drvne tehnologije u 21. stoljeću) održan 19. listopada 2018. u velikom i malom amfiteatru Fakulteta, na kojem je akademik Igor Anić, predsjednik AŠZ, održao plenarno izlaganje The importance of forestry teaching at the University of Zagreb for the development of Croatian forestry, a članovi Akademije su bili u organizacijskom, znanstvenom i počasnom odboru skupa;
c) otvorenje spomen ploče na pročelju palače Šumarski dom 23. listopada 2018., za koju je inicijativu pokrenuo akademik Igor Anić, predsjednik AŠZ.
Akademija je bila suorganizator, a članovi Akademije su sudjelovali na međunarodnom znanstvenom skupu, IUFRO konferenciji, Sustainable forest management for the future – the role of managerial economics and accounting, koja je održana na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 10. – 12. svibnja 2018.
Akademija je bila suorganizator međunarodnog znanstvenog skupa ICWST – Primjena znanosti u drvoprerađivački sektor koji se održao 6. i 7. prosinca 2018. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Šumarski fakultet pomogao je krajem 2018. godine donacijom rad AŠZ.
Akademija je bila suorganizator Hrvatskom šumarskom institutu međunarodnog znanstvenog skupa Natural resources, green technology and sustainable development/3 – GREEN 2018 koji se održao u Zagrebu, 5. – 8. lipnja 2018. godine.
Uz Hrvatski šumarski institut i ostale, Akademija šumarskih znanosti je bila pokrovitelj i suorganizator međunarodnog znanstvenog skupa Šumarska znanost: sjećanje na prošlost, pogled u budućnost koji se održao u Jastrebarskom, 9. veljače 2018. godine. Na tom smo se skupu prisjetili istaknutih šumarskih znanstvenika, djelatnika Hrvatskog šumarskog instituta i Šumarskog fakulteta, članova Akademije, koji su poginuli prije 20 godina u prometnoj nesreći. Akademik Igor Anić je napisao u ime Akademije predgovor u Knjizi sažetaka. Hrvatski šumarski institut je uručio Akademiji zahvalnicu za sudjelovanje.
Na temelju javnog poziva Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT), članovi AŠZ su pozvani za prijavu teme za održavanje seminara – predavanja za članove HKIŠDT u sklopu programa stručnog usavršavanja HKIŠDT za 2018. godinu.
Akademija šumarskih znanosti pokrenula je aktivnosti izrade znanstvene monografije Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj. Akademik Igor Anić, predsjednik AŠZ, supotpisao je pismo upućeno u mjesecu ožujku 2018. godine zastupnicima Hrvatskog sabora, članovima Odbora za poljoprivredu Sabora RH, Vladi RH i Ministarstvu poljoprivrede, u kojemu se traži vraćanje šumarstva u naziv resornog ministarstva.
Na prijedlog Predsjedništva Akademije uslijedio je izbor predsjednika, dva dopredsjednika, glavnog tajnika, četiri tajnika Odsjeka i Nadzornog odbora AŠZ (predsjednika i tri člana).
Za sljedeće mandatno razdoblje izabrani su:
Akademik Igor Anić za predsjednika AŠZ
Dr. sc. Boris Vrbek za dopredsjednika AŠZ
Prof. dr. sc. Ivica Grbac za dopredsjednika AŠZ
Prof. dr. sc. Jura Čavlović za glavnog tajnika AŠZ
Prof. dr. sc. Davorin Kajba za tajnika Odsjeka za uzgajanje šuma AŠZ
Prof. dr. sc. Renata Pernar za tajnika Odsjeka za uređivanje šuma i šumarsku politiku AŠZ
Prof. dr. sc. Marijan Grubešić za tajnika Odsjeka za zaštitu šuma i lovstvo AŠZ
Prof. dr. sc. Vladimir Jambreković za tajnika Odsjeka za iskorištavanje šuma i uporabu drva AŠZ
Prof. dr. sc. Joso Vukelić za predsjednika Nadzornog odbora AŠZ
Dr. sc. Vlado Topić za člana Nadzornog odbora AŠZ
Prof. dr. sc. Zvonko Seletković za člana Nadzornog odbora AŠZ
Sukladno Statutu AŠZ predsjednik, dva dopredsjednika, glavni tajnik i tajnici Odsjeka čine Predsjedništvo Akademije šumarskih znanosti.