DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2019 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Rane prorede u državnim šumama u Poljskoj - razvoj ili regres? (JAN ASUKASZEWICZ, JAN ZAJĽCZKOWSKI)
Utjecaj metode izvlačenja i iskustva izvođača na veličinu oštećenja stabala na proredama u području šumskog područja Chojnów (ADAM MACIAK, BARTOSZ POPCZYŃSKI)
Broj i veličina jedinica uzorka za procjenu krupnog volumena drvenastog otpada primjenom metode linijskog presjeka (STANISŁAW MIČICKI, ANNA SOŁTYS)
Karakteristike tehničkih svojstava drva Dahurianskog ariša (Larix gmellini (Rupr.) Kuzen.) (AGNIESZKA JANKOWSKA, BOGUSŁAW ANDERS, ALEKSANDRA WÓJCIK)
Praćenje prostornog raspona pošumljenih područja u obnovljenim područjima pomoću slika Sentinel-2 (MARTA SZOSTAK, KACPER KNAPIK, JUSTYNA LIKUS-CIEŒLIK, PIOTR WĘŻYK, MARCIN PIETRZYKOWSKI)
Karte šume u Poljskom kraljevstvu od 1816-1818 (TOMASZ OLENDEREK)
Struktura post-požarnih ektomikoriznih zajednica stabala bijelog bora u suhom crnogoričnom šumskom staništu (DOROTA HILSZCZAŃSKA, WOJCIECH GIL, GRAŻYNA OLSZOWSKA)
Primjena slobodnih geografskih informacija za praćenje prometa u šumskom području (MARIUSZ CIESIELSKI, KRZYSZTOF STEREŃCZAK, RADOMIR BAŁAZY).
Wybrany zeszyt: 2018_12
Portfolio teorija u šumarstvu - optimizacija sastava vrsta (ANDRZEJ KLOCEK, STANISŁAW ZAJĽC)
Promjene vegetacije biljnog sloja u razdoblju 1959-2016. na stalnoj pokusnoj plohi u odjeljku 319 Nacionalnog parka Białowieża (BOGDAN BRZEZIECKI, WOJCIECH CIURZYCKI, ANDRZEJ KECZYŃSKI)
Utjecaj graba (Carpinus betulus L.) na rast i preživljavanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u fazi mladika (TADEUSZ ANDRZEJCZYK, BOGDAN BRZEZIECKI)
Dinamika proljetnih fenoloških pojava u sastojinama hrasta kitnjaka (Quercus petraea [Matt.] Liebl.) (KRZYSZTOF BĘDKOWSKI)
Zajednička pojava entomopatogenih nematoda i štetnika stabala u šumskim zajednicama sjeverne Poljske (MAGDALENA KARBOWSKA-DZIĘGIELEWSKA, ANDRZEJ SKWIERCZ)
Entomopatogene nematode u tlu šuma i rasadnika (ANDRZEJ SKWIERCZ, ANITA ZAPAŁOWSKA)
Privremena i prostorna aktivnost šumskih voluharica (Clethrionomys) glareolus i šumskog miša Apodemus flavicollis u hrast-grab staništima šume Białowieża (MICHAŁ KOŁAKOWSKI, ELŻBIETA JANCEWICZ, EMILIA KIELAN)
Značaj elemenata šumskih prometnih cesta prema mišljenju vozača i upravitelja cesta (JAROSŁAW KIKULSKI, GRZEGORZ TRZCIŃSKI).
Wybrany zeszyt: 2018_11
Prirodna obnova stabala u šumi Białowieża (BOGDAN BRZEZIECKI, TADEUSZ ANDRZEJCZYK, HENRYK BYBURA)
Dinamika i glavni smjer promjene u šumskim sastojinama koje čine gospodareni dio šume Białowieża (ARKADIUSZ BRUCHWALD, ELŻBIETA DMYTERKO, BOGDAN BRZEZIECKI)
Promjene šumskih biljnih zajednica u razdoblju 1959-2016. na stalnoj pokusnoj plohi u odjelu 319 Nacionalnog parka Białowieża (WOJCIECH CIURZYCKI, BOGDAN BRZEZIECKI, PIOTR T. ZANIEWSKI, ANDRZEJ KECZYŃSKI)
Monumentalna stabla u strogom rezervatu Nacionalnog parka Białowieża (ANDRZEJ GRZYWACZ, ANDRZEJ KECZYŃSKI, ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, KAMIL BIELAK, LESZEK BOLIBOK, WŁODZIMIERZ BURACZYK, STANISŁAW DROZDOWSKI, LESZEK GAWRON, HENRYK SZELIGOWSKI, JACEK ZAJĽCZKOWSKI, BOGDAN BRZEZIECKI)
Očuvanje biološke raznolikosti u šumi Białowieża u kontekstu dinamike prirodnih i antropogenih poremećaja (JACEK HILSZCZAŃSKI, TOMASZ JAWORSKI)
Koliko vrsta gljiva raste u šumi Białowieża? Izložbe gljiva kao izvor novih podataka (ANNA KUJAWA, ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, BŁAŻEJ GIERCZYK, TOMASZ USLUSARCZYK)
Iskorišćivanje drva u gospodarskim predjelima šume Białowieża u razdoblju od 2008. do 2015. godine (DARIUSZ ZASTOCKI, HUBERT LACHOWICZ, JAROSŁAW SADOW­SKI, TADEUSZ MOSKALIK, MAGDALENA NIETUPSKA)
Prodaja drva u gospodarskim predjelima šume Białowieża u razdoblju od 2008. do 2015 (HUBERT LACHOWICZ, DARIUSZ ZASTOCKI, JAROSŁAW SADOWSKI, TADEUSZ MOSKALIK, MAGDALENA NIETUPSKA)
Utjecaj zaraze potkornjaka na opasnost od šumskog požara u šumi Białowieża (RYSZARD SZCZYGIEŁ, MIROSŁAW KWIATKOWSKI, BARTŁOMIEJ KOŁAKOWSKI)