DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2018 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Ad. 3. Šumarski list i ostale publikacije
Izvješće je podnio tehnički urednik Šumarskog lista Hranislav Jakovac, dipl. ing. U 2018. godini do sada su objavljena 4 dvobroja (1/2, 3/4, 5/6 i 7/8), dok je dvobroj 9/10 već spreman za tisak.
ČLANCI
Objavljeno: ukupno 29 članaka (16 izvornih znanstvenih, 6 prethodnih priopćenja, 5 preglednih i 2 stručna članka), a sutra ide u tisak 7 izvornih znanstvenih i 1 pregledni članak.
OSTALE RUBRIKE = 38 + 5 iz broja 9/10
Zaštita prirode = 9 tekstova + 3 iz broja 9/10
Aktualno = 1
Obljetnice = 2
Knjige i časopisi = 6 + 1 iz broja 9/10
Znanstveni i stručni skupovi = 10
Novi dr. znanosti = 1
Međunarodna suradnje = 2
Iz HŠD-a = 5 + 1 iz broja 9/1
In memoriam = 2
Na naslovnicama su fotografije parkova prirode, zadnji omot prilozi prof. Marilene Idžojtić, a na posebnoj stranici unutar časopisa promidžbena stranica 120. obljetnice Šumarskoga doma i Šumarskoga fakulteta.
Glede tiskanja knjige o prof. Prpiću, Glavni urednik, prof. Tikvić, izvijestio je kako je ona u završnoj fazi i upravo se s lektoricom usuglašavaju pojedinosti.
Promocija knjige bit će na Skupštini u prosincu 2018. ­godine.
Ad. 4. Rasprava po izvješćima i zaključci
Sva izvješća jednoglasno su usvojena.
Ad. 5. Pripreme za 122. Izbornu sjednicu Skupštine HŠD-a
Zapisnik Izvanredne izborne sjednice Skupštine HŠD-a poslan je u Gradski ured za opće poslove Sektor za udruge, Odjel za registraciju udruga, od kojeg smo dobili negativan odgovor za upis odgovorne osobe za zastupanje, navodno zbog neusklađenosti sa Statutom HŠD-a. Naime, njihovo obrazloženje je da se na Izbornoj Skupštini predstavnici biraju na mandat od 4 godine i da ne postoji pojam produženja mandata.
Zbog toga prisiljeni smo Redovitu izbornu sjednicu Skupštine organizirat što ranije, a ne kao što smo planirali u prosincu 2018. godine.
Prijedlog je da se ona održi 23. listopada 2018., kada ćemo se ionako okupiti zbog obilježavanja 120. godišnjice otvaranja Šumarskoga doma.
Kako bi na Redovitoj izbornoj sjednici Skupštine za verifikaciju predložili kandidate, članove Upravnog odbora - predsjednike ogranaka, ogranci (oni čijim predstavnicima ističe mandat) dužni su prije toga održati svoje izborne Skupštine.
Verificiraju se i članovi Upravnog odbora:
Predsjednici/predstavnici sekcija HŠD-a i to:
Hrvatska sekcija za biomasu – mr. sc. Josip Dundović
Sekcija ProSilva Croatia – akademik Igor Anić
Sekcija za zaštitu šuma – prof. dr. sc. Milan Glavaš
Ekološka sekcija – prof. dr. sc. Ivica Tikvić
Sekcija za sport, kulturu i rekreaciju
Od svojih institucija predloženi predstavnici Šumarskih institucija i to:
– Predstavnik Šumarskog fakulteta, Šumarski odsjek
– Predstavnik Šumarskog fakulteta, Drvno tehnološki ­odsjek
– Predstavnik AŠZ
– Predstavnik Hrvatskog šumarskog instituta
– Predstavnik resornog Ministarstva
– Predstavnik HKIŠDT.
Na Skupštini se verificiraju i glavni urednik Šumarskog lista (prof. dr. sc. Josip Margaletić) i ugledni predstavnik šumarske struke (mr. sc. Petar Jurjević).
Na upražnjeno mjesto predsjednika Sekcije za sport, kulturu i rekreaciju predlaže se Damir Miškulin, dipl. ing.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Upravni odbor donosi svoj prijedlog delegatima Skupštine za:
Predsjedništvo HŠD-a i to:
Predsjednik, Oliver Vlainić, dipl. ing.
Dopredsjednik, prof. dr. sc. Ivica Tikvić
Dopredsjednica, mr. sp. Mandica Dasović, dipl. ing.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Za Nadzorni odbor HŠD-a i to:
Marina Mamić, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić i Herman Sušnik, dipl. ing.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad. 6.
• Mr. sc. Josip Dundović najavio je 21. Austrijske dana biomase, koji će se održati u Kufsteinu, Tirol 6. i 7. studenoga 2018. godine.
Upravni odbor odobrio je njemu i prof. Ivici Tikviću sudjelovanje na toj manifestaciji.
• Od kolege mr. sc. Ivana Hodića primili smo zamolbu za pomoć pri izdavanju knjige o šumariji Đurđevac.