DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2018 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2018. godine
održane 6. listopada u 19,30 sati u konferencijskoj sali hotela „Alp“ Bovec u Sloveniji
Damir Delač
2. sjednica Upravnog odbora HŠD-a 2018. godine održana je u sklopu Stručne ekskurzije „Slovenija-Posočje“ sa sljedećim Programom:
Petak, 5. listopad 2018.
7,30 h:     Ukrcaj u autobus na parkiralištu Šumarskog fakulteta
10,30 h:   Vožnja do Cerknice (190 km), Obilazak Rakovog škocjana i predstavljanje šumarstva OE Postojna (problemi: ledolom, vjetroizvale, potkornjaci).
12,30 h:   Ručak, kmetija Hudičevac
14,00 h:   Kretanje preko Ajdovščine i Cola do Idrije (50 km): Šume i šumarstvo Idrijskog područja,
15,30 h:   Povijest Idrije, obilazak muzeja Rudnika žive
19,00 h:   Smještaj u hotelu Cerkno (20 km) – večera www.hotel-cerkno.si.
Subota, 6. listopad 2018.
8,00 h:     Kretanje prema Tolminu (35 km), predstavljanje šumarstva područja Posočja (OE Tolmin), šumske žičare
12,00 h:   Ručak u Kobaridu (16 km)
13,30 h:   Obilazak muzeja Soške fronte u Kobaridu, Kosturnica
18,,00 h:  Smještaj u hotelu Alp Bovec (22 km) www.info@hotel-alp-bovec.com
18,30 h:   Večera.
19,30 h:   2. sjednica Upravnog odbora HŠD-a 2018. godine
Nedjelja, 7. listopad 2018.
8,00 h:     Odlazak prema Kranjskoj gori (45 km), obilazak tvrđave Kluže, razgledavanje Infocentra Nacionalnog parka Triglav u Trenti, spomenik Kugyju, botanički vrt Julijana, Vršič,
12, 00 h:  Razgledavanje Nordijskog sportskog centra i muzeja Planica,
14, 00 h:  Ručak u tradicionalnom restoranu u Rateču (gostilna Kavalar),
16,00 h:   Odlazak prema Zagrebu (230 km), očekivani dolazak oko 2000 h.
Domaćini: Tone Smrekar (ZGS OE Postojna) i Edo Kozorog (ZGS OE Tolmin).
Stručna pratnja: Janez Konečnik i Silvo Peljhan
Kratice: ZGS-Zavod za gozdove Slovenije (Zavod za šume Slovenije), OE-Območna enota (područna jedinica)
Nazočni: prof. dr. sc. Dario Baričević, mr. sc. Boris Belamarić, Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., dr. sc. Lukrecija Butorac, Ana Bašić, dipl. ing. umjesto mr. sc. Danijela Cestarića, mr. sp. Mandica Dasović, mr. sc. Josip Dundović, mr. sc. Ivan Grginčić, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., Daniela Kučinić, dipl. ing, Hranislav Jakovac, dipl. ing. umjesto prof. dr. sc. Josipa Margaletića, akademik Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. ing., Boris Miler, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Jolanda Vincelj, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., Davor Topolnjak, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Oliver Vlainić, dipl. ing., Silvija Zec, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić i mr. sc. Damir Delač.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2018 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Ispričani: Akademik Igor Anić, mr. sc. Danijel Cestarić, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica Grbac, prof. dr. sc. Josip Margaletić, Damir Miškulin, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević, Martina Pavičić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., dr. sc. Dijana Vuletić, Herman Sušnik, dipl. ing. i Biserka Marković, dipl. oec.
Gosti: prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky
Prije prelaska na Dnevni red, Oliver Vlainić pozdravio je skup, zahvalio se na odazivu i utvrdio kvorum. Posebice je pozdravio gosta, predsjednika HKIŠDT, prof. dr. sc. Tomislava Poršinskog.
Prof. Poršinsky zahvalio se na pozivu i osvrnuo se na Zakon o preradi drva koji je u izradi. Nositelj prijedloga zakona bit će Udruženje drvoprerađivača pri HGK, a nakon toga ići će na usuglašavanje.
Predsjednik Oliver Vlainić predložio je sljedeći
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje zapisnika: 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2018. (objavljen u ŠL 5-6/2018.)
2. Obavijesti i Aktualna problematika
3. Šumarski list i ostale publikacije
4. Rasprava po izvješćima i zaključci
5. Pripreme za 122. Izbornu sjednicu Skupštine HŠD-a
6. Pitanja i prijedlozi
 
koji je jednoglasno usvojen.
Ad. 1. Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2018. godine jednoglasno je usvojen.
Ad. 2.
a) Obavijesti
• 16. svibnja – Karlovac, otvorenje šetnica u arboretumu Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac nazvana po dvojici šumara Franji Šporeru i Jurju Lipovšćaku.
• 6.-18. svibnja Hrvatsku su posjetili 34 šumara iz Austrije. Posjetili su NPŠO Lipovljani, spačvanske šume te privatne šume na području Đurđenovca. Svi sudionici iskazali su oduševljenje viđenim (Dundović).
• 17. svibnja – Jastrebarsko, Hrvatski šumarski institut održao je 8. Dan otvorenih vrata.
• 17. svibnja – Đurđevac, prezentacija knjige u izradi o Šumariji Đurđevac autora Ivana Hodića.
• 26. svibnja stupio je na snagu Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (NN 46/18) – u e-savjetovanju dane su primjedbe koje nisu usvojene.
• 4.-5. lipnja u Opatiji održana je 15. Drvno-tehnološka konferencija.
• 7.-12. lipnja održana je izvanredna izborna Skupština HŠD-a, kojom smo mandat Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, koji ističe u lipnju 2018. Godine, produžili do prosinca 2018. Godine, tj. do održavanja redovite izborne godišnje sjednice Skupštine.
Od ukupnog broja delegata Skupštine, koja broji 94 delegata, glasao je 71 delegat (75 %). Za produženje mandata izjasnilo se 70 delegata uz 1 glas protiv.
• 13.-17. lipnja bili smo domaćini češkim šumarima iz područja Plzenja. Program je bio sljedeći: Gospodarenje nizinskim šumama hrasta lužnjaka na području šumarije Jastrebarsko, UŠP Karlovac, upoznavanje s posljedicama ledoloma i vjetroizvalama na području prebornih šuma UŠP Delnice i posjet turističkim znamenitostima Istre (domaćin HŠD ogranak Buzet). Iz razgovora s češkim kolegama doznali smo da oni gospodare kompleksom šuma i poljoprivrednog zemljišta i ribnjacima koji su u nadležnosti njihovog Ministarstva obrane. Smatramo da bi bilo zanimljivo za nas u uzvratnom posjetu upoznati se s njihovim područjem.
• 16.-17. lipnja u Salinovcu održan je već tradicionalni 4. festival kiparenja motornom pilom, kojem svake godine HŠD-a pruži pomoć u organizaciji.
• 19. lipnja u Novinarskom domu u Zagrebu, povodom Dana hrvatskoga šumarstva, u organizaciji Hrvatskih šuma d.o.o. i HŠD-a, održana je panel rasprava s temom „Hoće li nas šume nadživjeti?“. Htjelo se upoznati ponajprije novinare s problemima s kojima se danas susrećemo u šumama Hrvatske. Panelisti na raspravi bili su:
– doc. dr. sc. Stjepan Mikac, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Klimatske promjene i prirodne nepogode – Prijetnje ili mit.
– prof. dr. sc. Boris Hrašovec, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Od čega i zbog koga boluju naše šume i čemu se nadati?

ŠUMARSKI LIST 11-12/2018 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Upravni odbor odobrio je pomoć kroz otkup knjiga i to 25 komada za ukupni iznos od 5.500 kn.
• Prof. dr. sc. Milan Glavaš poslao nam je najavu svoje Enciklopedije domaćeg ljekovitog bilja i zamolio za pomoć prilikom izdavanja. Kako je najavljena cijena ove Enciklopedije u pretplati oko 900 kn, Upravni odbor nije donio Odluku o otkupu, već je zaključeno da će se naknadno razgovarati s prof. Glavašem o načinu pomoći.
• Iz HŠD-a ogranka Karlovac pristigla je zamolba za pomoć pri izdavanju kataloga „10 foto izleta“ u vidu donacije od 5.500 kn, što je i odobreno.
Stručna ekskurzija Upravnog odbora HŠD-a u Sloveniju (Posočje – dolinaSoče i Julijske Alpe)
Oliver Vlainić
Članovi Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a sastali su se u jutarnjim satima u petak 5. listopada 2018. ispred Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tamo nas je čekao autobus Fakulteta sa starim znancem, sigurnim i staloženim vozačem Marijanom Mikcem, koji je odvozio brojne šumarske ture diljem Lijepe naše, ali i Europe. Cilj putovanja je Slovenija, točnije njen sjeverozapadni dio od Postojne preko doline Soče (Posočje) i Julijskih Alpa do Planice. Organizaciju putovanja na sebe je preuzeo tajnik Društva mr. sc. Damir Delač. Veliku pomoć oko organizacije pružio mu je slovenski kolega, šumar u mirovini, Janez Konečnik, dipl. ing. šum., koji je čekao u Ljubljani da nam se priključi i s nama provede sva tri dana. Prvi domaćini iz slovenskog Zavoda za šume Područne jedinice Postojna čekali su u Rakovom Škocjanu u blizini Postojne. To je područje unutar Notranjskoga regionalnog parka zaštićeno od 1949. kao prirodna znamenitost, a sastoji se od krške doline potoka Raka. Dolina je ime dobila po sv. Kancijanu (francuski St.-Saint-Šent Kocjan) čije se relikvije tu i nalaze. Između više prirodnih znamenitosti posebno su atraktivni mali prirodni kameni most visine 42 m iznad potoka Raka i veliki prirodni kameni most visine 37 m. Kameni mostovi su ostaci srušenoga spiljskoga stropa. Nakon kraćega obilaska velikoga kamenog mosta spustili smo se do potoka Raka, gdje smo od voditelja jedinice Antona Smrekara (Slika 1.) saznali osnovne podatke o Područnoj jedinici Postojna:
• Ukupna površina područja: 107.341 ha
• Površina šuma: 79.598 ha
• Šumovitost područja: 74,15 %
• Drvna zaliha: 275,35 m3/ha
• Godišnji prirast: 6,76 m3/ha
• Godišnji mogući sjek: 4,57 m3/ha
• Godišnji mogući etat: 363.653 m3.
Osim toga, prezentirane su nam informacije o svim nepogodama koje su zadesile šume toga područja posljednjih nekoliko godina. Tako je krajem siječnja i početkom veljače 2014. godine bio veliki ledolom, koji je pogodio 66 tisuća ha površine, od čega 22 tisuće u državnim šumama, a 44 tisuće ha u privatnim šumama. Procijenjena drvna masa za sanaciju bila je 1,03 milijuna m3 u crnogorici i 1,04

ŠUMARSKI LIST 11-12/2018 str. 91     <-- 91 -->        PDF

– mr. sp. Krešimir Žagar, Hrvatske šume d.o.o.: Izazovi u gospodarenju šumama uslijed klimatskih promjena.
• 19. lipnja u Bjelovaru je otvorena izložba 14. bjelovarskog salona fotografija „Šuma okom šumara“.
• 21.-24. lipnja u Umagu su održani 13. sportski susreti Hrvatskog sindikata šumarstva.
• 4. kolovoza stupio je na snagu Zakon o šumama.
• Ponukani negativnim medijskim napisima (Nacional) i prosvjednim maršom „Zelenog odreda“ u vezi s gospodarenjem šumama Medvednice, 28. kolovoza održan je terenski obilazak šuma Medvednice, u kojemu su sudjelovali predstavnici UŠP Zagreb, Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prof. Mikac), HŠD-a (tajnik Delač) te predsjednica Zelenog odreda, novinarka Globusa i novinari Radio Sljemena. Pokušalo se zainteresiranima objasniti način gospodarenja šumama Medvednice, no naravno, bez uspjeha.
• 31. kolovoza-2. rujna u Lokvama i Delnicama održane su 2. ljetne Alpe-Adria igre šumara Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske. U zanimljivim natjecanjima u biatlonu, triatlonu, boćanju, odbojci i povlačenju konopa hrvatski šumari zauzeli su 1. mjesto.
• Naši članovi sudjelovali su u ekipi Hrvatskih šuma na poslovnoj utrci MAGENTA 1 B2B RUN održanoj 24. svibnja 2018. u Rijeci. U konkurenciji od 97 tvrtki i 1114 natjecatelja ekipa HŠ osvojila je 1. mjesto u ukupnom poretku, 1. mjesto u kategoriji velikih tvrtki i 2. mjesto pojedinačno u kategoriji velikih tvrtki! (Bukovac).
• 6.-9. rujna u Našicama je održan 18. festival „Dani slavonske šume“. Ove godine nisu održani Hrvatski dani biomase.
• 15. rujna „Zelena čistka 2018.“ u sklopu svjetskog dana čišćenja organizirala je uklanjanje smeća iz prirode.
• 20.-23. rujna u Trogiru u hotelu Medena održane su 11. sindikalne-sportske igre Sindikata inženjera i tehničara šumarstva (SITŠ).
• 25. rujna u Jastrebarskom je Hrvatski šumarski institut održao prezentaciju projekta „Očuvanje genetskih resursa šumskog drveća u svjetlu klimatskih promjena“ (ConForClim, HRZZ 8131).
• 25.-26. rujna u Slavonskom Brodu održan je 9. kongres pilanara jugoistočne Europe.
• 28. rujna - 13. listopada trajao je Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Taj je problem ponajprije izražen na području UŠP Split i Gospić te nešto manje u UŠP Senj i Delnice. Problem je nastao kada su se u programu ARCOD osim poljoprivrednog zemljišta ucrtavale i površine šumskog zemljišta bez znanja Hrvatskih šuma d.o.o. Kako resorno Ministarstvo i Agencija za plaćanje ažuriraju stanje na terenu u vezi plaćanja subvencija, zadatak nas šumara na području spomenutih UŠP je pregledati sve čestice šumskog zemljišta i ustanoviti koje ne udovoljavaju zadanim uvjetima. (Dasović).
• Pokrenuta su brojna e-savjetovanje iz područja šumarstva, lovstva i drvne industrije. Vlada je donijela zaključak o ukidaju agencija, pa tako i Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe. Bilo bi dobro da se što više naših kolega, svatko iz svog područja uključuje u e-savjetovanja. Najnovije e-savjetovanje odnosi se na trošarine u kojemu je HKIŠDT dala prijedlog da se korištenje „plavog dizela“ dozvoli i u radovima pridobivanja drveta, za što je i HŠD dalo podršku (Poršinsky).
• Mario Bošnjak, dipl. ing, predsjednik ogranka Nova Gradiška, podsjetio je na 90. godišnjicu stavljanja pod zaštitu prašume „Muški bunar“ i pozvao HŠD da se uključi u obilježavanje toga događaja.
• Marina Mamić, dipl. ing. najavila je podizanje spomen-ploče u Bjelovaru prigodom obilježavanja 90. god. rođenja Božidara Tomičića.
• Početkom listopada na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu funkciju dekana preuzeo je prof. dr. sc. Tibor Pentek. Izabrani su i prodekani: prof. dr. sc. Josip Margaletić i doc. dr. sc. Stjepan Mikac na Šumarskom odsjeku te prof. dr. sc. Stjepan Pervan i doc. dr. sc. Vjekoslav Živković na Drvnotehnološkom odsjeku.
• Dopredsjednik HŠD-a, prof. Ivica Tikvić, iznio je problem smanjivanja kvota upisanih studenata, koje su sada evidentne i na Šumarskom odsjeku, dok je na studiju Urbanog šumarstva taj pad očit već dulje vrijeme, što ukazuje na krizu u struci, jer mladi ljudi ne vide perspektivu u tim zvanjima. Taj problem moramo riješiti kroz bolju suradnju Fakulteta i šumarske prakse.
• Na to se nadovezao akademik Slavko Matić, koji je upozorio na činjenicu da je trebalo puno ranije reagirati na ovu pojavu, no mnogi su se „uspavali“. Sada je potrebno upregnuti sve raspoložive snage kako bi se takva situacija prebrodila.
• Predstavnik Šumarskog odsjeka ŠF u Upravnom odboru HŠD-a, prof. dr. sc. Dario Baričević naglasio je kako je to jedan od najvažnijih zadataka novoizabranog dekana i njegovih suradnika, te zamolio za suradnju sve mjerodavne institucije i članove HŠD-a.
• Prof. Tomislav Poršinsky naglasio je kako je HKIŠDT prepoznala taj problem i o tome raspravljala još 2013. godine i predložila neke promjene u vezi s time, ponajprije u ovlaštenjima ovlaštenih inženjera Urbanog šumarstva i zaštite prirode i okoliša.
• Tajnica Komore Silvija Zec, dipl. ing. izvijestila je o svojevremeno poduzetim aktivnostima Komore da se

ŠUMARSKI LIST 11-12/2018 str. 92     <-- 92 -->        PDF

osiguraju poslovi za magistre urbanog šumarstva u dijelu koji nisu pokrivali magistri klasičnog šumarstva, tj. za poslove za koje su i školovani. Poslali smo pismo ravnateljima Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim objektima. Problem je u stanju tržišta rada za stručnjake toga profila, jer ukoliko ih ono ne prepoznaje Komora tu malo može učiniti.
• Nadovezao se mr. sc. Josip Dundović i podsjetio na više puta iznesenu informaciju o svojevremeno izrađenoj Studiji „Ima li prostora za zapošljavanje novih inženjera šumarstva i šumarskih tehničara“.
• Marina Mamić, dipl. ing. zaključila je da je novonastala situacije plod dugogodišnje restriktivne politike zapošljavanja Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. Uslijed toga danas imamo veću količinu ljudi 30-35 godišnjaka sa završenim Šumarskim fakultetom koji nikada nisu radili u struci. Da li je to je dobra preporuka mladim ljudima koji bi trebali upisati Šumarski fakultet? Hrvatske šume imaju aplikaciju za vođenje ljudskih resursa i točno se zna kretanje broja ljudi koji su pred odlaskom u mirovinu, ili na drugi način napuštaju poduzeće, te se na temelju toga može pratiti potreba za zapošljavanje novih mladih kadrova.
b) Aktualna problematika
• Pod ovom točkom Dnevnog reda mr. sc. Damir Delač, tajnik HŠD-a, iznio je stanje sa Šumarskim domom. Izvijestio je o potpisivanju Ugovora o najmu s Goethe institutom, 27. srpnja 2018. godine, kojim su objedinjeni svi dosadašnji Ugovori s Goethe institutom.
Ukupna površina zakupa je 1.298,85 m² i to: 263,26 m² u prizemlju, 662,11 m2 na I etaži, 373,48 m2 na II. Etaži po cijeni od 9,6 € m2.
Posebno je ugovorena naknada za korištenje holova po cijeni od 4,8 € m2.
Ugovor je potpisan na rok od 5 godina, uz mogućnost automatskog produženja na još 5 godina. Zakupnina i Naknada za korištenje naplaćuju se od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika, odnosno najkasnije od 31. siječnja 2019. godine.
Potpisan je i Aneks A Ugovora kojim se definira sudjelovanje u troškovima preuređenja prostora koji predviđa sljedeće radove:
1. Strukturalne izmjene – uklanjanje pomoćnih pregradnih zidova te proširenje otvora, između ostaloga u središnjem ulazu, pripadajućem predvorju te stubištu;
2. Zidovi – rušenje, ugradnja novih zidova, obnova i uređenje postojećih zidova, keramike i akustike prostora;
3. Podovi – Popravci i zamjena podova, posebice u hodnicima;
4. Stropovi – Popravci žbuke, ugradnja lukova i spuštenih svodova;
5. Vrata i prozori – Ugradnja novih unutarnjih vrata te prozora s akustičnom izolacijom, a pritom, ukoliko je to moguće, sačuvati postojeće prozore u stanju podobnom za kasniju ponovnu ugradnju itd.;
6. Električarski radovi – Ugradnja nove jedinice napajanja, svjetlosnih instalacija, računalnih sustava, protupožarnih alarma itd.;
7. Ugradnja centralnih sustava grijanja i hlađenja;
8. Pristup za osobe s invaliditetom – Ugradnja rampe/ klizne platforme za pristup osoba s invaliditetom;
9. Namještaj i oprema – Popravak i osvježenje postojećeg namještaja i opreme.
Nositelj investicije (oko 850 tis. €) je Goethe institut, u kojoj će HŠD sudjelovati sa 100 tis. €.
Radovi još nisu započeli zbog Projekta protupožarne zaštite. Prvotno je Projekt napravljen za uvjet da se osigura 90 minuta sigurnog boravka u prostoru u slučaju požara, na što je novi Glavni projektant Goethe instituta gospodin Espinoza, zbog skupoće investicije dao primjedbu. Sada se traže dozvole za blaži oblik (30 min.). Tu se pokazuju nelogičnosti našeg Zakona o protupožarnoj zaštiti. Cilj bi trebao biti što ranije napustiti ugroženi prostor, a ne zatvarati se u njega.
Pokrenut je postupak legalizacije i etažiranja zgrade Šumarskoga doma, što smo dužni napraviti u skladu s Ugovorom s Goethe institutom.
• Kako bi se pojednostavilo donošenje odluka u vezi s upravljanjem zgradom Šumarskoga doma, predlaže se formiranje trajnog Povjerenstva koje bi sačinjavali: Predsjednik HŠD-a, voditelj financijske službe i tajnik HŠD-a.
Prijedlog je jednoglasno usvojen
• 18. - 19. listopada 2018. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se Svečana akademija i Znanstveni skup povodom 120 godina Šumarskog fakulteta.
• 23. listopada 2018. održat će se prigodna svečanost povodom 120. godišnjice otvaranja Šumarskog doma i u njemu Šumarske akademije. Tom prigodom na pročelju zgrade na Mažuranićevu trgu 11 postavit će se spomen-ploča sa sljedećim tekstom:
U OVOJ JE ZGRADI 20. LISTOPADA 1898.
OTVOREN ŠUMARSKI DOM I
ZAPOČELA JE RADITI ŠUMARSKA AKADEMIJA
PRI MUDROSLOVNOM FAKULTETU
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.
NA 120. OBLJETNICU UTEMELJENJA
VISOKOŠKOLSKE ŠUMARSKE NASTAVE
SPOMEN-PLOČU PODIŽU
ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
I HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO.
20. listopada 2018.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2018 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Ad. 3. Šumarski list i ostale publikacije
Izvješće je podnio tehnički urednik Šumarskog lista Hranislav Jakovac, dipl. ing. U 2018. godini do sada su objavljena 4 dvobroja (1/2, 3/4, 5/6 i 7/8), dok je dvobroj 9/10 već spreman za tisak.
ČLANCI
Objavljeno: ukupno 29 članaka (16 izvornih znanstvenih, 6 prethodnih priopćenja, 5 preglednih i 2 stručna članka), a sutra ide u tisak 7 izvornih znanstvenih i 1 pregledni članak.
OSTALE RUBRIKE = 38 + 5 iz broja 9/10
Zaštita prirode = 9 tekstova + 3 iz broja 9/10
Aktualno = 1
Obljetnice = 2
Knjige i časopisi = 6 + 1 iz broja 9/10
Znanstveni i stručni skupovi = 10
Novi dr. znanosti = 1
Međunarodna suradnje = 2
Iz HŠD-a = 5 + 1 iz broja 9/1
In memoriam = 2
Na naslovnicama su fotografije parkova prirode, zadnji omot prilozi prof. Marilene Idžojtić, a na posebnoj stranici unutar časopisa promidžbena stranica 120. obljetnice Šumarskoga doma i Šumarskoga fakulteta.
Glede tiskanja knjige o prof. Prpiću, Glavni urednik, prof. Tikvić, izvijestio je kako je ona u završnoj fazi i upravo se s lektoricom usuglašavaju pojedinosti.
Promocija knjige bit će na Skupštini u prosincu 2018. ­godine.
Ad. 4. Rasprava po izvješćima i zaključci
Sva izvješća jednoglasno su usvojena.
Ad. 5. Pripreme za 122. Izbornu sjednicu Skupštine HŠD-a
Zapisnik Izvanredne izborne sjednice Skupštine HŠD-a poslan je u Gradski ured za opće poslove Sektor za udruge, Odjel za registraciju udruga, od kojeg smo dobili negativan odgovor za upis odgovorne osobe za zastupanje, navodno zbog neusklađenosti sa Statutom HŠD-a. Naime, njihovo obrazloženje je da se na Izbornoj Skupštini predstavnici biraju na mandat od 4 godine i da ne postoji pojam produženja mandata.
Zbog toga prisiljeni smo Redovitu izbornu sjednicu Skupštine organizirat što ranije, a ne kao što smo planirali u prosincu 2018. godine.
Prijedlog je da se ona održi 23. listopada 2018., kada ćemo se ionako okupiti zbog obilježavanja 120. godišnjice otvaranja Šumarskoga doma.
Kako bi na Redovitoj izbornoj sjednici Skupštine za verifikaciju predložili kandidate, članove Upravnog odbora - predsjednike ogranaka, ogranci (oni čijim predstavnicima ističe mandat) dužni su prije toga održati svoje izborne Skupštine.
Verificiraju se i članovi Upravnog odbora:
Predsjednici/predstavnici sekcija HŠD-a i to:
Hrvatska sekcija za biomasu – mr. sc. Josip Dundović
Sekcija ProSilva Croatia – akademik Igor Anić
Sekcija za zaštitu šuma – prof. dr. sc. Milan Glavaš
Ekološka sekcija – prof. dr. sc. Ivica Tikvić
Sekcija za sport, kulturu i rekreaciju
Od svojih institucija predloženi predstavnici Šumarskih institucija i to:
– Predstavnik Šumarskog fakulteta, Šumarski odsjek
– Predstavnik Šumarskog fakulteta, Drvno tehnološki ­odsjek
– Predstavnik AŠZ
– Predstavnik Hrvatskog šumarskog instituta
– Predstavnik resornog Ministarstva
– Predstavnik HKIŠDT.
Na Skupštini se verificiraju i glavni urednik Šumarskog lista (prof. dr. sc. Josip Margaletić) i ugledni predstavnik šumarske struke (mr. sc. Petar Jurjević).
Na upražnjeno mjesto predsjednika Sekcije za sport, kulturu i rekreaciju predlaže se Damir Miškulin, dipl. ing.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Upravni odbor donosi svoj prijedlog delegatima Skupštine za:
Predsjedništvo HŠD-a i to:
Predsjednik, Oliver Vlainić, dipl. ing.
Dopredsjednik, prof. dr. sc. Ivica Tikvić
Dopredsjednica, mr. sp. Mandica Dasović, dipl. ing.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Za Nadzorni odbor HŠD-a i to:
Marina Mamić, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić i Herman Sušnik, dipl. ing.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad. 6.
• Mr. sc. Josip Dundović najavio je 21. Austrijske dana biomase, koji će se održati u Kufsteinu, Tirol 6. i 7. studenoga 2018. godine.
Upravni odbor odobrio je njemu i prof. Ivici Tikviću sudjelovanje na toj manifestaciji.
• Od kolege mr. sc. Ivana Hodića primili smo zamolbu za pomoć pri izdavanju knjige o šumariji Đurđevac.