DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2018 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Neke zanimljivosti s puta u Poljsku
Jozo Franjić
U razdoblju od 23-26. svibnja 2018. godine boravio sam na 27th Congress of the European Vegetation Survey (EVS), Wrocław (Poland) zajedno s prof. dr. sc. Željkom Škvorcom i doc. dr. sc. Danielom Krstonošićem.
EVS je europska udruga za istraživanje vegetacije koja djeluje u okviru svjetske udruge za istraživanje vegetacije IAVS (International Association for Vegetation Science), a osnovana je 1991. godine. Kongresi se održavaju svake godine, a najviše ih je do sada održano u Rimu (18). Kongres je održan u Wrocławu u jugozapadnoj Poljskoj (sl. 1-2). Na kongresu je bilo 473 sudionika.
Znanstvena izlaganja održana su na Sveučilištu u Wrocławu puna tri dana od 23-25. svibnja, a na njima je prezentirano ukupno 138 usmenih izlaganja, uključujući i pozvana predavanja (3) i 85 postera. Prezentacije su vezane uz staništa biljnih vrsta i njihovo očuvanje, raznolikost tipova vegetacije, povijest vegetacije, vegetacijsku dinamiku i način vegetacijskih istraživanja i analize.
U okviru Simpozija održane su tri jednodnevne ekskurzije 26. svibnja, a mi smo nazočili jednoj pod nazivom Volcanic Heritage of Gόry and Pogόrze Kaczawskie pod vodstvom Kamile Reczyńskae i Krazysztofa Świerkosza. Ekskurzija je održana na području Zapadnih Sudeta (oko 80-100 km jugozapadno od Wroclawa, blizu granice s Češkom i Njemačkom – Kaczawskie). Tijekom ekskurzije posjetili smo šume, livade i pašnjake koji karakteriziraju to područje (usp. sl. 1). Mi smo na simpoziju imali dva usmena izlaganja:
1. Čarni, A., Ž. Škvorc, M. Krstivojević Ćuk, J. Franjić, R. Igić, M. Ilić, D. Krstonošić, D. Vukov, 2018: Diversity of Molinio-Arrhenatheretea communities in climatic gradient along the southern edge of the Pannionian plain.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2018 str. 83     <-- 83 -->        PDF


ŠUMARSKI LIST 11-12/2018 str. 84     <-- 84 -->        PDF

27th Congress of the European Vegetation Survey, Wroclaw, Poland 23-26. 5. 2018. Book of Abstracts 34.
2. Krstonošić, D., A. Čarni, Ž. Škvorc, J. Franjić, M. Temunović, K. Sever, S. Bogdan, I. Katičić Bogdan, 2018: Floristic and ecological characteristics of pedunculate oak (Quercus robur L.) forests in Europe. 27th Congress of the European Vegetation Survey, Wroclaw, Poland 23-26. 5. 2018. Book of Abstracts 53.
Za vrijeme boravka u Wrocławu posjetili smo mnoge znamenitosti (Wrocławski Univerzitet, Crkvu Sv. Elizabete, Trg Solny, Rynek, Wrocławske patuljke, Katedralu Sv. Ivana Krstitelja i mnoge druge). Isto tako posjetili smo izuzetno bogat i lijep Botanički vrt, gdje smo zabilježili mnoge egzotične i interesantne biljne vrste od kojih su neke prikazane u ovome prilogu (usp. sl. 2-10).
Prof. dr. sc. Marilena Idžojtić: DENDROLOGY: CONES, FLOWERS, FRUITS AND SEEDS
Igor Poljak
Početkom studenoga 2018. godine objavljena je nova knjiga autorice prof. dr. sc. Marilene Idžojtić pod naslovom “Dendrology: Cones, Flowers, Fruits and Seeds”. Knjigu je objavio najveći svjetski nakladnik znanstvenih knjiga i časopisa Elsevier, u svojoj prestižnoj ediciji Academic Press. Knjiga je objavljena na engleskom jeziku i sadrži 768 stranica u Letter formatu (216 mm x 280 mm).
Ovoj knjizi prethodila su tri udžbenika dendrologije iste autorice na hrvatskom jeziku: “Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju” (2005), “Dendrologija: list” (2009) i “Dendrologija: cvijet, češer, plod, sjeme” (2013). Autorica je redovita profesorica dendrologije i srodnih predmeta na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Osnova za pisanje ove knjige bio je udžbenik “Dendrologija: cvijet, češer, plod, sjeme” u nakladi Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskih šuma d.o.o. Knjiga na engleskom jeziku proširena je te sadrži značajno više svojti nego hrvatsko izdanje (2020 svojti u odnosu na 852 svojte u hrvatskom izdanju), također sadrži i značajno veći broj fotografija (6644 u odnosu na 4566 fotografija u hrvatskom izdanju), a brojne su fotografije iz hrvatskoga izdanja zamijenjene novima. Izbor svojti u ovoj knjizi napravljen je tako da budu obuhvaćene drvenaste biljke relevantne za europsku dendrologiju, dok je izbor svojti u udžbeniku na hrvatskom jeziku bio sukladan nastavi na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.