DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2018 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Damir Delač
Zapisnik 122. Redovite izborne sjednice Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva
održane 23. listopada 2018. godine, u Novinarskom domu, Perkovčeva 5 u Zagrebu
Sjednica Skupštine sazvana temeljem članka 37. Statuta ­Hrvatskoga šumarskog društva počela je u 1010 sati.
Dnevni red:
1.            Otvaranje Skupštine i pozdravni govori
a)             Usvajanje Dnevnoga reda i utvrđivanje kvoruma
2.           Izbor radnih tijela Skupštine:
a)             Radnog predsjedništva
b)            Zapisničara
c)             Ovjerovitelja zapisnika
d)            Verifikacijsko-kandidacijsko-izbornog povjerenstva
e)            Povjerenstva za zaključke
3.            Izvješće o radu i poslovanju u prethodnoj godini te u proteklom mandatnom razdoblju:
a)             Izvješće predsjednika
b)           Izvješće glavnog urednika Šumarskog lista
c)           Izvješće Nadzornog odbora
4.            Aktualna problematika
5.            Rasprava po izvješćima i zaključci
6.            Razrješnica dosadašnjem Upravnom i Nadzornom odboru
7.            Prijedlog verifikacijsko-kandidacijsko-izbornog povjerenstva i izbori
a)             verifikacija Upravnog odbora HŠD-a
b)            Izbor predsjedništva HŠD-a (predsjednik i dva dopredsjednika)
c)             Izbor Nadzornog odbora HŠD-a (4 člana)
d)            Izbor predstavnika HŠD-a u Skupštinu Hrvatskoga inženjerskog saveza (HIS-a)
8.            Slobodna riječ
Ad. 1.
a) Predsjednik Hrvatskoga šumarskog društva u mandatnom razdoblju 2014.-2018. godine Oliver Vlainić, dipl. ing., pozdravio je sve nazočne skupštinare. Kako je od 94 moguća delegata Skupštine nazočna bilo 82 delegata, utvrdio je kvorum.
Nakon toga prešlo se na usvajanje Dnevnog reda, koji je jednoglasno usvojen.
Ad. 2.
a) Za radno predsjedništvo predloženi su: prof. dr. sc. Josip Margaletić, predsjednik, dr. sc. Sanja Perić, član i Marina Juratović, dipl. ing., član.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
b) Za zapisničara je predložen mr. sc. Damir Delač.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
c) Za ovjerovitelje zapisnika predloženi su: Ivan Krajačić, dipl. ing. i Hranislav Jakovac, dipl. ing.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
d) U Verifikacijsko-kandidacijsko-izborno povjerenstvo predloženi su: Branko Meštrić, dipl. ing., predsjednik, Biserka Marković, dipl. oec., član i Marijan Barulek, dipl. ing., član.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
e) U povjerenstvo za zaključke predloženi su: akademik Igor Anić, mr. sc. Ivan Grginčić i Damir Miškulin, dipl. ing.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad. 3.
Nakon što je Radno predsjedništvo zauzelo mjesta za stolom, predsjednik prof. dr. sc. Josip Margaletić pozdravio je skup i pozvao predsjednika HŠD-a Olivera Vlainića, dipl. ing. da podnese izvješće o radu u proteklom mandatnom razdoblju.
a) Poštovane dame i gospodo, uvažene kolegice i kolege, cijenjene članice i članovi Skupštine!
Hrvatsko šumarsko društvo
Hrvatsko šumarsko društvo za nešto više od dva mjeseca, točnije 26. prosinca 2018. godine navršit će 172. godine