DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2018 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Vol. 76 • br. 5-6
UVODNIK
Da li otkupna cijena drva stabala oštećenih potkornjakom odražava korisnost njihova drva? (Mitja SKUDNIK)
ZNANSTVENA RASPRAVA
Svojstva drva stabala oštećenih potkornjakom (Miha Humar, Davor Kržišnik, Boštjan Lesar)
PREGLEDNA ZNANSTVENA RASPRAVA
Pregled svojstva šumskih tla, relevantnih za oštećenja tla tijekom rada na šumi (Primož BRATUN, Milan KOBAL)
STRUČNA RASPRAVA
Josip Koller - začetnik pošumljavanja krša crnim borom (Franc PERKO)
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Invazivne alohtone vrste prijete našim šumama - LIFE ARTEMIS projekt (Simon Zidar, Maarten de Groot)
LIFE DINALP BEAR projekt za integrirano upravljanje i zaštitu mrkog medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama (Nives Pagon et al.)
Udruga većih šumskih gospodarstava - kratka prezentacija za stručnu javnost (Staš Javornik, Aleš Kadunc)
Belgijski šumari u Sloveniji proveli vježbe doznake (Kristina Sever)
Tri važna šumara između Pohorja i Kozjaka: dr. Max Wraber (Ljudmila Medved)
Vol. 76 • br. 7-8
UVODNIK
Kome su sve namijenjeni planovi upravljanja šumama? (Mitja SKUDNIK)
Planiranje upravljanja šumama jučer, danas, sutra (Marko Kovač)
STRUČNA RASPRAVA
Slovensko planiranje upravljanja šumama na raskrižju: povijest planiranje upravljanja šumama (prvi dio) (Marko KOVAČ)
PREGLEDNA ZNANSTVENA RASPRAVA
Slovensko planiranje upravljanja šumama na raskrižju: analiza sadašnjeg sustava (drugi dio) (Marko KOVAČ)
ZNANSTVENA RASPRAVA
Prijedlog o organizaciji nacionalnog inventara šuma za međunarodno i domaće izvještavanje o održivom gospodarenju šumama (Mitja SKUDNIK, David Hladnik)
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Drvene prirodne vrednote u lokalnoj jedinici Slovenj Gradec (Žiga REPOTOČNIK)
Tradicionalni susret čuvara šuma u Lendavi (Barbara Piškur, Nikica Ogris, Drago Trajber, Marijana Minić).
L´ITALIA FORESTALE E MONTANA / Italian Journal of Forest and Mountain Environments
Vol 72, No 5 (2017)
Uvodni govor na Nacionalnom kongresu silvikulture. Firenca, 1954 (Generoso Patrone)
Proizvodni potencijal i upravljanje šumama četinjača u Italiji (Valerio Quatrini, Walter Mattioli, Raoul Romano, Piermaria Corona)
Vol 72, No 6 (2017)
Talijanska šumska proizvodnja u europskom i svjetskom scenariju na pragu 21. stoljeća (Sergio Incoronato)
Primjena kriterija i pokazatelja održivog upravljanja šumama PEFC certifikata: dvije studije slučaja na Siciliji (Emanuela Lombardo, Federico Maetzke)
Čovjek i okoliš. Zaštita u kasnom srednjem vijeku za brdsko-planinska područja Apenina Marche regije. Prvi dio: općinski statuti Sefro i Fiastra (Vittorio Gualdi)
Vol 72, No 1 (2018)
Kakvo šumarstvo za 21. stoljeće? (Orazio Ciancio)
Vol 72, No 2 (2018)
Inauguriranje 67. akademske godine talijanske akademije znanosti o šumama - Izvješće predsjednika o radu Akademije (Horace Ciancio)
Inauguriranje 67. akademske godine talijanske akademije za šumarstvo - Pozdravne riječi (Alessandro Manni, Marco Marchetti, Sandro Pieroni, Davide De Laurentis, Alessandra Stefani)