DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2018 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Sastav i sukcesija vrsta drveća u Nacionalnom parku Białowieża
Prilagodba srebrne i bijele jele na klimu nizina u zapadnoj Poljskoj
Utjecaj uzgojnih radova na produktivnost jestivih gljiva u šumi
Sadržaj bioaktivnih spojeva u jestivim divljim gljivama
Utjecaj metode sječe i sastava sječke na njihovu kalorijsku vrijednost i sadržaj pepela.
Čimbenici koji određuju aktivnost srne.
Wybrany zeszyt: 2018_2
Metodološke pretpostavke za ekonomsku analizu u planiranju gospodarenja šumama
Određivanje standardne razine administrativnih troškova u šumskim okruzima na temelju sintetskih indeksa poteškoća u upravljanju
Promjene u šumskom podruĉju pod upravljanjem državnih šuma koje proizlaze iz razvoja javne cestovne infrastrukture
Stanje osposobljenosti i opremljenosti operatora motorne pile koja se koristi za sječu u poljskim šumama
Akumulacija makro- i mikronutrijenata u iglicama bijelog bora na staništima crnogoričnih šuma
Propadanje drva crne johe Alnus glutinosa (L.) Gaertn. od micelija Ganoderme lucidum (Curtis) P. Karst. u laboratorijskim uvjetima
Mogućnost uključivanja Sobibór šume u mreže staništa ptica i posebnih područja zaštite.
Wybrany zeszyt: 2018_1
Utjecaj odabranih svojstava tla na site indeks hrasta lužnjaka u Międzyrzec šumskom području
Promjene cijena, volumena i vrijednosti sirovina drvne građe prodane od strane državnih šuma
Makrogljjive pronađene na crnoj johi Alnus glutinosa (L.) Gaertn. pokazuje znakove odumiranja
Usporedba genetske varijabilnosti borova i njihovih potomaka iz rasadničke proizvodnje temeljene na analizama DNA
Procjena uvođenja Carya ovata (Mill.) K.Koch u potencijalno stanište hrasta i graba u šumskoj oblasti Czerniejewo.
Wybrany zeszyt: 2017_12
Białowieża Forest kao biotehnološka žarišna točka
Glacijani refugij u Europi: što znamo o povijesti suvremenih biljnih i životinjskih vrsta
Odziv vegetacije na površinsku vatru u borovoj šumi Peucedano-Pinetum W. Mat. (1962) 1973. u Nacionalnom parku Kampinoski
Karakteristike drveća gniježdenja crnog djetlića u šumi Augustów
Praktični problemi utvrđivanja iznosa najamnina šumskih zemljišta zakupljenih za potrebe ceste na primjeru šumske četvrti Kudypy
Analiza obuhvata podataka u evaluaciji učinkovitosti šumskih područja
Varijabilnost opterećenja i bruto težina vozila u transportu drva
Profitabilnost pošumljavanja poljoprivrednog zemljišta u okviru Programa ruralnog razvoja.
Wybrany zeszyt: 2017_11
Optimiziranje razdoblja ophodnje s gledišta sekvestracije ugljika
Točnost odabranih metoda za određivanje volumena borovog drveta
Prirodno sušenje drva na mjestu sječe
Procjena točnosti metode zaliha šumskog područja temeljenog na stratificiranom uzorkovanju
Odabir elitnih plus stabala bora i ariša za uspostavljanje 1,5 generacijskih sjemenskih nasada
Ispitivanje vodljivosti sjemena bora (Pinus sylvestris L.) i duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) za procjenu klijavosti sjemena
Primjena bliske infracrvene spektroskopije pri izračunavanju trofičkog indeksa tla
Korištenje površina listopadnog drveća od djetlića u dominantno borovin šumskim područjima u jugoistočnoj Poljskoj
Važnost kutija za gniježđenje ptica u šumskim područjima - studija slučaja Nacionalnog parka Wielkopolski.
Napomena: Kako časopisi izlaze na različitim jezicima, često sa djelomičnim ili problematičnim prijevodima sažetaka ili sadržaja, moramo se ograditi od točnosti prijevoda naslova, pa ih dajemo samo orijentacijski, da bi naši čitatelji bar otprilike mogli pratiti o čemu časopis piše. Zainteresiranima svakako preporučujemo korištenje originalnih materijala na webu časopisa. Relativno ažurne linkove na sve časopise možete pronaći na stranicama www.sumari.hr/biblio na linku ČASOPISI U RAZMJENI.