DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2018 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Prostorna autokorelacija biometrijskih obilježja stabala smreke u planinskim staništima
Utjecaj mehaničke pripreme na svojstva tla na području čiste sječe
Načela upravljanja šumama u kontekstu brige za zajedničko dobro i javno zdravstvo u Poljskoj
Toponimi i areal drveća - studija slučaja distribucije bukve u Poljskoj
Utjecaj zalihe u sastojinama bora na utvrđivanje optimalne dobi ekonomske rotacije
Udio i točnost procjene ostataka prerade u ukupnoj količini dobivenog drva
Šumska biomasa kao obnovljivi izvor energije - posljedice za šumarstvo
Drvene vrste koje se koriste u gradnji i proizvodnji svakodnevnih predmeta na području Kielecczyzna od kraja 17. stoljeća do početka 20. stoljeća.
Wybrany zeszyt: 2018_7
Mogućnosti samoizrade malih sortimenata u komercijalnim proredama u sastojinama bora, smreke, bukve i breze
Utjecaj malih rezervoara vode u šumama na radijalni prirast stabala
Dendroklimatološka analiza radijalnih prirasta invazivnih vrsta Acer negundo L. i Fraxinus pennsylvanica Marshall u dolini rijeke Warta
Šume četinjača u Europi - tradicija, trenutni status i perspektive
Prostorna distribucija drvnog otpada u Europi
Zimska prostornu raspodjelu jelena Dama dama u borealnoj šumi
Postavljaju li alternativne metode sadnje hrastovih sastojina povoljne uvjete za Collembola vrste?
Procjena broja ličinki melolonthine u zamkama od piljevine u mladim plantažama bora (Pinus sylvestris L.)
Zaštitne šume u Poljskoj – pregled povijesti u odnosu na Europu
Atraktivnost događanja u šumama Poljske i Češke.
Wybrany zeszyt: 2018_6
Metode za određivanje volumena breze (Betula pendula Roth)
Utjecaj Viscum album ssp. austriacum (Wiesb.) Vollm. na radijalnom rastu stabla Pinus sylvestris L.
Upotrebljivost podataka OpenStreetMap u šumama
Odabrani aspekti održivog korištenja šuma s obzirom na program održivog razvoja – poljski primjer
Trendovi duljine toplinske vegetacije u sjeveroistočnoj Poljskoj
Učinak srebrnih i bakrenih nanočestica na rast i kontrolu slabljenja bolesti bora (Pinus sylvestris L.) u rasadniku Spychowo
Utvrđivanje profila hlapivih metabolita proizvedenih iz Trametes versicolor izolata koji su antagonistički prema Armillaria spp.
Čistine u šumskim ekosustavima: oblikovanje, distribucija, ekološka važnost i preporuka za zaštitu.
Wybrany zeszyt: 2018_5
Promjene u šumama planine Bieszczady
Šumske površine u Poljskoj na temelju nacionalnog inventara šuma
Problem masovnog odumiranja smreke u Šumskom promotivnom kompleksu “Białowieża Forest”
Obična bukva (Fagus sylvatica L.) poljskih provenijencija u eksperimentima osnovanim 1993. godine u šumskim okruzima Oleszyce i Baligród
Primjena ITGL-a u procjeni post-poljoprivrednih tala s prirodnom regeneracijom breze
Učinkovitost Mimic 240 LV u zaštiti bora Pinus sylvestris L. protiv kukuljica Lymantria monacha L. i lutki Dendrolimus pini L.
Širina pojasa procjenjivača distribucije DBH u sastojinama crne johe (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) iz zapadnog dijela Sandomierz bazena
Šumske karte poljskog kraljevstva u središnjem arhivu povijesnih zapisa u Varšavi.
Wybrany zeszyt: 2018_4
Kakvoća podstojnih hrastova ispod krošanja borovih sastojina
Točnost procjene mase jele na osnovi pretvorbenih faktora volumena – težine
Biološka raznolikost zajednice gljiva na iglicama borova zaraženih jesenskim propadanjem iglica
Dinamika resursa mrtvog drveta u Świnia Góra strogom prirodnom rezervatu
Društvene sklonosti vezane uz trčanje kao oblik aktivnog korištenja slobodnog vremena
Sudjelovanje javnosti u planiranju upravljanja u privatnim šumama
Smrtnost beskralježnjačke faune na pješačkim stazama ovisno o njihovoj širini i položaju
Sastav hrane zvijeri u Nacionalnom parku Gorce
Procjena tla iz Starog grada u Ščečinu kao potencijalnog šumskog staništa pomoću indeksa trofizama šumskog tla
Wybrany zeszyt: 2018_3
Utjecaj vrste šumskog staništa na dohodak od ranih i kasnih pozitivnih proreda
Nagib staništa smreke u Beskid Śląskim gorama
Meteorološki uvjeti nastanka štete od vjetra od 11. do 12. kolovoza 2017. u šumama središnje zapadne Poljske