DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2018 str. 102     <-- 102 -->        PDF

SOUTH-EAST EUROPEAN FORESTRY (SEEFOR)
SEEFOR Vol 9 No 1 (2018)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Šumska vegetacija drveća tvrdog drva duž rijeke Mirne u Istri (Hrvatska) (Vukelić J, Korijan P, Šapić I, Alegro A, Šegota V, Poljak I)
Prinos sjemena i morfološke varijacije bukvice u četiri populacije bukve (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj (Gavranović A, Bogdan S, Lanšćak M, Čehulić I, Ivanković M)
Genetska raznolikost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u klonskim plantažama u Hrvatskoj, procijenjena pomoću nuklearnih i kloroplastičnih mikrosatelita (Katičić Bogdan I, Kajba D, Šatović Z, Schüler S, Bogdan S)
Korelacija veličine ploda s morfofiziološkim svojstvima i klijavošću sjemena oskoruše (Sorbus domestica L.) (Drvodelić D, Oršanić M, Vuković M, Jatoi Ma, Jemrić T)
Regeneracija bora u uvjetima zagađivanja magnezitom u južnom Uralu, Rusija (Mohnachev P, Menshikov S, Makhniova S, Zavyalov K, Kuzmina N, Potapenko A, Ayan S, Laaribya S)
Mjerenja tla u kontekstu planiranja operacija sječe i promjenjivih klimatskih uvjeta (Đuka A, Poršinsky T, Pentek T, Pandur Z, Janeš D, Papa I)
Potrošnja goriva forvardera u nizinskim šumama hrasta lužnjaka (Pandur Z, Šušnjar M, Bačić M, Lepoglavec K, Nevečerel H, Đuka A)
Praćenje zdravstvenog stanja stabala u Park šumi Maksimir pomoću metoda daljinskog mjerenja (Zagoranski F, Pernar R, Seletković A, Ančić M, Kolić J).
SYLWAN
Radi velikog obima prispjelih brojeva ovog časopisa u nastavku dajemo samo informativni pregled naslova članaka u vrlo grubom prijevodu za brojeve 11(2017) do 8(2018). Zainteresirani mogu detaljnije pogledati članke koji bi ih ev. zanimali na https://sylwan.lasy.gov.pl
Wybrany zeszyt: 2018_9
Šišmiši kao potencijalni biološki agensi za kontrolu štetočina u šumi
Vrijednost drva odabranih sastojina bukve i jele na planinama Beskidy
Rezultati preliminarnih istraživanja genetske varijacije i genetske diferencijacije između populacija brijesta (Ulmus glabra Huds.) u Poljskoj
Količina i vrijednost drva bagrema i duglazije u državnim šumama u Poljskoj
Sadržaj Cu, Mn i Zn u tlima intenzivnih stanja praćenja u sjevernoj i središnjoj Poljskoj
Odabrani aspekti privatnog upravljanja šumama u Poljskoj
Prostorna diferencijacija turističke i rekreacijske infrastrukture u državnim šumama u Poljskoj
Obrazovna suradnja šumskih okruga državnih šuma s perspektive parkova prirode
Zahtjevi za rekreacijom jahanjem u poljskim šumama.
Wybrany zeszyt: 2018_8
Procjena oštećenja šuma uzrokovana olujom u kolovozu 2017., koristeći Sentiel-2 satelitske podatke
Utjecaj strategije zaštite šuma na pojavu Ips typographus (L.) u dolini Kościeliska u Nacionalnom parku Tatra