DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2018 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Ključna uloga šuma u razvoju Tertium quid (Marc Palahi)
Problemi i budućnost statistike šumarstva u Italiji. Okvir ISTAT istraživanja u Nacionalnom statističkom programu (Sonia Marongiu, Roberto Gismondi)
Čovjek i okoliš. Srednjovjekovna događanja od velike važnosti u povijesti šuma Južne Italije (Vittorio Gualdi).
LEŚNE PRACE BADAWCZE / Forest Research Papers
Leśne Prace Badawcze, 2018, Vol. 79 (1)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Procjena širenja na veće udaljenosti pasjeg trna (Hippophaë rhamnoides L.) na unutrašnjoj hrpi jalovine rudnika Bejchatów
Sadržaj klorofila a i klorofila b u listovima vrsta podstojne etaže u šumama hrasta i graba u stepama u zapadnoj Ukrajini
Evaluacija koridorske metode za uzgoj hrasta (Quercus sp.) na primjeru istraživačkih objekata u šumskim okruzima Mircze i Kościan
Anomalije temperature zraka u pokusnim šumama u Rogówu 1924.-2015
Prostorna varijabilnost tokova CO2 na livadama i šumskim tlima u zapadnom dijelu Wzniesienia Łódzkie
Utjecaj raspršenja atmosferskog svjetla na mjerenja refleksije tijekom fotogrametrijskih letova na niskim nadmorskim visinama iznad šumskih područja
Određivanje pretvorbenih faktora za šume borova i smreke srednje veličine
Ciljevi šumarske politike u Poljskoj u svjetlu aktualnih ciljeva šumarstva u Europi: Dio 1. Procesi šumarske politike u Europi
PREGLEDNI ČLANCI
Pojava životinja u fragmentiranim šumskim staništima - važni čimbenici u plohama i krajoliku.
Leśne Prace Badawcze, 2018, Vol. 79 (2)
Utjecaj klimatskih uvjeta i onečišćenje zraka na radijalni rast običnog bora (Pinus sylvestris L.) u Szczecinskim gradskim šumama
Vitkost stabala u staništima bagrema
Sastav prehrane vuka (Canis lupus L.) u Wigry National Parku
Učestalost i debljina snježnog pokrova u podnožju masiva Babia Góra u zimskim godinama 1960/61 do 2014/15
Varijabilnost higroklimatskih uvjeta šumske vegetacije u Poljskoj tijekom razdoblja 1951-2015
Odabrane osobine jelovih češera (Abies alba Mill.) u kontekstu procesa pridobivanja i kvalitete sjemena
Trčanje u šumskim područjima - analiza aktivnosti koje poduzimaju državne šume
Ciljevi šumarske politike u Poljskoj u svjetlu aktualnih ciljeva šumarstva u Europi: Dio 2. Prioritet šumarske politike u Europi
Biljne zajednice doline rijeke Czerwona Woda (nacionalni park Stołowe Mountains).
KRATKI PRILOZI
Obrazovni aspekti struke “operator šumskog stroja” s obzirom na rezultate istraživanja.
Leśne Prace Badawcze, 2018, Vol. 79 (3)
Ciljevi šumarske politike u Poljskoj u svjetlu aktualnih ciljeva šumarstva u Europi: Dio 3. Europski prioriteti za šumarsku politiku u poljskim programima i strategijama
Promjene u sintetskom indeksu održivog upravljanja šumama na razini regionalnih uprava državnih šuma u razdoblju od 1993. do 2013. godine
Utjecaj priobalne šume na toplinske uvjete malih nizinskih potoka tijekom ljeta
Dinamika gustoće, sastav prehrane i produktivnost populacije običnog kobca (Accipiter nisus L.) u središnjoj Poljskoj
Grupiranje šišmiša u fragmentiranim šumskim kompleksima kod Rogova (središnja Poljska)
Utjecaj početne napetosti na oštricu lančanih pila i učinkovitost rezanja
Utjecaj relativne vlage na požare u šumama Srednje Poljske
Aspekti reprodukcije Clathrus archeri (Berk.) prolazak re-situ metodom u Nacionalnom parku prirode Hutsulshchyna.
PREGLEDNI ČLANAK
Procjena učinkovitosti u upravljanju šumama - pregled literature.
RADOVI ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU / WORKS OF THE FACULTY OF FORESTRY UNIVERSITY OF SARAJEVO
Volume 47, Issue 1
Antioksidacijski kapacitet i sadržaj fenola ekstra kata lišća i kore Fraxinus ornus L. i Fraxinus pennsylvanica Marsch. (Tahirović, A., Bašić, N ., Avdibegović, S.)
Komparativna analiza strukture, mrtvog drveta i florističkog sastava prašume i gospodarske šume bukve i jele na planini Bjelašnici (Višnjić, Ć., Vojniković, S., Balić, B., Mekić, F., Ivojević, S.)
Analiza šumskih kamionskih puteva u cilju planskog otvaranja šuma na području GJ Gornja Rakitnica, ŠGP Trnovsko (Sokolović, Dž., Halimić, N., Gurda, S., Bajrić, M., Halilović, V., Knežević, J., Hodžić, A.)