DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2018 str. 88     <-- 88 -->        PDF

DAN INŽENJERA 2018. GODINE
Damir Delač
2. ožujka 2018. godine u Zagrebu, na Građevinskom fakultetu obilježen je Dan inženjera RH. Uz brojne goste i članove HIS-a skupu su nazočili potpredsjednik vlade RH Predrag Štromar, ministrica Blaženka Divjak, rektor zagrebačkog sveučilišta Damir Boras te domaćin, dekan Građevinskog fakulteta, Neven Kuspilić.
TEMA – „INDUSTRIJA 4.0“ Izazovi i perspektive
Kvantni skok u području digitalizacije, otvaranje novih mogućih kreativnih zanimanja, digitalizacija društva i gospodarstva zahtijeva bitne promjene, ne samo u sustavu formalnog obrazovanja, već intenzivno i kontrolirano uključivanje neformalnog i informalnog obrazovanja, odnosno cjeloživotnog obrazovanja, ali i obrazovanja široke javnosti, koja može utjecati pozitivno, međutim i vrlo negativno, poticana ambicijama neobrazovanih, neodgovarajuće obrazovanih i neinformiranih, o čemu svjedočimo gotovo svakodnevno.
UVODNA IZLAGANJA
PREDSJEDNICA HIS-A Prof. dr. sc. VJERA KRSTELJ - HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ - 140 GODINA (1878. – 2018.)
Povijesni razvoj:
• 1878. osnovan Klub inžinirah i arhitektah u Zagrebu
• 1884. mijenja ime u Društvo inžinira i arhitekta u Zagrebu
• 1891. inicira prve rasprave o visokom tehničkom obrazo­vanju
• 1894. mijenja ime u Društvo inžinira i arhitekta u Hrvatskoj i Slavoniji
• 1898 podnosi molbu za ustrojenje inženjerskog odjela Visoke tehničke škole u Zagrebu – odbijeno
• 1903. ponovljeni postupak
• 1919/20 osnovanu Tehničku visoku školu upisalo je prvih 255 studenata
• Ona je 1926. kao Tehnički fakultet ušla u sastav Sveučilišta u Zagrebu.
DAN INŽENJERA REPUBLIKE HRVATSKE obilježavamo u cilju promicanja strateškog pozicioniranja inženjerstva u interesu održivog razvoja
Misija:
Okupljanje inženjera / inženjerskih udruga i potrebnih institucija radi zajedničkog djelovanja, uključujući također promociju i bolje razumijevanje potrebnog utjecaja inženjera na razvoj znanosti, tehnologije i obrazovanja, a time na unapređenje gospodarstva što donosi bolju kvalitetu života.

ŠUMARSKI LIST 7-8/2018 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Danas:
• 32 članice različitih inženjerskih struka, 20 000 inženjera
• Putem članstva u FEANI-u povezuje se u veću obitelj od 34 nacionalne članice i približno 3,5 milijuna inženjera u Europi.
Prioriteti :
• Razvoj tehnologije i gospodarstva Hrvatske jako ovisi o utjecaju inženjera u postizanju znanstvenog, stručnog, javnog i službenog stajališta o bitnim tehničkim, ekonomskim, proizvodnim i drugim pitanjima.
• Poticanje i podupiranje članica u nastojanjima da se ovaj potrebni utjecaj inženjerskih struka što prije ostvari.
Teme Dana inženjera:
2015. godine, domaćin: Ministarstvo gospodarstva RH - OBRAZOVANJE
2016. godine, domaćin: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva - PRIORITETI U ENERGETSKOJ STRATEGIJI
2017. godine, domaćin: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet - ŠUME, DOBRA OD INTERESA I OSOBITE DRŽAVNE ZAŠTITE, ULOGA DRVNE TEHNOLOGIJE I ŠUMARSTVA U KRUŽNOJ EKONOMIJI.
Ciljevi i djelatnost HIS-a – obrazovanje;
• Utjecaj na svim razinama formalnog obrazovanja za poticanje i stjecanje znanja i kompetencija u STEM području;
• Organiziranje i podrška cjeloživotnog neformalnog obrazovanja, evidencija te evaluacija informalnog obrazovanja za potrebe mobilnosti unutar Europske unije i šire;
• Sudjelovanje u projektima, pretežno europskim projektima, s temom usklađivanja i priznavanja inženjerskih kvalifikacija u Europi, te projektima za unapređenje i usklađivanje obrazovanja potrebama razvoja.
Projekt – „Zelena gradnja”
• Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju – P.04.2.1.02.0127; Ugovor - 1.3.2018
• Iznos: Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 1.160.156,28 kuna.
• Formalono obrazovanje; Cilj projekta je osposobiti 40 studenata diplomskih studija s različitih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu praktičnim znanjima i vještinama za provođenje projekata na području zelene gradnje, kroz suradnju udruga i fakulteta, čime će se izgraditi i osnažiti obrazovni, stručni i analitički kapaciteti udruga, te uspostaviti održivi program društveno korisnog učenja na fakultetima.
Partneri HIS-a na projektu:
• Udruge HIS-a:
– HSZG, Hrvatski savjet za zelenu gradnju.
– HSGI, Hrvatski savez građevinskih inženjera
• Sveučilište u Zagrebu:
– Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
– Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
– Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
– Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Progospodarska politika mora uvažiti sljedeće činjenice:
Ako gospodarstvo Hrvatske čine poljoprivreda, prehrambena, drvoprerađivačka i metaloprerađivačka industrija, brodogradnja, graditeljstvo, elektroindustrija, kemijska/naftna, tekstilna industrija, uz telekomunikacije i komunikacije kopnom, zrakom, vodama, uz potrebnu sigurnost ljudi i dobara te zaštitu okoliša onda ta područja moraju osmisliti i upravljati stručnjaci STEM područja treba osigurati “ravnopravnu zastupljenost inženjera” u svim tijelima kojima se utječe na gospodarstvo od lokalnih uprava do uprava na razini države.
Preporuka Vijeća EU o Nacionalnom programu reformi - za Hrvatsku:
• Vijeće EU uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju EU Sudjelovanje u programima obrazovanja odraslih vrlo je nisko, kao i rashodi za aktivne politike tržišta rada, mjere prekvalifikacije i cjeloživotno obrazovanje te njihova pokrivenost.
• Osposobljavanje nije dovoljno usmjereno na starije i niskokvalificirane radnike i dugotrajno nezaposlene, koji se obično suočavaju s posebnim izazovima u pogledu zapošljavanja.
• Kasni se s izradom novog zakonodavstva kojim bi se poboljšala kvaliteta ustanova, programa i nastave za obrazovanje odraslih.
Preporuka Vijeća EU o Nacionalnom programu reformi – program konvergencije-EU-kohezijska politika
Konstatacija Vijeća EU:
• Još nije uveden sustav za priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja, NFIF.
HIS - Odgovor
• Trebamo i očekujemo podršku u primjeni razvijenih i stečenih znanja za evaluaciju neformalnog i validaciju informalnog obrazovanja tako potrebnog na tržištu. (NFIF ERASMUS +) U očekivanju smo podrške.

ŠUMARSKI LIST 7-8/2018 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Energy and Industry 4.0
Conclusions
• Wind and solar are coming, but difficult to integrate
• Integration of power, heating, cooling, water and transport system necessary - > smart energy systems - > Industry 4.0
• Great time for engineers, developers, regions, small companies, prosumers!
• Demand response by DHC + HP + EV critical for transition

ŠUMARSKI LIST 7-8/2018 str. 91     <-- 91 -->        PDF

IZLAGANJA
Mr. sc. ŽELJKO UHLIR, MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, DRŽAVNI TAJNIK: KAMO IDE HRVATSKO GRADITELJSTVO?
Udio graditeljstva u bruto domaćem proizvodu u Republici Hrvatskoj i EU
Kamo ide hrvatsko graditeljstvo?
• Globalizacija
• Slobodan promet roba i usluga (u svim smjerovima).
• Prostorni razvoj
• Prema novoj Strategiji prostornog razvoja RH posebno se naglašavaju preporuke za odmjereno korištenje prostorom te orijentacija prema unapređivanju već korištenog prostora i to:
• urbanom preobrazbom napuštenih prostora i boljim gospodarenjem nekretninama, posebno onima u javnom vlasništvu,
• urbanom sanacijom prostora s narušenim prostorno-funkcionalnim odnosima kao što su prostori nezakonite gradnje.
• 4. industrijska revolucija
• Umrežavanje velikih područja kao što su robotika, Big Data analiza i umjetna inteligencija omogučavaju brži napredak i otvaranje novih područja (autonoman promet, autonomne zgrade, visoka en. učinkovitost...).
• Edukacija
• Novi materijali, nove tehnologije, specijalizacija + interdisciplinarnost.
Globalni trendovi u graditeljstvu
Daljnji razvoj graditeljstva
• Graditeljstvo u RH čvrsto je povezano sa: energetikom, prometom i turizmom.
• Za značajniji razvitak graditeljstva nužna je uska suradnja:

ŠUMARSKI LIST 7-8/2018 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Prof. dr. sc. NEVEN DUIĆ, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE: ENERGETSKA TRANZICIJA I INDUSTRIJA 4.0
Global installed generation capacity net change, 2016 [GW]
Wind share in electricity demand 2015/16/17
Elektrifikacija transporta je počela
Solar share in electricity demand 2016

ŠUMARSKI LIST 7-8/2018 str. 90     <-- 90 -->        PDF

PREDSJEDNIK AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI (ATZ), Prof. dr. sc. VLADIMIR ANDROČEC, PRIKAZAO JE RAD AKADEMIJE KROZ 25 GODINA NJEZINA POSTOJANJA.
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ – www.hatz.hr), utemeljena je 19. siječnja 1993. u Zagrebu, kao znanstvena organizacija eminentnih vrhunskih znanstvenika iz područja tehničkih i biotehničkih znanosti u Hrvatskoj i inozemstvu.
Akademija je 2009. uvrštena u Registar znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH.
Vizija i misija Akademije:
• Biti vodeća kreativna i inovativna multidisciplinarna zajednica znanstvenika inženjerskih struka;
• Vrsno i aktivno doprinositi razvoju tehničkih i biotehničkih znanosti i prijenosu tehničkih znanja važnih za probitak i napredak hrvatskog gospodarstva i dobrobit ljudi;
• Zagovarati sigurnu i korisnu uporabu tehnologija, zaštitu okoliša i ljudi od njihove neprikladne primjene;
• Promicati profesionalizam i odgovorno ponašanje uz uvažavanje visokih etičkih normi.
Dosadašnji predsjednici Akademije 1993-2018.:
• Akademik Josip Božičević, prvi predsjednik Akademije (1993-1995. i 1995-1997.)
• prof. dr. sc. Juraj Božičević (preminuo 2016.), drugi predsjednik Akademije (1997-1999., 1999-2001. i 2001-2003.)
• Prof. emer. dr. sc. Zlatko Kniewald, treći predsjednik Akademije (2003-2005. i 2005-2009.)
• Prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković, četvrti predsjednik Akademije (2009-2013.)
• Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, peti predsjednik Akademije (2013-2017. i 2017-2021. – drugi mandat u tijeku).
Akademija u svom članstvu trenutno broji:
Članovi Akademije              88
Emeritusi Akademije           84
Suradnici Akademije           81
Međunarodni članovi Akademije      13
Počasni članovi Akademije 10
Podupirući članovi Akademije           59
UKUPNO               335
Rad Akademije organiziran je u:
• 14 odjela
• 5 stalnih odbora
• 7 centara
• Znanstvenom vijeću
• Gospodarskom vijeću
• Skupštini
• Predsjedništvu
• Upravi.
Odjeli Akademije:
1. Odjel arhitekture i urbanizma
2. Odjel bioprocesnog inženjerstva
3. Odjel elektrotehnike i elektronike
4. Odjel energijskih sustava
5. Odjel građevinarstva i geodezije
6. Odjel grafičkog inženjerstva
7. Odjel informacijskih sustava
8. Odjel kemijskog inženjerstva
9. Odjel komunikacijskih sustava
10. Odjel prometa
11. Odjel rudarstva i metalurgije
12. Odjel strojarstva i brodogradnje
13. Odjel sustava i kibernetike
14. Odjel tekstilne tehnologije.
Odbori Akademije:
1. Odbor za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju
2. Odbor za međunarodnu suradnju
3. Odbor za etiku
4. Odbor za nagrade
5. Odbor Znanstvenog fonda
Centri Akademije:
1. Biotehnički centar
2. Centar za razvojne studije i projekte
3. Centar za zaštitu okoliša i razvoj održivih tehnologija
4. Centar za geoinformacije i kartografiju
5. Centar za grafičko inženjerstvo
6. Centar za prometno inženjerstvo
7. Centar za cjeloživotno obrazovanje.
Međunarodna suradnja:
• Akademija je od 2000. godine članica CAETS-a (International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences – www.caets.org), sa sjedištem u Washingtonu, DC, SAD.
• Akademija je od 2005. članica Euro-CASE-a (European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering – www.euro-case.org), sa sjedištem u Parizu, Francuska.

ŠUMARSKI LIST 7-8/2018 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Prof. dr. sc. IVAN PETROVIĆ, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA:
INDUSTRIJA 4.0 – IZAZOVI I PERSPEKTIVE
Četiri industrijske revolucije
Što je Industrija 4.0 ?
• Industrija 4.0 je kolektivni pojam za aktualne trendove
automatizacije i razmjene podataka u proizvodnji.
• Vizija pametnih tvornica zasniva se na tehnološkim konceptima
kibernetsko-fizikalnih sustava (CPS), Interneta
stvari i Interneta usluga.
CPS
Temeljne tehnologije I4.0
I4.0 – CPS, IoT i IoS • Briše granice između digitalnog, fizičkog i biloškog
• Brzina promjena
• Eksponencijalna, a ne linearna kao u I1.0 do I3.0
• Opseg djelovanja
• Sve industrijske grane u svim državama
• Utjecaji na sustave
• Širina i dubina promjena transformirat će ne samo proizvodne sustave nego i društvene i političke sustave

ŠUMARSKI LIST 7-8/2018 str. 95     <-- 95 -->        PDF

I4.0 - izazovi i prilike 10 glavnih vještina relevantnih za I4.0
Prof. dr. sc. GORDANA HRELJA KOVAČEVIĆ, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GRAĐEVINSKI FAKULTET: PROJEKT PELJEŠKI MOST
Položaj mosta:
• južni dio Hrvatske, uključujući grad Dubrovnik, trenutačno je odvojen od ostatka Hrvatske uskim obalnim pojasom koji pripada Bosni i Hercegovini
• novi most koji premošćuje zaljev između hrvatskog kopna i Pelješkog poluotoka omogućit će njihovo povezivanje i daljnji razvoj Pelješkog poluotoka i pridruženih otoka

ŠUMARSKI LIST 7-8/2018 str. 96     <-- 96 -->        PDF

• na sjeverozapadu uvale, kod Neuma nalazi se dio koji pripada Bosni i Hercegovini
• pomorska granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine nalazi se u ekvidistantnoj liniji između poluotoka Pelješac (Hrvatska) na jugozapadu i poluotoka Klek (Bosna i Hercegovina) na sjeveroistoku
• most se nalazi u vrlo osjetljivom ekološkom području Malostonskog zaljeva koji je zaštićen Naturom 2.000
• područje Malostonskog zaljeva je ekološki vrlo osjetljivo i bilo kakav veći morski promet može ugroziti osjetljivu biološku ravnotežu jednog od posljednjih europskih prirodnih staništa školjaka
• širina prepreke na razini mora iznosi približno 2.140 m
• na najvećem dijelu prijelaza dubina mora je približno stalna i iznosi oko 27 m.
Prva rješenja mosta počela su se razrađivati 2003, 2004. godine
• gredne, ovješene i viseće varijante
• čelični, betonski i spregnuti rasponski sklopovi

ŠUMARSKI LIST 7-8/2018 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Geološki profil temeljnog tla
• dubina do stijene varira uzduž mosta, između 75 m i 102 m na središnjem dijelu prijelaza i oko 39 m uz Pelješku obalu
• prijelaz je širok oko 2.140 m na razini mora i 2.380 m na razini nivelete
• dubina mora se približno kreće oko 27 m.
Seizmički uvjeti
• potres magnitude M > 6 zabilježen unutar 100 km udaljenosti od mosta.
Vjetar
• prema Meteorološkoj podlogi za izradu SUO Most kopno – poluotok Pelješac, koju je izradio Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske, Komarna, a time i čitavo područje mosta kopno-poluotok Pelješac pripada u III zonu opterećenja vjetrom (30 m/s < Vo < 35 m/s)
• maksimalne trenutne brzine vjetra (maksimalni udari) za koje možemo očekivati da budu premašene u prosjeku jednom u 50 godina iznose 44,2 m/s za vjetar NNE smjera

ŠUMARSKI LIST 7-8/2018 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Plovni profil
• plovni profil u fazi idejnog rješenja, definiran od Hrvatskih cesta: 150,0 m x 30,0 m
• nakon toga visina slobodnog profila povećana je sa 30 na 35 metara, što se činilo dovoljno za sve brodove koji bi u budućnosti mogli uplovljavati u luku Neum
• područje Malostonskog zaljeva je ekološki vrlo osjetljivo i bilo kakav veći morski promet može ugroziti osjetljivu biološku ravnotežu jednog od posljednjih europskih prirodnih staništa školjaka.
Osnovni podaci / zahtjevi za projektiranje mosta
• lokacija mosta nalazi se u zoni velike seizmičke aktivnosti, u blizini aktivnih rasjeda
• jaki vjetrovi
• glavni zahtjevi kod projektiranja mosta
• visoka niveleta mosta (50 - 90 m iznad morskog dna)
• nepovoljni uvjeti temeljenja
• visoka seizmička aktivnost na lokaciji mosta
• zbog ovih ograničenja, bilo je potrebno smanjiti ukupnu vlastitu težinu mosta, pogotovo vlastitu težinu rasponskog sklopa, što je ostvareno odabirom čeličnog sklopa
• širina mosta ?
Idejni projekti: razrađeno je preko 10 različitih idejnih rješenja, uključujući grede, rešetke, lukove i ovješene mostove
• Četiri gredne inačice sa čeličnim rasponskim sklopom za širinu prometnice od 10,9 m i ukupnu širinu mosta od 12,5 m
• Šest različitih inačica (gredne, lučne i ovješene inačice) razmatrane su za povećanu širinu mosta od 15,0 m.

ŠUMARSKI LIST 7-8/2018 str. 99     <-- 99 -->        PDF

• rasponski sklop je kontinuiran od upornjaka U1 na strani kopna (Komarna) do upornjaka U18 na Pelješcu (Brijesta)
                L=72,00+96,00+5x120,0+150,0+568,0+150,0+5x120,0+96,0+72,00=2.404,0
• konstruktivni sustav rasponskog sklopa nad plovidbenim otvorom i     obostrano priležećim otvorima je ovješeni most s lateralnim ovješenjem, koji dominira cijelim prijelazom, a prilazni rasponi od obje obale premošteni su grednim konstruktivnim sustavom
• ovješeni most je simetričan, glavnog raspona l=568,0 m, s obostranim                priležećim rasponima od po 150,0+120 m
• kose zatege završavaju na stupovima S7 i S12
• sa po dva stupa u postranim otvorima ostvarena je dovoljna krutost glavnog raspona od 568,00 m
• rasponski sklop glavnog mosta pridržan je kosim vješaljkama na uzdužnom razmaku od 20,0 m, samo prve vješaljke kod pilona ugraditi će se na udaljenosti od 30,0 m od osi pilona
• usvojena je prometna širina mosta sa širinom kolnika 17,00 m i obostranim      servisnim trakovima od 2,00 m u koje su smještene odbojna ograda i sidra za zatege na ovješenom dijelu mosta
• ukupna širina mosta iznosi 21,00 m
• ova povećana širina ponajprije je odabrana za ostvarivanje dovoljne poprečne krutosti mosta u glavnom rasponu L=568,0 m
• osim toga ova širina kolnika dopušta prenamjenu mosta u četverotračni most sa srednjim razdjelnim pojasom, širine od 2,0 m, kada se za to ukaže potreba

ŠUMARSKI LIST 7-8/2018 str. 100     <-- 100 -->        PDF

• 2010. godine provedeni su dodatni istražni radovi za svako stupno mjesto
• Investitor je najprije usporio, a 2012 godine konačno i u potpunosti zaustavio gradnju zbog ekonomske krize.
2013. godina
• Nakon stupanja Hrvatske u Europsku uniju došlo je do promjena u prometnim zahtjevima, te se javila potreba za novim, alternativnim rješenjima Pelješkog mosta
• Zahtijevajući ekonomski isplativije rješenje investitor – Hrvatske Ceste potpisali su ugovor o novom rješenju sa Konzorcijem: Građevinski Fakultet Zagreb i Ponting/Pihenbaher Consulting Engineers
• Ugovorom su propisani sljedeći zahtjevi:
• Most sa dvije prometne trake i razdjelnim pojasom
• Obavezni vjetrobrani za zaštitu od vjetra, kako bi se osigurali prometni uvjeti i u situacijama ekstremnog vjetra
• Linija nivelete projektirana u originalnom rješenju je prihvaćena
• Krajnji rasponi, kao i ukupna duljina mosta ostavljena je jednaka kao i u prvotnom rješenju kako bi se iskoristili već izgrađeni djelovi donjeg ustroja
• Ranije spomenuti Konzorcij ponudio je dva alternativna rješenja:
• Gredni čelični most sandučastog poprečnog presjeka
• Ekstrados most sa kosim zategama
• Gradnja mosta je započela 2008. izgradnjom upornjaka i stupova na kopnenoj i pelješkoj strani
• 2010. godine provedeni su dodatni istražni radovi za svako stupno mjesto
• investitor je najprije usporio, a 2012 godine konačno i u potpunosti zaustavio gradnju zbog ekonomske krize.