DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2018 str. 88     <-- 88 -->        PDF

ratnom tematikom. Povijesni park Fort Davis bio je prvi u kojem su sudionici tih rekonstrukcija bili obučeni u odjeću iz razdoblja koje predstavljaju.
Preispitivanjem pojedinih neodgovarajući interpretativnih programa “žive povijesti”, shvaćeno je, kao i kod centara za posjetitelje, da ne treba baš svaki park “živu povijest” da bi se učinkovito interpretirao.
U povijesnome parku Fort Point pokrenut je program žive okolišne edukacije: djeca su tijekom ljetnoga kampa mogla provesti dan i noć u parku vježbajući, stražareći i jedući hranu istovjetnu onoj koju su jeli stražari 19. stoljeća. Program se pokazao kao iznimno popularan i uspješan, pa je proširen i na neka druga povijesna područja.
Na poziv za suradnjom s NPS-om F. Tilden ušao je u područje interpretacije i zauvijek promijenio profesiju. Zabrinut zbog kvalitete interpretativnih programa u parkovima koje je posjećivao našao se potaknutim napisati knjigu “Tumačenje naše baštine” (1957).
U istoj navodi šest temeljnih načela interpretacije:
1. Svaka interpretacija koja ne uspije ono što je izloženo ili opisano povezati s dijelom osobnosti ili doživljajima posjetitelja bit će beživotna.
2. Informiranje, kao takvo, nije interpretacija. Interpretacija je otkrivanje temeljeno na informacijama. Ali posve drukčije. Međutim, svaka interpretacija uključuje i informiranje.
3. Interpretacija je umjetnost koja kombinira mnoge vještine, bilo da su predmet tumačenja znanstveni, povijesni ili arhitektonski materijali.
4. Glavni cilj interpretacije nije poučavanje, već provokacija.
5. Interpretacija bi trebalo težiti predstavljanju cjeline, a ne izdvojenih dijelova te mora biti upućena čovjeku kao cjelini, a ne nekom njegovom aspektu.
6. Interpretacija upućena djeci (recimo, do navršene dvanaeste godine) ne bi trebalo biti pojednostavljenje prezentacije odraslima, već bi trebala slijediti sasvim drukčiji pristup; u najboljem slučaju, to će zahtijevati potpuno odvojeni program.
Proteklih 60 godina Tildenova su načela ostala vrlo važna za tumače širom svijeta. Larry Beck i Ted Cable objavili su 2002. knjigu “Interpretacija 21. stoljeća - 15 načela za tumačenje prirode i kulture”, pri čemu polaze od Tildenovih prvobitnih načela. Godine 2011. Beck i Cable objavili su novu verziju svojih načela u radu „The Gift of Interpretation“.
Interpretiranje prirodnih fenomena parkova posjetiteljima nije, očigledno, bilo dovoljno. Interpretativni programi su tradicionalno bili ograničeni isključivo na prirodne osobitosti pojedinih parkova. Osim toga parkovi su interpretirani isključivo tumačenjem pojedinih prirodnih značajki, pri čemu se nije pridavalo puno značaja edukaciji posjetitelja o širim ekološkim problemima.
1968. godine pokrenut je program Nacionalni program razvoja ekološke edukacije (National Environmental Education Development – NEED) u okviru kojega su izrađeni obrazovni materijali za učenike u školama.
Edukativni je program nastao kao potreba da se programi okolišne interpretacije dovedu i u urbana područja, da ih se izvede iz strogih granica zaštićenih područja. Iz tog su razloga parkovni pripravnici, nakon kraće obuke odlazili na praktičan rad u neku od škola. 1975. godine NEED program je zaokružen objavljivanjem obrazovnih materijala za djecu predškolskoga uzrasta te za druge i pete razrede osnovne škole. U to je vrijeme 80 američkih parkova imalo jedno ili više područja namijenjenih za ekološka istraživanja (ESAs).
Okolišna interpretacija je kontinuirano dobivala na kakvoći i kada se radi o ostalim kategorijama posjetitelja. Posjetitelji su u interpretiranju sve više postajali aktivni sudionici, a ne samo promatrači, čime se daleko učinkovitije djelovalo na podizanje ekološke svijesti cjelokupnoga stanovništva.
U konceptima razvoja i dosezima ekološke edukacije više ćemo pisati u ovoj istoj rubrici u sljedećim nastavcima