DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2018 str. 83     <-- 83 -->        PDF

PATKA NJORKA (Aythya nyorca Guld.)
Krunoslav ARAČ
Naraste u dužinu od 38 do 42 cm s rasponom krila oko 65 cm, te ima od 0,65 do 0,8 kilograma težine. Svrstana je u skupinu patka ronilica. Boja perja kod mužjaka na glavi, vratu i bokovima je crveno smeđa, dok je kod ženki tamno smeđa i crnkasto prošarana. Mužjaka od ženke razlikujemo i po boji očiju koje su kod mužjaka svijetlo žute, gotovo bijele boje, a kod ženki tamne. U oba spola leđa i rep su crni, krila su crna sa širokom bijelom uzdužnom krilnom prugom (koja je izrazito vidljiva u letu), trbuh je bjelkast, podrepak izrazito kontrasno bijel. Kljun im je tamno sive boje s crnim vrhom. Gnijezdo gradi na tlu u blizini vode u gustom raslinju s bujnom obalnom i vodenom vegetacijom ili iznad vode na plutajućim platformama napravljenima od biljnih dijelova vodene vegetacije. Gnijezdi od travnja do kolovoza. Nese (6)8–10 (12) svjetlo plavih jaja veličine oko 52 mm. Na jajima sjedi ženka 25–27 dana. Mlade ptice su potrkušci koji se osamostale i postanu sposobni za letenje sa 55–60 dana. Hrane se uglavnom vodenim biljem, te u manjem udjelu ličinkama vodenih kukaca, manjim vodenim bes­kralježnjacima i sitnom ribom. Hranu pronalazi na površini vode ili plitko roneći. Stanište joj je vezano uz slatke ili bočate stajaćice i spore tekućice. U zapadnoj, južnoj i istočnoj Europi ima rascjepkan areal. Seli poje­dinačno ili u manjim jatima u razdoblju

ŠUMARSKI LIST 5-6/2018 str. 84     <-- 84 -->        PDF

od ožujka do svibnja i od rujna do listopada kada odlazi na zimovanje oko Sredozemnog i Crnog mora, Kaspijskog jezera i u Africi. U većim jatima možemo je vidjeti nakon sezone gniježđenja, a prije jesenske selidbe. U Hrvatskoj je redovita gnjezdarica uglavnom na šaranskim ribnjacima (posebice je brojna na ribnjacima u Draganiću i Crnoj mlaci), ali viđamo je i na šljunčarama i akumulacijskim jezerima unutrašnje Hrvatske, posebice tijekom zimovanja. Gnijezdeća populacija u Hrvatskoj procijenjena je na ukupno 1000 – 2000 parova.
Patka njorka je strogo zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj.
ZANIMLJIVOSTI RAZVOJA INTERPRETACIJE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA – PRVE AKTIVNOSTI, VELIKA RAZNOLIKOST TEHNIKA I IZNIMNI DOSEZI
Ivan MARTINIĆ
Vođeni spoznajom da prirodne i druge vrijednosti koje se štite u zaštićenim područjima mogu opstati za buduće generacije jedino edukacijom novih generacija, u ovom nastavku osvrćemo se na interpretaciju kao jednu od ključnih parkovnih aktivnosti koje su snažno utjecale na razvoj i dosege obrazovne funkcije današnjih parkovnih sustava. Pionirske interpretacijske aktivnosti bile su važan dio nastojanja uprava prvih nacionalnih parkova da se dobije što veća podrška u poslovima oko zaštite nacionalnih parkova, posebno u smislu opće podrške stanovništva, ali i političke podrške, koja je u razvoju ideje nacionalnih parkova bila odlučujuća za osiguravanje financijskih i ljudskih resursa za upravljanje narastajućeg broja parkova širom svijeta.