DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2018 str. 57     <-- 57 -->        PDF

PRVI NALAZ BRIJESTOVE OSE LISTARICE (Aproceros leucopoda) U BOSNI I HERCEGOVINI
FIRST RECORD OF ELM SAWFLY (Aproceros leucopoda) IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Mirza DAUTBAŠIĆ, Osman Mujezinović, Kenan ZAHIROVIĆ, Josip MARGALETIĆ
Sažetak
Brijestova osa listarica je invazivni štetnik, podrijetlom iz Japana i Kine. Unesena je u Europu posredstvom egzotičnih vrsta brijesta. U Bosni i Hercegovini je prvi puta otkrivena ovim nalazom 2017. godine na području općine Vareš na nekoliko lokaliteta. Ni na jednom od lokaliteta štetnik nije uzrokovao značajniju defolijaciju. Budući da je ovo strana i potencijalno invazivna vrsta, može se očekivati njeno širenje po čitavom području Bosne i Hercegovine.
Ključne riječi: brijest, osa listarica, invazivna vrsta, Vareš.
Uvod
Introduction
Uslijed sve većeg uvoza sadnog materijala, nedovoljno dobre kontrole, dolazi često do introdukcije štetnih organizama, koji su za određena podneblja i vrste drveća i grmlja do tada bili nepoznati (Glavendekić i dr., 2013). Prema Roques i dr. (2009) godišnje se u Europu unese u prosjeku 17,5 novih vrsta insekata. U proteklih nekoliko godina u Bosnu i Hercegovinu je uneseno nekoliko štetnika (Leptoglossus occidentalis, Arge berberidis, Pontania viminalis, Obolodiplosis robiniae, Oxycarenus lavaterae itd.) (Dautbašić i Mujezinović, 2016).
Brijestova osa listarica Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae) je 2003. godine introducirana u Europu (Zandigiacomo i dr., 2011; Matošević, 2012; Zúbrik i dr., 2013; Blank i dr., 2014; Doychev, 2015; Hausl-Hofstätter i Höllriegl, 2015; Vétek i dr., 2016). Utvrđena je na nekoliko vrsta brijestova, od kojih su najvažniji gorski brijest (Ulmus glabra Huds.) i nizinski brijest (Ulmus minor Mill.) (Matošević, 2012; Glavendekić i dr., 2013). Prirodno rasprostranjenje štetnika osiguravaju odrasle ženke, pri čemu se u prosjeku godišnje šire 45 – 90 km (EPPO, 2015). Cilj ovoga rada bilo je utvrđivanje nazočnosti brijestove ose listarice morfološkim putem na istraživanom lokalitetu.
A. leucopoda ima i do četiri generacije godišnje, razmnožava se partenogenetski, što nije utvrđivano ovim radom (Pricop i dr., 2012; Matošević, 2012; Zúbrik i dr., 2013; Blank i dr., 2014; Hausl-Hofstätter i Höllriegl, 2015; Vétek