DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2018 str. 115     <-- 115 -->        PDF

Prof. dr. sc. ANTE P. B. KRPAN (1942.- 2018.)
Željko ZEČIĆ
Profesor dr. sc. Ante P. B. Krpan rođen je 20. 5. 1942., a preminuo je nakon duge i teške bolesti 9. veljače 2018. u 76 – toj godini života.
Prof. dr. sc. Ante Paško Budimir Krpan je osnovno i srednje obrazovanje završio u svom voljenom Kninu te je 1960. nastavio školovanje na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 1968. godine. Nakon toga slijedi potraga za zaposljenjem, koje se dogodilo 1969. u Institutu za šumarska istraživanja u Zagrebu. Tu ostaje nešto više od dvije godine, te se spletom okolnosti od 1. rujna 1972. zapošljava na Šumarskom fakultetu Zagreb kao asistent na Katedri za iskorištavanje šuma i od tada počinje njegova znanstveno-nastavna karijera, koja traje sve do 30. rujna 2007., kada odlazi u mirovinu.
Ubrzo, od 1. siječnja 2008. vraća se poslu, ali u Hrvatski šumarski institut u Jastrebarskom u svojstvu znanstvenog savjetnika i predstojnika Zavoda za šumsku tehniku i menadžment. Pritisnut ozbiljnom bolešću oprašta se s aktivnim radom i odlazi po drugi puta u mirovinu 1. srpnja 2011. No, ni nakon toga nije prestao s istraživanjima i publiciranjem znanstvenih radova.
Bogatstvo znanstveno-nastavne karijere profesora Ante Krpana te predanost ostalim dužnostima vidljiva je tijekom 35 godišnjega rada na Šumarskom fakultetu.
Na matičnom je fakultetu magistrirao 1984., s temom „Istraživanje upotrebljivosti traktora IMT-558 na privlačenju oblovine u uvjetima nizinskih šuma šumarije Lipovljani“. Doktorirao je 1992. s temom „Analiza čimbenika daljinskog transporta drva kamionima“.
Za izvanrednog profesora na kolegiju Iskorištavanje šuma izabran je 1993., a za redovitoga 1998. Od 2006. redoviti je profesor u trajnom zvanju. Godine 1990. preuzima dužnost predstojnika Katedre za iskorištavanje šuma, a od 1995. nadalje vodi i snažno razvija u nastavnom i znanstveno-istraživačkom te kadrovskom smislu Zavod za iskorištavanje šuma, kasnije, od 1. lipnja 2005. Zavod za šumarske tehnike i tehnologije. U tome je bio vizionar i čvrsti zagovornik bio­tehničke komponente u šumarstvu.
Dužnost tajnika Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta obnašao je u jednom mandatu od 1990. do 1996. Uz nastavne i znanstveno-istraživačke obaveze, 30 godina djeluje na razvoju Nastavno-pokusnih šumskih objekata Šumarskog fakulteta, kao član Izvršnog odbora te kao zamjenik upravitelja na objektima Zalesina (1974 – 1975.) i Velika (Duboka, 1976 – 1992.). Bio je i upravitelj Nastavno-pokusnog šumskog objekta Zalesina, koji vodi i unapređuje tijekom 12 godina (1992 – 2004.).
Nastavu je izvodio na dodiplomskom studiju Šumarskog fakulteta, na Šumarskom odsjeku gdje je bio nositelj kolegija Iskorištavanje šuma i Eksploatacija šuma na Drvnotehnološkom odsjeku. Bio je voditelj poslijediplomskog znanstvenog i poslijediplomskog specijalističkog studija Iskorištavanja šuma od 1993–2005., gdje je bio nositelj više kolegija.
U okviru poslijediplomskog znanstvenog studija vodi kolegije: Studij rada i vremena, Kalkulacije troškova i obračun ekonomičnosti, Racionalizacija i mehanizacija radova, Šumski proizvodi i Trgovina šumskim proizvodima.
Na poslijediplomskom specijalističkom studiju nositelj je kolegija: Rušenje stabala i izradba šumskih sortimenata, Proizvodi u iskorištavanju šuma i Transport drva s utovarom, istovarom i uskladištenjem.
Bio je također voditelj i doktorskog studija Šumarstvo – Tehnike, tehnologije i menadžment u šumarstvu od 2005–2007. Svojim zalaganjem daje značajan doprinos reformama obrazovnog sustava i uvođenju novih studija, studijskih programa i predmeta na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, na kojima je bio voditelj i nositelj kolegija.
U novom, sadašnjem programu diplomskog studija Šumarstvo, smjer Šumarske tehnike, tehnologije i menadžment bio je od 2000., odnosno od 2005., kreator i nositelj više predmeta, kao što su Pridobivanje drva I, Pridobivanje drva II, Šumski proizvodi, Trgovina šumskim proizvodima, Šumarske tehnike i tehnologije, Šumska biomasa za energiju, Okolišno prihvatljive tehnologije te još nekoliko obveznih i izbornih predmeta.