DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2018 str. 108     <-- 108 -->        PDF

ZAPISNIK 1. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-A 2018. GODINE, održane 13. travnja s početkom u 12,30 sati u konferencijskoj sali hotela „Padova“ na Rabu
Damir DELAČ
Nazočni: Akademik Igor Anić, prof. dr. sc. Dario Baričević, mr. sc. Boris Belamarić, dipl. ing., Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., dr. sc. Lukrecija Butorac, mr. sc. Danijel Cestarić, mr. spec. Mandica Dasović, mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, mr. sc. Ivan Grginčić, Miroslav Horvat, dipl. ing. (umjesto Davora Topolnjaka), Čedomir Križmanić, dipl. ing., Daniela Kučinić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, Darko Mikičić, dipl. ing., Boris Miler, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Oliver Vlainić, dipl. ing., dr. sc. Dijana Vuletić, Silvija Zec, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, Herman Sušnik, dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec., mr. sc. Damir Delač.
Ispričani: prof. dr. sc. Ivica Grbac, Tihomir Kolar, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević, Davor Topolnjak, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing.
Gosti: Krunoslav Jakupčić, dipl. ing., Jurica Tomljanović, dipl. ing., mr. sc. Dubravko Janeš, Dalibor Tomljanović, dipl. ing., Branko Meštrić, dipl. ing.
Prije prelaska na Dnevni red, Oliver Vlainić pozdravio je skup, zahvalio se domaćinima na prijemu, a posebice je pozdravio domaćine iz UŠP Senj, voditelja Juricu Tomljanovića i upravitelja šumarije Rab, odnosno predsjednika Ogranka Senj Borisa Belamarića te predsjednika Uprave HŠ d.o.o. Krunoslava Jakupčića, koji je održao prezentaciju s aktualnostima u tvrtki. Voditelj UŠP Senj Jurica Tomljanović pozdravio je prisutne u ime svoje podružnice.
Nakon toga predsjednik Vlainić utvrdio je kvorum i predložio
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 121. sjednice Skupštine HŠD-a, 2. sjednice UO HŠD-a 2017. godine (zapisnici objavljeni u ŠL 1-2/2018.),  1. Elektroničke sjednice UO HŠD-a 2018. godine i Zapisnika 1. Elektroničke sjednice Skupštine HŠD-a 2018. godine (zapisnici u prilog Poziva).
2. Obavijesti i Aktualna problematika.
3. Šumarski list i ostale publikacije.
4. Rasprava po izvješćima i zaključci.
5. Pitanja i prijedlozi.
6. Prezentacija informatičkog sustava evidencije članstva i naplate članarine, Branko Meštrić.
koji je jednoglasno je usvojen.
Ad. 1.
Zapisnici 121. sjednice Skupštine HŠD-a, 2. sjednice UO HŠD-a 2017. godine, 1. Elektroničke sjednice UO HŠD-a 2018. godine i Zapisnik 1. Elektroničke sjednice Skupštine HŠD-a 2018. godine, jednoglasno su usvojeni.
Ad. 2.
a) Obavijesti
• 27. prosinca 2017. – Zagreb, Hrvatske šume d.o.o. i Udruženje drvno-prerađivačke industrije HGK potpisali su „Pismo razumijevanja“ za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju trupaca, kojim se određuje transparentnija raspodjela drvnih sortimenata po svakom proizvođaču.
• Ekipa hrvatskih šumara nastupila je na jubilarnom 50. EFNS-u održanom u Antholzu u Južnom Tirolu u Italiji od 28. siječnja do 2. veljače 2018. godine. Više o natjecanju bit će objavljeno u ŠL 5-6/2018. https://www.efns.eu/.
• 9. veljače – Jastrebarsko, održana je znanstvena konferencija „Šumarska znanost: sjećanje na prošlost, pogled u budućnost“ povodom obilježavanja 20 godišnjice smrti tragično preminulih šumarskih znanstvenika.

ŠUMARSKI LIST 5-6/2018 str. 109     <-- 109 -->        PDF

• 20. veljače stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama pravilnika o korištenju nedrvnih šumskih proizvoda.    Sukladno navedenom Pravilniku, građani će za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda za osobne potrebe trebati osobno, poštom ili e-mailom u Upravama šuma Podružnicama HŠ d.o.o. ishoditi godišnju dozvolu, koja će se izdavati bez naknade. Izdana godišnja dozvola vrijedi do 31. prosinca tekuće godine na području Uprave šuma podružnice koja je dozvolu izdala.
• 22. veljače stupio je na snagu Zakon izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 15/2018).
Članak 56b:
(1) Planovi prema kojima se gospodari šumama i šumskim zemljištem određene gospodarske jedinice sukladno posebnom propisu iz područja šumarstva, a koji sadrže elemente propisane člankom 56. stavkom 4. ovoga Zakona, smatraju se planovima upravljanja ekološkom mrežom.
(2) Nositelj izrade plana iz stavka 1. ovoga članka dostavlja nacrt plana upravljanja ekološkom mrežom na suglasnost Ministarstvu.
(3) O dostavljenom nacrtu plana upravljanja iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će zatražiti mišljenje Agencije.
(4) Ako je nacrt plana upravljanja izrađen u skladu s odredbama članka 56. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, Ministarstvo izdaje suglasnost na nacrt plana iz stavka 1. ovoga članka nositelju izrade plana.
(5) Ako nacrt plana upravljanja nije izrađen u skladu s odredbama članka 56. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, Ministarstvo izdaje mišljenje na nacrt plana iz stavka 1. ovoga članka nositelju izrade plana o obvezi dorade nacrta plana upravljanja.
• 22. veljače stupio je na snagu Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi (Narodne novine, br. 14/2018).
• 22. veljače stupio je na snagu Zakon o drvenastim vrstama kratkih ophodnji (Narodne novine, br. 15/2018).
• 27. veljače u Zagrebu, u hotelu Westin, održana je 8. međunarodna energetska konferencija o biomasi „Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva“ . Nazočan je bio naš predsjednik Sekcije za biomasu mr. sc. Dundović.
Iako se u Hrvatskoj proizvodi 1% ukupne svjetske proizvodnje peleta, proizvodnja energije iz biomase i dalje je zanemariva. Hrvatska izvozi 85 posto ukupne proizvodnje peleta, dok 15 posto proizvedenih količina koje se prodaju na domaćem tržištu uglavnom otpada na građanstvo, koje je shvatilo kako im je ovaj energent povoljniji od grijanja na fosilna goriva. Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić najavio je novu energetsku strategiju u kojoj će svoje značajno mjesto naći sva četiri oblika zelene energije: voda, vjetar, sunce i drvo.
• 2. ožujka u Zagrebu, na Građevinskom fakultetu, obilježen je Dan inženjera RH, 140 godina HIS-a (1878. – 2018.). Uz potpredsjednika vlade RH Predraga Štromara, ministricu Blaženku Divjak i rektora zagrebačkog sveučilišta Damira Borasa, skup je pozdravio, domaćin, dekan Građevinskog fakulteta, Neven Kuspilić. Nakon uvodnog predavanja predsjednice HIS-a Vjere Krstelj i suorganizatora, predsjednika Akademije tehničkih znanosti Vladimira Andročeca, prezentirana su predavanja: “Kuda ide europsko graditeljstvo?“, Energetska tranzicija i Industrija 4,0, Industrija 4,0 - izazovi i perspektive, Projekt Pelješki most. O tome će više biti objavljeno u ŠL 7-8/2018. (Delač)
• 9. ožujka stupio je na snagu Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 20/2018).
Zakon ovlasti za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem daje jedinicama lokalne samouprave. Općine i gradovi dužni su donijeti Programe raspolaganja u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona. Omogućuje izdvajanje poljoprivrednih površina iz šumsko-gospodarske osnove, koje je potrebno staviti u Programe raspolaganja jedinicama lokalne samouprave. Time se želi omogućiti zakup i prodaja državnog zemljišta poljoprivrednicima koji žele povećati svoje proizvodne površine, a ponajprije OPG-ovima i mladim poljoprivrednicima. Državno zemljište daje se u zakup putem javnog natječaja na rok od 25 godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. Zakonom je također propisano da Ministarstvo poljoprivrede preuzima sve poslove i radnike Agencije za poljoprivredno zemljište, jer Agencija prestaje s radom.
• 13. ožujka uputili smo pismo za povratak šumarstva u naziv resornog ministarstva, zastupnicima Hrvatskog sabora, kao i resornog Odbora Sabora RH, Odboru za poljoprivredu Hrvatskog sabora, Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu poljoprivrede. Potpisnici pisma su HAZU, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Akademija šumarskih znanosti, Šumarski fakultet, Hrvatski šumarski institut, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatsko šumarsko društvo i Hrvatske šume d.o.o. O pismu se raspravljalo na Odboru za poljoprivredu i u Saboru.
• 14. ožujka u Saboru RH, održana je 39. (tematska) sjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora s temom „Utjecaj štetnih organizama i klimatskih promjena na šumske sastojine“ i Prijedlog zakona o šumama.
• 15. ožujka u Saboru RH, na prvome čitanju Prijedloga zakona o šumama, u raspravi se spominjalo pismo koje je uputilo HŠD i primjedbe na Zakon. Obećan je povrat naziva šumarstva u resorno ministarstvo. Nacrt novog Zakona o šumama ne predviđa osiguranje dodatnih sredstava kojim bi se nadomjestila smanjena sredstva OKFŠ-a,

ŠUMARSKI LIST 5-6/2018 str. 110     <-- 110 -->        PDF

te bi time mogle biti ugrožene brojne aktivnosti na zaštiti i sanaciji šuma.
• 14. ožujka u kongresnom centru Forum u Zagrebu održana je konferencija s temom drvne sirovine, u organizaciji Poslovnog dnevnika, Večernjeg lista i Hrvatskih šuma.
• 16. ožujka u Lipovljanima su održani „Dani Josipa Kozarca“.
• 21. ožujka obilježen je Međunarodni dan šuma.
• 22. ožujka, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske šume d.o.o. i Odašiljači i veze potpisali su ugovor vrijedan 20 milijuna kuna za video nadzor šumskih požara, simulator širenja požara i radijsku komunikacijsku vezu.
• 28. ožujka u Karlovcu je održana Svečana akademija povodom 70 godina Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac.
• 26. ožujka do 6. travnja održano je e-savjetovanje o Pravilniku o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama.
– Za znanstvene radove iz područja šumarstva (znanstveni radovi, stručni radovi i izdavačka djelatnost) osigurava se 1 % sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma.
– Za razminiranje šuma i šumskog zemljišta osigurava se 30 % sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma.
– Za opremanje i osposobljavanje vatrogasnih zajednica osigurava se 20 % sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma, od čega je 5 % za vatrogasne zajednice sukladno posebnom propisu iz područja vatrogastva, a preostalih 15 % za vatrogasne zajednice s područja Republike Hrvatske.
• 28. ožujka do 6. travnja održano je e-savjetovanje Nacrt prijedloga uredbe o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
Predmet zakupa je šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, koje nije privedeno namjeni koja je određena šumsko-gospodarskim planovima
• 9. travnja u Delnicama je održan sastanak s temom „Problematika prebornih šuma UŠP Delnice“. Sastanak je ponukan problemima u našim prebornim šumama, posebice u Gorskom kotaru. Sastanku su nazočili Krunoslav Jakupčić, Dubravko Janeš, Branko Belčić, Andrija Crnković (Direkcija HŠ d.o.o.), Ivana Pečnik Kastner, Maja Bolf Trnski, Herman Sušnik (UŠP Delnice), Jurica Tomljanović (UŠP Senj) i Damir Delač (HŠD).
Problem loše debljinske strukture u prebornim šumama očit je već dulji niz godina. Držanjem prevelike drvne zalihe nije dolazilo do pomlađivanja, a sastojine su postajale sve „starije“ i fiziološki slabije (mali prirast), što u konačnici rezultira i lošom kvalitetom proizvedenih sortimenata.
Vremenski ekstremi posljednjih godina; dugotrajne suše, ledolom, vjetroizvale, dodatno su oslabile fiziološku stabilnost ovih sastojina. Zaključak je da se pri gospodarenju ovim šumama moraju primijeniti dokazane znanstvene metode (Klepčeve normale). Intenzitetom sječe 15-30 % (25 %) treba otvarati sklop i omogućiti pomlađivanje (formiranje optimalne horizontalne i vertikalne strukture). Nakon zadnjih katastrofa u ovim šumama sklop je na dijelovima progaljen, drvni sortimenti su izvučeni, no šumski red, kao preduvjet pomlađivanja, nije napravljen. Tu treba što prije poduzeti konkretne mjere (Delač).
• 11. travnja u Karlovcu je održana je Svečana akademija povodom 65 godina HŠD-a ogranka Karlovac, s promocijom knjige „Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Karlovac 1953. – 2018. / 65 godina djelovanja za šume i šumarstvo“. 28. ožujka Gradsko vijeće Karlovca usvojilo prijedlog HŠD-a, ogranka Karlovac i imenovalo 2 šetnice u arboretumu Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac po znamenitim šumarima Franji Šporeru i Jurju Lipovšćaku.
• 20. travnja u HAZU će se održati Znanstveni skup u povodu 80. rođendana akademika Slavka Matića „Gospodarenje šumama u uvjetima klimatskih promjena i prirodnih nepogoda“.
• 20. travnja na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu najavljeno je održavanje „Dana otvorenih vrata“.
b) Aktualna problematika
• Redovita Izborna Skupština HŠD-a održana je u lipnju 2014. godine. Kao što ste upoznati, iz praktičnih razloga, Redovite Skupštine HŠD-a pomakli smo iz mjeseca lipnja u prosinac. U vezi s mandatom Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a (4 godine), koji ističe u lipnju 2018., konzultirali smo nadležno tijelo, Gradski ured za Udruge građana, s upitom da li mandat vrijedi do kraja tekuće godine ili do datuma održane Izborne skupštine. Dobili smo odgovor da mandat vrijeddi točno 4 godine, tj. do lipnja 2018. godine. U skladu s time predlažemo u lipnju održati Izvanrednu Izbornu sjednicu Skupštine HŠD-a (elektroničku), kojom bi mandat Upravnom i Nadzornom odboru produljili do kraja prosinca 2018. godine, kada ćemo održati Redovitu izbornu sjednicu Skupštine. Upravni odbor jednoglasno se složio s ovim prijedlogom.
• Stanje sa Šumarskim domom iznio je tajnik Damir Delač. Nastavljeni su pregovori s Goethe institutom u vezi s daljnjim proširenjem iznajmljenog prostora, za čije je arhitektonsko rješenje Raspisan natječaj. 5. travnja održan je sastanak u prostorima Goethe instituta u Vukovarskoj, kojemu su nazočili: Vlainić, Marković i Delač (HŠD), ravnatelj Goethea sa svojim pomoćnicima, arhitekti i pravnici. Predočeni su njihovi planovi u vezi s organizacijom prostora u Šumarskom domu. Želja im je objediniti prostor na I. i II. etaži Šumarskoga doma, a Glavni ulaz u Šumarski dom koristiti samo za svoje potrebe. To podrazumijeva preseljenje IRMA iz dijela II. Etaže, za što su im u zamjenu spremni ponuditi svoj dio iznajmljenog prostora u prizemlju zgrade (bivša Uprava HŠ).
Bilo je riječi o rekonstrukciji postojećeg sanitarnog čvora, kao i izgradnji novog, ponovnom osmišljavanju sustava grijanja i hlađenja, ugradnji sustava jedinstvene

ŠUMARSKI LIST 5-6/2018 str. 111     <-- 111 -->        PDF

protupožarne dojave i protuprovalne zaštite za cijelu zgradu. Kako bi omogućili pristup u svoje učionice invalidnim osobama, iskazali su potrebu i za ugradnjom lifta. Većinu radova spreman je financirati Goethe institut, no traže i naše sudjelovanje u financiranju. U slučaju da radove vodi Goethe institut, postupci javne nabave i sl. morat će se voditi po njemačkim zakonima, što znatno komplicira postupak. Stoga su predložili da mi u HŠD-u budemo nositelji radova, a oni će nam refundirati troškove. To opet otvara pitanje plaćanja PDV-a koji će im se u tom slučaju morati obračunati na bruto iznos.
Početkom lipnja planira se sklopiti novi Ugovor o najmu za objedinjeni prostor od cca 1400 m2. Radovi adaptacije prostora započet će u rujnu, dok se primopredaja planira početkom 2019. godine.
• U vezi s organizacijom ovogodišnjeg Dana šumarstva postoje razmišljanja da se održe u našem priobalju s temom požara, no to ovisi o brojnim okolnostima; suglasnost svih sudionika, troškovi, mogućnosti smještaja i sl.
• Ove godine obilježavamo i 140 godina Inspektorata i nadzorništva za krš u Senju. Na tu temu će HŠD ogranak Senj organizirati prigodna događanja, među kojima i mogućnost postavljanja spomen-ploče prvom upravitelju Nadzorništva Eduardu Malbohanu.
• Akademik Anić nadodao je kako Matica Hrvatska namjerava održati Znanstveni skup o prirodoslovcima sa senj­skog područja, na koji su pozvani da sa svojim temama sudjeluju i šumari.
• Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu potaknuo je inicijativu za postavljanje spomen-ploče na zgradi Šumarskog doma, u kojoj je prije 120 godina započela visokoškolska šumarska nastava na Sveučilištu u Zagrebu. Inicijativa je jednoglasno prihvaćena.
• U vezi s organizacijom našeg puta u Argentinu, tragom naših kolega (Balen) koji su ostavili značajan trag u šumarstvu te zemlje, u rujnu 2017. godine uspostavili smo kontakt s agencijom „Krešimir“ iz Šibenika, specijaliziranoj za studijska putovanja.
Ponuda sadrži i posjet Rio de Janeiru koja povećava atraktivnost putovanja, a razlika u cijeni nije prevelika. Uglavnom, cijena 9-dnevnog aranžmana iznosi 23.000 kuna po osobi. Na upit poslan Upravnom i Nadzornom odboru u vezi s odabirom varijante s posjetom Brazilu, 20-tak kolega se izjasnilo za tu opciju. Prošli tjedan dobili smo poziv od agencije da uplatimo akontaciju za putovanje (110.000 kn). U međuvremenu dogodio se sastanak s Goethe institutom. Ozbiljnost situacije kojom se određuje budućnost Šumarskog doma, a time i prihoda šumarskog društva, potakla nas je da ovu ekskurziju pomaknemo za neko buduće povoljnije vrijeme. Razvila se polemika u kojoj je dio kolega inzistirao da se od puta ne odustane, pa je došlo i do preglasavanja, gdje je tijesnom većinom ipak odlučeno da se ovaj put odgodi.
Ad. 3.
Glavni urednik šumarskog lista prof. dr. sc. Josip Margaletić zaključio je da se časopis redovito tiska, tako da je broj 3-4/2018 upravo tiskan. Znanstveni radovi za časopis 5-6, 7-8 i 9-10/2018 već su popunjeni, a za dvobroj 11-12/2018 još je ostalo samo 4 mjesta za znanstvene članke. Naglasio je činjenicu da se od Šumarskog lista danas, s jedne strane traži što veća citiranost (SCI), a istovremeno on mora zadržati i karakter stručnog i staleškog časopisa, koji je kroz svoju dugu povijest njegovao. Stoga moramo tolerirati činjenicu da se znanstveni članci objavljuju i na engleskom jeziku i da svoje radove objavljuju i znanstvenici iz drugih zemalja. Na primjer, kod natječaja za sufinanciranje znanstvenih časopisa našeg ministarstva znanosti, prioritet imaju časopisi koji barem 85 % znanstvenih članaka objavljuju na Hrvatskom jeziku, istovremeno znanstveni članci objavljeni na Hrvatskom jeziku imaju manji odjek u svjetskim bazama tj. imaju manji IMPACT faktor. Istovremeno Ministarstvo daje veću potporu časopisima s većim IMPACT faktorom. Stoga Uredništvo ne treba sprječavati, posebice mladim znanstvenicima koji traže svoj prosperitet za napredovanje, objavljivanje na engleskom jeziku.
• U vezi s tiskanjem knjige o prof. Prpiću, Glavni urednik, prof. Tikvić, izvijestio je kako je ona u završnoj fazi, prošla je recenzentski postupak i sada se nadopunjuje po njihovim sugestijama, a onda ide na lekturu. Računamo da će biti gotova do održavanja Dana hrvatskog šumarstva.
Ad. 4. Po ovoj točci nitko se nije javio za riječ.
Ad. 5. Ogranak Bjelovar uputio je zamolbu za pomoć pri organizaciji ekipe šumara na tradicionalnoj utrci lađara na Neretvi. Odobrena je donacija od 5.000 kuna.
Ad. 6. Branko Meštrić, dipl. ing. upoznao je nazočne s informatičkim sustavom evidencije članstva i naplate članarine HŠD-a.